Din sökning gav 6 träffar

PUBLICERADES 4 aug 2022 14:59

Beredskap för oljeutsläpp i Sverige

På den här sidan kan du läsa mer om hur myndigheter och andra aktörer arbetar vid ett oljeutsläpp i eller i närheten av Sverige.

PUBLICERADES 25 jul 2022 15:27

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.

PUBLICERADES 30 jul 2020 10:26

Malin ska rädda miljön vid oljeutsläpp

"Ingen patrull är den andra...

PUBLICERADES 4 aug 2022 14:39

Samhällets beredskap för kemikalieolyckor

Myndigheter och företag arbetar med kemikaliehantering. Här kan du läsa om ansvaret på lokal nivå, nationell nivå och EU-nivå.

PUBLICERADES 17 jun 2022 14:59

Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss.

PUBLICERADES 19 jul 2022 17:13

Viktigt meddelande till allmänheten i Storsund i Piteå kommun

Uppdatering 19 juli kl 17.12: Meddelandet gäller inte längre. Faran är över.