Energiläget

Energisituationen i Europa och Sverige är ansträngd. Elpriserna är höga och det finns risk att det blir elbrist i vinter. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och vad du som privatperson kan göra.
Uppdaterades

Hur är energiläget i Sverige just nu?

Elförsörjningen i Sverige är stabil i nuläget, men det finns en ökad risk för problem under vintern när det blir kallt och förbrukningen går upp. Det beror på att det blir svårare än vanligt att importera el från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Samtidigt ser den svenska elanvändningen ut att ha minskat under tidiga hösten, tack vare att många av oss har sett över vår elförbrukning. Om den minskningen håller i sig under vintern minskar antalet timmar då Sverige har ett importberoende.

Energimyndigheten frågor och svar om energiläget

Drivmedel

När det gäller drivmedel, som diesel, är läget osäkert. Det är svårt att förutspå hur priset kommer att utvecklas och om det finns risk för brist på drivmedel till vintern.

Elpriserna

När efterfrågan på något överstiger tillgången ökar priset. Det är precis vad som har hänt med elen den senaste tiden och för många av oss är det, eller riskerar att bli, mycket ekonomiskt kännbart. Många känner oro för priserna, eftersom el är något som vi inte klarar oss utan.

Energimyndighetens aktuella lägesbilder

Varför är det så här?

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året. Men under årets kallaste timmar har vi ett underskott på eleffekt, det vill säga el vid en viss tidpunkt. De analyser som Svenska kraftnät gör varje år visar att tillgången på effekt gradvis har blivit sämre under de senaste åren. 

Flera händelser i omvärlden påverkar elläget i Sverige på ett negativt sätt. Den främsta orsaken är att efterfrågan av naturgas är större än utbudet på den globala marknaden. Rysslands krig mot Ukraina gör att Europa vill göra sig fritt från beroendet av rysk gas och när efterfrågan ökar stiger också priserna. 

I september kom beskedet att driftstoppet av Ringhals 4 förlängs, vilket innebär en ytterligare ansträngning för elförsörjningen. 

Vad innebär det här för mig?

Om användningen av el blir större än vad som för stunden är möjligt att producera eller importera uppstår effektbrist. Vid effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att göra en manuell frånkoppling. Frånkoppling betyder att elen stängs av i ett visst område, samtidigt som utvald samhällsviktig verksamhet prioriteras så att den kan fortsätta fungera. Verksamheter som prioriteras kan till exempel vara sjukhus, teleoperatörer och internetleverantörer. Svenska kraftnät förklarar hur det fungerar på sin sajt.

Vilken del av nätet som ska kopplas ifrån bestäms lokalt. Metoden kallas styrel, vilket står för "styrning av el till prioriterade”. 

Blir jag förvarnad?

Skulle vi hamna i det läget att det finns risk för effektbrist kommer Svenska kraftnät med stor sannolikhet att se det i handeln av el dagen före. Detta gör att de som drabbas av eventuell manuell förbrukningsfrånkoppling sannolikt kan förvarnas.

Men manuell förbrukningsfrånkoppling kan också beslutas på kort varsel för att balansen i systemet hotas, och då är det inte säkert att de som drabbas av det planerade elavbrottet kan förvarnas.

Kan jag hjälpa till genom att använda mindre el?

Om många flyttar sin elförbrukning och exempelvis inte laddar bilen eller sätter igång tvättmaskinen just när elen behövs som mest i övriga samhället, kan topparna kapas och kurvan i elsystemet jämnas ut. Det minskar risken för att el måste kopplas bort. Dessutom kan det bli billigare för dig som har så kallat timpris att inte använda el när efterfrågan är som störst.

Tänk på riskerna

Det är viktigt att tänka på att all elanvändning medför risker, till exempel för brand eller skador om produkten går sönder. Elsäkerhetsverkets råd är att använda så få elprodukter som möjligt när du inte har uppsikt, som när du sover. Ett bra alternativ kan vara att programmera in att tvätt- eller diskmaskinen startar tidigt på morgonen.

Använd mindre el

En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning. Om du använder mindre el hjälper du alltså fler än bara dig själv. 

Några enkla sätt att bli mer el-medveten:

  • Fundera på vad du använder el till. Generellt gör uppvärmning störst skillnad. Testa till exempel att sänka elementen något om ditt hem värms upp med el. Har du golvvärme i något rum är det bra att kolla så att den inte är varmare än resten av hemmet, för då kräver den mer el.
  • Stäng av apparater och släck lampor som inte behövs. Se också efter om du har teknik som står i vänteläge (standby) när du inte använder den.
  • Använd mindre varmvatten. Duscha lite kortare och kör bara tvätt- och diskmaskinen när de är helt fulla.

Hur kan jag förbereda mig för eventuell frånkoppling?

Det mesta i vårt samhälle är beroende av el för att fungera. Vid elbrist eller ett längre elavbrott behöver du ha en beredskap för att kunna laga mat, ha tillgång till dricksvatten, hålla värmen, få viktig information och ha kontakt med dina nära. Stärk din hemberedskap så klarar du en samhällskris bättre, oavsett vad som har hänt. 

Under frånkopplingen är det bra om du inte använder mobilen till rörliga bilder och liknande som kräver mycket plats i mobilnätet. Risken är att de basstationer (mobilmaster) som är i drift belastas för hårt. Batterierna som ska hålla basstationen igång räcker inte lika länge om belastningen blir högre än normalt, skriver Post- och telestyrelsen, PTS.

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling (Svenska kraftnät)

Post- och telestyrelsen, PTS, om el och telefoni