Vaccination mot covid-19

Du som bor i Sverige erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet.
Uppdaterades

Vaccination är det mest effektiva sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen.

Vaccination och påfyllnadsdoser rekommenderas även om du har haft covid-19. Skyddet efter vaccination är mer pålitligt än det skydd du får efter att ha haft sjukdomen. Den som har haft covid-19 har utvecklat ett skydd mot sjukdomen, men vi vet i dag inte hur länge det skyddet finns kvar.

Boka tid för vaccination

Det är regionerna som ansvarar för att vaccinera mot covid-19. På 1177.se finns information om hur du bokar vaccination. Välj din region överst på sidan. 

Information om vaccinationen hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination av olika grupper

Gravida

Du som är gravid kan vaccinera dig under hela graviditeten. Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock att vaccinationen görs efter graviditetsvecka 12, om det inte finns andra skäl. Det kan till exempel vara att du har en medicinsk riskfaktor som fetma, högt blodtryck, diabetes och är över 35 år.

De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19 eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och minskar risken för tidig förlossning.

Om graviditet och vaccin hos Folkhälsomyndigheten

Mer om gravida och covid-19 på Krisinformation.se

Barn och unga

Alla som är 12 år och äldre erbjuds vaccination mot covid-19. Läs mer om vaccin mot covid-19 från 12 år hos Folkhälsomyndigheten.

Varje region bestämmer hur de hanterar samtycke vid vaccinering av minderåriga. Vissa regioner skickar med en samtyckesblankett i samband med bokningen, andra gör en mognadsbedömning vid vaccinationstillfället. På 1177.se finns information om vad som gäller i din region.

Vaccination från 5 års ålder

Barn inom särskilda grupper som är extra känsliga för luftvägsinfektioner rekommenderas vaccin mot covid-19 från 5 års ålder. Vaccindoserna finns sannolikt tillgängliga och distribuerade runtom i Sverige under januari 2022. Det är vaccinet Comirnaty som kommer att användas.

Information om vaccin för barn inom särskilda grupper

Vaccin för barn och unga

Den som är född 1991 eller senare erbjuds vaccinet Comirnaity från Pfizer/BioNTech. Det är godkänt att användas från 12 år och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Om vaccination av barn och unga hos Folkhälsomyndigheten

Mer om vaccinerna mot covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

En påfyllnadsdos för alla över 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över18 år ska erbjudas en påfyllnadsdos med vaccin tre månader efter den andra dosen. En del personer med immunbrist erbjuds en extrados, minst två månader efter dos 2. Om man fått en extrados ska påfyllnadsdosen tas minst tre månader efter extradosen.

Andra påfyllnadsdos för vissa grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som:

  • bor på SÄBO
  • har hemtjänst eller hemsjukvård
  • alla som är 65 år och äldre.
  • har fyllt 18 år och har måttlig till allvarlig immunbrist och personer med Downs syndrom.

Den andra påfyllnadsdosen, alltså fjärde dosen, bör ges tidigast fyra månader efter den första. För personer med immunbrist rekommenderas ett intervall från tre månader.

Folkhälsomyndigheten om påfyllnadsdoser