Din sökning gav 2 träffar

PUBLICERADES 6 jul 2022 13:37

Kemikalieolyckor

En kemikalieolycka kan till exempel röra en lastbil med farligt gods, ett urspårat godståg eller ett utsläpp från en industri. Eftersom förhållandena kan vara olika beroende på...

PUBLICERADES 17 jun 2022 14:59

Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss.