Vaccin

LÄTTLÄST SVENSKA. Du som bor i Sverige kan vaccinera dig gratis mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinera dig. På denna sida hittar du både information om att vaccinera dig och om covidbevis.
Uppdaterades

(F5)

Boka tid för att vaccinera dig

Att vaccinera sig är det mest effektiva sättet
att inte bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.
Du som har haft covid-19 ska också vaccinera dig
och ta flera doser.

Om du har haft covid-19 har du fått skydd mot sjukdomen.
Men vi vet inte hur länge det skyddet finns kvar.
Vaccin ger mer skydd än sjukdomen covid-19.

Det är regionerna som ansvarar för att vaccinera mot covid-19.
På 1177.se finns det information om hur du bokar tid för att vaccinera dig.
Välj först din region överst på sidan.

 

(F6)

Regler om att vaccinera sig för olika grupper

Gravida personer

Alla gravida bör vaccinera sig mot covid-19
eftersom vaccinerna ger ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk.
Det minskar också risken för tidig förlossning.

Vaccinera barn som är fem år eller äldre

Barn som lätt får luftvägsinfektioner bör vaccinera sig mot covid-19.
Det gäller barn som har fyllt fem år.

Vuxna bör ta tre doser vaccin

Vuxna som är mellan 18 och 64 år bör ta tre doser vaccin mot covid.19.
Man kan även ta en fjärde dos om man vill. 

Äldre och de i riskgrupp bör ta påfyllnadsdoser

Den som är 65 år och äldre
bör ta en påfyllnadsdos
vaccin mot covid-19.

Det gäller även personer över 18 år
som är i en riskgrupp.

Den som är i en riskgrupp
kan bli svårt sjuk
om den smittas av covid-19.

 

(F8)

Hur skyddar vaccinationen?

Vaccinet ger ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk,
men det finns fortfarande en liten risk att bli smittad av covid-19
efter man har vaccinerat sig.
Det gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19.

Vilka biverkningar kan man få av vaccin mot covid-19?

Det vanligaste är att bli öm eller svullen
runt området där du har fått sprutan.
Du kan även få muskelvärk, feber, huvudvärk och känna dig sjuk.
Det här är naturliga reaktioner från kroppen.
I de flesta fall får man små biverkningar och de går över på någon dag.