Din sökning gav 1506 träffar

PUBLICERADES 21 jun 2022 15:44

Trafikverket midsommartrafiken

PUBLICERADES 8 jul 2022 12:48

Stöd vid oro

Här har vi samlat information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

PUBLICERADES 12 jul 2022 09:20

ህየሳ ምንጪ (tigrinja)

ህየሳ ምንጪ ከቢድ’ዩ።ከቢድ ይኹን ደኣ’ምበር፡ዓቕሚ ናይ ምንጪ ህየሳ ንምምዕባል ብዙሕ ክግበር ይከኣል’ዩ።ናይ ምትላል ሓደጋታት ዝቕንሱ ሜላታት ኣለዉ።ካብ’ቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ምኽትርታት ሓደ፡ እቲ ዝርከብ ሓበሬታ ዘተኣማምን ምስ ዘይከውን፡ነቲ ሓበሬታ ኣብ ምዝርግሑ ጥንቃቐ...

PUBLICERADES 12 jul 2022 09:24

Krytyczna ocena źródła informacji (polska)

Krytyczna ocena źródła informacji jest trudna. Pomimo tych trudności wiele można zrobić, aby zwiększyć swoją zdolność krytycznej oceny źródła informacji. Istnieją metody...

PUBLICERADES 12 jul 2022 10:42

Krisinformation till barn

Här kan du läsa om aktuella händelser i Sverige och andra delar av världen. Du hittar även information om hur du blir varnad när något allvarligt händer.

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:32

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska främja människors hälsa. Myndigheten har hand om nationella och internationella smittskyddsfrågor och hälsohot.

PUBLICERADES 17 jun 2022 13:00

Myndigheter med särskilt ansvar

Den 1 oktober 2022 förändras många myndigheters ansvar i kris och krig. Detta på grund av en större satsning på det civila försvaret. Här beskriver vi vad som kommer att ändras.

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:39

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill flytta till Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

PUBLICERADES 17 jun 2022 16:46

Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Skatteverket utfärdar också id-kort för personer...

PUBLICERADES 17 jun 2022 15:21

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för livsmedel och dricksvatten och har ett övergripande ansvar för att hantera kriser inom dessa områden.