Din sökning gav 6 träffar

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:46

Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Skatteverket utfärdar också id-kort för personer...

PUBLICERADES 29 jun 2015 11:18

Sveriges ambassad om händelserna i Grekland

Sveriges ambassad i Aten betonar vikten för turister att ha med sig olika betalningsmedel när de reser i landet. Det kan vara svårt att växla till sig kontanter på plats i...

PUBLICERADES 17 jun 2022 14:56

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten har väl uppbyggda rutiner för att även fungera i kris.

PUBLICERADES 17 jun 2022 15:32

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten administrerar den allmänna pensionen. För att utbetalningar ska fungera i kris finns en beredskap för alternativa utbetalningsvägar.

PUBLICERADES 11 jul 2022 13:18

Riksgälden

Riksgäldens övergripande mål är att minimera kostnaderna för statens finansförvaltning utan att risken blir för hög, och att bidra till finansiell stabilitet.

PUBLICERADES 17 jun 2022 14:52

Finansinspektionen

Finansinspektionens roll är bland annat att säkerställa förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot de företag som inte följer reglerna.