Dammhaverier

Ett dammhaveri betyder att en damm har brustit och att vatten strömmar ut okontrollerat. Stora mängder vatten kan leda till omfattande översvämningar och stora skador på infrastrukturen.
Uppdaterades

Dammhaverier kan orsaka översvämningar och skador på bland annat byggnader, vägar, el- och teleledningar. Om vattenverk översvämmas kan dricksvattnet bli förorenat.

Om en damm har brustit kommer Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, att sändas via radio och TV. Om du får reda på att ett dammhaveri har skett nära dig ska du följa rapporteringen om händelserna i Sveriges Radio P4 eller på SVT. Du kan också få information på Krisinformation.se som förmedlar myndigheters information vid större händelser. Om ett dammhaveri skulle uppstå kan du få information om händelsen genom att ringa SOS Alarms informationsnummer 113 13.

Förbered dig genom att ta del av kommunens eller länsstyrelsens information om dammhaveri.

Vid en utrymning

Vid ett dammhaveri kan du behöva utrymma. Lyssna på rapporteringen i Sveriges Radio P4 och se till att du snabbt kan ge dig iväg. Följ kommunens, räddningstjänstens och polisens anvisningar. Om du kan, ordna din egen transport och hjälp andra. Har du svårt att utrymma på egen hand kan du få hjälp av kommunen. 

Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Vattnet kan vara strömt och det finns risk för att marken försvagas vilket kan leda till ras och skred. Vägar och broar kan bli ofarbara.

När du har utrymt, registrera dig vid kommunens mottagningsplats eller hos polisen där du befinner dig.

Kommunens roll

Vid ett dammhaveri ansvarar kommunens räddningstjänst för att larma, varna och rädda liv. Det är kommunen som ansvarar för utrymning och mottagning av evakuerade. Kommunen ansvarar också för utrymning av äldreboenden, gruppbostäder, de med hemtjänst eller vårdbehov. Patienter på sjukhus får hjälp att utrymma av landstingets personal. Vid akut läge ansvarar kommunen för utrymning av skolor och förskolor. Hämta dina barn från förskolan eller skolan om du kan.

Efter ett dammhaveri kan det behövas frivilliga som hjälper till. Om du kan ställa upp, kontakta din kommun.

Informationen kommer från: Svenska Kraftnät och Länsstyrelsen.  

Taggar för denna sida: