Terrorism

Sverige har drabbats av flera terrorattentat och det finns en risk att det händer igen. Sannolikheten att du ska drabbas av ett attentat är låg, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.
Uppdaterades
Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Foto: Jens Lindström / Johnér.

Ett terroristbrott är enligt svensk lag en gärning som kan skada en stat eller mellanstatlig organisation allvarligt, och vars avsikt är att:

  • Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.
  • Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta, eller avstå från att vidta, en åtgärd.
  • Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Bedömning av terrorhotnivå

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige och mot svenska intressen utomlands. NCT är en permanent arbetsgrupp som består av personal från Försvarets radioanstalt (FRA), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Säkerhetspolisen (Säpo). Bedömningen baseras på information från de tre myndigheterna.

Hotnivån bedöms ligga på nivå 3 av 5. Nivå 3 innebär ett förhöjt terrorhot och att NCT bedömer att ett attentat kan ske. Denna bedömning har gällt sedan 2010, bortsett från en period mellan november 2015 och mars 2016, då NCT bedömde risken för terrorhot som hög, en fyra på den femgradiga skalan.

Därifrån kommer hotet

NCT bedömer att det främsta attentatshotet mot Sverige under 2023 sannolikt kommer från individer motiverade av en våldsbejakande högerextremistisk ideologi eller en våldsbejakande islamistisk ideologi.

De flesta av terrorattentaten i västvärlden har på senare år utförts av enskilda individer. Det har inte sällan handlat om minderåriga som blivit inspirerade på digitala plattformar och därefter utfört ett terrorattentat. Denna trend bedöms fortsätta även under 2023.

Informationen kommer från Säkerhetspolisen och Svensk författningssamling (SFS).

Säkerhetspolisen: Bedömning av terrorhotet för 2023