خبرها مربوط به ویروس کرونا است.

Uppdaterades

2022-04-04 N2211

دو‍ز چهارم واکسن کووید ۱۹ جهت همه افراد از ۶۵ سال به بالا

سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می‌نماید که به همه افراد ۶۵ ساله یا بالاتر امکان دریافت دوز چهارم واکسن کووید ۱۹ ارائه گردد.

اداره بهداشت عموی سوئد از قبل توصیه نموده بود که یک دوز چهارم واکسن کووید ۱۹ به افرادی که در مسکن‌های

زندگی می‌کنند، یا  خدمات خانگی یا خدمات درمانی دریافت می‌کنند، ارائه گردد. از

 (SÄBO)

ویژه سالمندان

هم اکنون همچنین افرادی که ۶۵ ساله یا بالاتر هستند، همچنین افراد بین ۱۸ تا ۶۴ سال که نقص متوسط تا جدی سیستم ایمنی بدن دارند هم مشمول این امر می‌گردند.

دوز یادآوری دوم بایستی از زمانی که چهار ماه از نوبت قبلی واکسیناسیون سپری شده باشد، ارائه گردد. زمان مذکور برای افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی بدن می‌باشند به سه ماه تقلیل می‌یابد.

شیوع کووید ۱۹ در سوئد ادامه دارد و در بخش‌هایی از اروپا در حال افزایش است. برای افرادی که ۶۵ سال یا بیشتر دارند اکنون زمانی که از دریافت دوز قبلی واکسیناسیون گذشته به چهار ماه نزدیک می‌شود و با گذشت زمان تاثیر واکسن کاهش می‌یابد.

احتمالا به افرادی که اکنون در طول بهار دوز چهارم واکسن دریافت می‌کنند، یک دوز یادآوری واکسن در پاییز ارائه خواهد ‌گردید تا از حفاظتی قوی در آستانه فصل زمستان برخوردار گردند. سازمان بهداشت عمومی سوئد بعدا و در طول امسال در این مورد نظر خود را اعلام خواهد نمود.

مطالب بیشتر پیرامون کووید ۱۹ را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد مطالعه نمایید (این وبسایت به سوئدی می‌باشد)

2022-03-28 N2210

سوئد ممنوعیت ورود به کشور را برای همه کشورها لغو می‌کند

از اول آوریل ۲۰۲۲ ممنوعیت ورود به کشور از همه کشورهای خارج ‍از اتحادیه اروپا/کشورهای عضو بازار مشترک اروپا  لغو می‌گردد. این امر دربرگیرنده آن است که دیگر نیازی به ارائه گواهی واکسیناسیون یا تست کرونا برای فردی که به سوئد سفر می‌کند، نیست.

2022-02-14 N2209

توصیه برای دوز تکمیلی دوم برای افرادی که بیشتر در معرض خطر بیمار شدن شدید هستند

سازمان بهداشت عمومی کشور دوز تکمیلی دوم واکسن کووید-19 را به افرادی که در خانه های  ویژه سالمندان که به کوتاهی SÄBO نامیده میشود زندگی می‌کنند، کسانی که خدمات خانگی hemtjänst یا خدمات درمانی خانگی hemsjukvård دارند و به همه افراد بالای 80 سال توصیه می‌کند. دوز تکمیلی دوم نباید زودتر از چهار ماه پس از دوز تکمیلی اول داده شود.

در هفته های اخیر، شیوع کووید-19 در میان افرادی که بیشتر در معرض خطر بیمار شدن شدید هستند، برای نمونه کسانی که در خانه های ویژه سالمندان زندگی می کنند افزایش یافته است.

خطر بیمار شدن شدید با بالا رفتن سن افزایش می یابد. واکسن در برابر بیماری، بیماری شدید و مرگ در اثر کووید-19 مصونیت ایجاد می کند، و از این رو اکنون سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که به افرادی که بیشتر در معرض خطر بیمار شدن شدید هستند، دوز تکمیلی دوم داده شود. به عبارت دیگر این گروه تابحال و در مجموع چهار دوز واکسن دریافت می کند.

این توصیه برای افراد زیر است:

• افرادی که در خانه های ویژه سالمندان زندگی می کنند

• افراد دارای خدمات خانگی یا افراد دارای خدمات درمانی خانگی

• افرادی که 80 سال به بالا هستند

منطقه های بهداری می توانند دوز تکمیلی دوم را چهار ماه پس از دوز تکمیلی اول ارایه کنند. کار واکسیناسیون از هفته هشتم [از 21 فوریه به بعد] در منطقه های بهداری آغاز می شود.

به عنوان دوز تکمیلی در حال حاضر یک دوز کامل واکسن Comirnaty فراورده شرکت Pfizer / Biontech یا نصف یک دوز کامل از واکسن Spikevax فراورده شرکت Moderna توصیه می شود.

اطلاعات بیشتر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N2208 2022-02-07

ممنوعیت ورود از کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه همکاریهای اقتصادی اروپابرداشته می شود.

دولت تصمیم گرفته است ممنوعیت ورود مسافران به سوئد را از کشورهای شمال اروپا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا بردارد. این تصمیم از 9 فوریه اعمال می شود.

دلیل این تغییر این است که سازمان بهداشت عمومی کشور معتقد است که محدودیت های ورود از دیدگاه کنترل عفونت دیگر ضروری نیست.

تصمیم دولت بر مسافرانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا به سوئد می آیند تأثیر نمی گذارد. برای این مسافران، ممنوعیت ورود ادامه دارد و در حال حاضر تا 31 مارس 2022 اعلام شده است.

2022-02-04 N2207

محدودیت ها از 9 فوریه برداشته می شوند

بیشتر محدودیت‌ها و توصیه‌های عمومی مربوط به پاندمی از 9 فوریه حذف خواهند شد. برداشته شدن محدودیت ها از جمله در مورد محدودیت های شرکت در گردهمایی ها، گواهی واکسیناسیون و لزوم رعایت فاصله میان افراد و گروه ها خواهد بود. با این حال، برخی از رهنمود ها و توصیه ها همچنان باقی خواهند ماند.

پوشش بالای واکسیناسیون در ترکیب با نوع omicron پاندمی که باعث کمتر شدن موارد بیماری جدی می شود، فشار کاری به روی مراکز درمانی را کاهش داده است. از این رو سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفته است که از چهارشنبه 9 فوریه اکثر اقدامات علیه کووید-19 را حذف کند. این سازمان همچنین درخواست کرده است که دولت و پارلمان سوئد تصمیم بگیرند که کووید-19 دیگر نباید به عنوان یک بیماری زیان آور و خطرناک برای جامعه طبقه بندی شود.

برخی از رهنمود ها و توصیه ها باقی خواهد ماند. این شامل توصیه های ویژه برای افرادی است که واکسینه نشدهاندو اینکه هر فردی که نشانه کووید-19 دارد باید در خانه بماند و از تماس با دیگران خودداری کند.

نمونه هایی از محدودیت هایی که در 9 فوریه برداشته می شوند:

•سقف شرکت افراد در نشست های عمومی و گردهمآیی های علنی، نمایشگاه های تجاری و نشست های خصوصی. این امر مستلزم تصمیم دولت است.

•قانون موقت اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی در رستوران ها. این شامل از جمله محدودیت هایی است برای تعداد افراد حاضر در یک محل، لزوم گرفتن فاصله میان افراد و گروه ها، گواهی واکسیناسیون و اینکه رستوران ها باید در ساعت 23 بسته شوند.

رهنمودها و توصیه های عمومی که در 9 فوریه به پایان می رسند:

•رهنمود استفاده از ماسک در صورت ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی

•رهنمود درباره کار از خانه. با این حال، طبق گفته سازمان بهداشت عمومی کشور بازگشت به محل کار باید به تدریج انجام شود.

•رهنمود به انجمن های فرهنگی، ورزشی و فعالیت های اوقات فراغت درباره خودداری از برگزاری مسابقات و اردوها در محیط های بسته.

•توصیه برای انجام بخشی از آموزش بزرگسالان از راه دور.

توصیه ها و رهنمودهایی که بعد از 9 فوریه باقی می ماند:

•همه افراد بالای 12 سال باید هرچه زودتر واکسینه شوند.

•در صورت داشتن نشانه هایی که ممکن است کووید-19 باشد، در خانه بمانید و از تماس با دیگران خودداری کنید.

•بزرگسالانی که واکسینه نشده اند بهتر است از ازدحام و محل های تجمع گروه های بزرگی از افراد در فضای بسته دوری کنند.

•به منظور محافظت از آسیب پذیرترین افراد، اقدامات کاهش خطر آلودگی در مراکز بهداشتی و مراقبت از سالمندان باید باقی بماند.

اخبار سازمان بهداشت عمومی کشور را بخوانید (صفحه به 

2022-02-02 N2206

توصیه دوز تکمیلی واکسن کووید-19 دستکم بعد از سه ماه

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که دوز تکمیلی واکسن کووید-19 را می توان دستکم از سه ماه پس از آخرین دوز واکسیناسیون اولیه تزریق کرد. به عبارت دیگر  اکنون فاصله زمانی کوتاه تری نسبت به قبل اعمال میشود.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور، گسترش شدید کووید-19 در سوئد باعث شده است که دوز تقویت کننده را اکنون پس از سه ماه از آخرین دوز واکسیناسیون اولیه توصیه کنند.

دوز تکمیلی در حال حاضر برای افراد 18 سال و بالاتر توصیه می شود. عفونت قبلی کووید-19 مانعی برای واکسیناسیون نیست.

2022-01-26 N2205

برخی اقدامات علیه کووید-19 ممکن است از 9 فوریه لغو شود

سازمان بهداشت عمومی کشور تخمین می زند که شیوع گسترده کووید-19 می تواند در چند هفته آینده به اوج خود برسد. گسترش آلودگی منجر به افزایش شدید غیبت از محل کار به دلیل بیماری شده است، که خطری است برای ادامه کار نهاد های مهم اجتماعی. از این رو اقداماتی که در دسامبر و ژانویه علیه آلودگی اعلام شده‌اند باید تا دو هفته دیگر به قوت خود باقی بمانند. سپس می توان به گمان مسئولان آنها را به تدریج حذف کرد.

سازمان بهداشت عمومی کشور می بیند که اگرچه نیاز به مراقبت های بیمارستانی در حال افزایش است، اما به همان میزان گسترش عفونت در مقایسه با موج های قبلی افزایش نیافته است. آمارهای مراکز بهداشتی و درمانی نیز نشان می دهد که با وجود افزایش شدید تعداد موارد آلودگی و افزایش تعداد افراد بستری شده در بیمارستانها، تعداد افراد بشدت بیمار که نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشند افزایش نمی یابد. این تا حدی به این دلیل است که واکسن ها مصونیت خوبی در برابر بیماری های جدی ایجاد می کنند و تا حدودی به این دلیل است که اومیکرون omicron اغلب نشانه های خفیف تری نسبت به انواع ویروس های قبلی نشان می دهد.

مدیرعامل سازمان بهداشت عمومی کشور، کارین تگمارک ویسل Karin Tegmark Wisell، می گوید: اقدامات برای مقابله با گسترش کووید 19 باید متناسب باشد و از حد لازم محدود کننده تر نباشد. اگر پوشش واکسیناسیون به افزایش خود ادامه دهد و همزمان گسترش بیماری کووید-19 و تأثیر آن بر عملکرد نهادهای مهم اجتماعی به طور قابل توجهی تغییر نکند، من معتقدم که تعدادی از تدابیر ما می توانند از 9 فوریه حذف شوند. محافظت از افرادی که بیشتر از دیگران در برابر این بیماری آسیب‌پذیر هستند و اینکه هرکسی که می تواند خود را واکسینه کند، همچنان مهم است.

سازمان بهداشت عمومی کشور در آغاز هفته آینده در مورد طرحی برای حذف تدریجی اقدامات محدود کننده تصمیم گیری خواهد کرد و آنگاه جزییات تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)


2022-01-20 N2204

مقررات رفتاری در مورد کووید-19 تغییر کرد

سازمان بهداشت عمومی کشور اکنون مقررات رفتاری را در مورد ماندن در خانه از محل کار یا مدرسه در زمانی که شما یا یکی از اعضای خانواده بیمار هستید تغییر می دهد. این کار به منظور کاهش غیبت کارکنان در بسیاری از مشاغل در زمانی است که گسترش کووید-19 در حال افزایش است. سازمان بهداشت عمومی کشور همچنین توصیه ها را برای اولویت بندی آزمایشات به روز می کند.

گسترش کووید-19 بسیار زیاد و همچنان در حال افزایش است. فشار کاری به مراکز درمانی همچنان بالاست. گسترش عفونت همچنین منجر به خطر کمبود کارکنان در فعالیت های مهم اجتماعی می شود. زیرا که بسیاری از آنها بیمار هستند، در خانه از کودکان مراقبت می کنند و یا به دلیل مقررات رفتاری مربوط به خانوارهاست. از این رو سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم به برخی تغییرات و استثنا ها در این باره گرفته است که بنظر نمی رسد خطر گسترش آلودگی را افزایش دهد.

سازمان بهداشت عمومی کشور اکنون مقررات زیر را تغییر می دهد:

هنگامی که فردی در خانواده بیمار است، زمان ماندن در خانه و نرفتن به محل کار و مدرسه به پنج روز کاهش می‌یابد. این پنج روز از زمانی محاسبه می‌شود که نشانه های آلودگی آن فرد در خانواده آشکار شود.

 

گروه‌های زیر از اصل ماندن در خانه و نرفتن به محل کار و مدرسه در صورت بیماری فردی در همان خانواده مستثنی هستند:

• کسانی که با دوز تقویت کننده واکسینه شده اند (دوز سه)

• افرادی که در سه ماه گذشته به کووید-19 مبتلا شده اند

• برخی از مشاغل کلیدی در فعالیت های مهم اجتماعی که شامل هیچ یک از معیارهای بالا نمی شوند از این مقررات مستثنی هستند مشروط بر اینکه اقدامات کاهش خطر آلوده کردن دیگران درباره آنان انجام شود. مشاغل کلیدی از سوی MSB [Myndigheten för samhällsskydd och beredskap یا سازمان دولتی آمادگی و حفاظت از جامعه] تعریف می شوند. کارفرمایان به افراد مورد نظر اطلاع می دهند.

زمان لازم برای فردی که کووید-19 تایید شده دارد و باید در خانه بماند به پنج روز کاهش می یابد. برای بازگشت شرط اینکه فرد باید احساس سلامتی کند و ۴۸ ساعت تب نداشته باشد همچنان معتبر است.

کسانی که در یک خانواده با فردی که مبتلا به کووید-19 است زندگی می کنند و از مقررات رفتاری در مورد ماندن در خانه و نرفتن به محل کار و مدرسه مستثنی هستند، باید تا حد امکان از تماس نزدیک خودداری کنند و از تماس نزدیک خارج از محل کار یا مدرسه به طور کامل دوری کنند. همه، حتی کسانی که مستثنی هستند، باید در درجه اول تا آنجا که ممکن است از خانه کار کنند.

توصیه های معافیت از مقررات رفتاری برای تماس های خانگی بدون نشانه آلودگی را در حال حاضر منطقه های بهداری اجرا می کنند. ممکن است در منطقه های بهداری مختلف مدت زمان متفاوتی طول بکشد. همیشه اطلاعات موجود در هر منطقه بهداری است که اعمال می شود.

 

اولویت گذاری تست PCR

در طول یک دوره انتقالی، سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که منطقه های بهداری اولویت کمتری برای آزمایش افرادی که نیازی به حضور فیزیکی در محل کار ندارند قایل شوند. افرادی که امکان انجام آزمایش را ندارند باید در طول دوره بیماری تا حد امکان از تماس نزدیک با افراد در خارج از خانه خودداری کنند.

 

هرکسی که آزمایش آنتی ژن انجام داده که آزمایش سریع نیز نامیده می شود و نتیجه آزمایش مثبت دریافت کرده است باید خود را آلوده به کووید-19 بداند. با این حال، خودآزمایی منفی، کووید-19 را رد نمی کند. کسانی که با فردی زندگی می کنند که تست آنتی ژن او نتیجه مثبت داده است، باید در خانه بمانند. این کار را کودکان پیش دبستانی و مدرسه رو هم باید انجام دهند اما برای افراد در گروه های مستثنی شده صدق نمی کند.

N2202-2203 2022-01-19

تغییراتی در آزمایش برای کووید-19

گسترش کووید-19 بسیار شدید است و انتظار می‌رود که بیشتر هم بشود. از این رو سازمان بهداشت عمومی کشور بطور موقت اولویت هایی را درباره آزمایش کووید پیشنهاد می کند با این هدف که از فشار کار به روی منطقه های بهداری کاسته شود.

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که منطقه های بهداری آزمایش کسانی را در اولویت قرار دهند که نشانه های آلودگی دارند. اگر فردی در خانواده مبتلا به کووید-19 است، ماندن در خانه و توجه به علائم مهم است.

اگر فردی کووید-19 تأیید شده دارد تمامی اعضای خانوار بایستی به مدت هفت روز پس از انجام آزمایش فرد آلوده، در خانه بمانند. این کار بدون توجه به اینکه آیا آنها نشانه های آلودگی دارند یا خیر انجام می شود. سازمان بهداشت عمومی کشور همچنین این توصیه را که همه کسانی که در خارج از کشور بوده اند باید برای کووید-19 آزمایش شوند حذف کرده است.

N2201 2022-01-13

چندین اقدام تازه علیه کووید-19 از 12 ژانویه

برای کاهش گسترش کووید-19 و کم کردن فشار به روی مراکز درمانی چندین اقدام تازه از 12 ژانویه به اجرا گذاشته میشود.

در سوئد و در تعطیلات کریسمس و سال نو گسترش عفونت به شدت افزایش یافته است. واکسن‌های کووید-19 مصونیت بسیار خوبی در برابر بیماری‌های جدی و مرگ ناشی از آنها ایجاد می‌کنند. با این حال نوع جدید omicron حتی برای کسانی که با دو دوز واکسینه شده اند بسیار مسری است. از این رو در حال حاضر اقداماتی برای کاهش تماس میان جمعیت کشور به اجرا گذاشته شده است. برخی از این اقدامات در 12 ژانویه به اجرا گذاشته می شوند و برخی دیگر نیاز به تصمیم دولت دارند و برای اجرای آنها سازمان بهداشت عمومی کشور درخواست رسمی به دولت ارائه کرده است.

در حال حاضر انتظار می‌رود که این اقدامات تا اواسط فوریه به قوت خود باقی بماند، اما هر 14 روز یکبار درباره آنها دوباره تصمیم گیری خواهد شد.

از 12 ژانویه، موارد زیر اعمال می شود:

گردهمایی های عمومی و رویدادهای علنی در فضای بسته

برای رویدادهای بیش از 20 شرکت کننده، شرکت کنندگان تنها به صورت نشسته مجاز هستند و شرکت کنندگان باید به گروه های حداکثر 8 نفره تقسیم شوند. همچنین باید حداقل 1 متر میان هر گروه فاصله وجود داشته باشد. برای مراسم مذهبی این استثنا وجود دارد که شرکت کنندگان در آن به حالت ایستاده مجاز هستند. برای رویدادهایی با بیش از 50 شرکت کننده، گواهی واکسیناسیون علاوه بر سایر مقررات مورد نیاز است.

نمایشگاه ها

برای نمایشگاه های تجاری با بیش از 50 شرکت کننده، گواهی واکسیناسیون مورد نیاز است. علاوه بر این، مساحت حداقل 10 متر مربع برای هر نفر الزامی است.

مکان های پذیرایی

شرط حداکثر هشت نفر در هر گروه، 1 متر فاصله میان هر گروه از مهمانان و تنها میهمانان نشسته جاری است. مکان پذیرایی حداکثر تا ساعت 23:00 بسته می شود.

توصیه برای بزرگسالان

به همه بزرگسالان توصیه می شود تا با خودداری از شرکت در مراسم شام و مهمانی های بزرگ و همچنین گردهمآیی های اجتماعی مشابه، میزان تماس های نزدیک خود را در فضاهای بسته محدود کنند. توصیه های عمومی پیشین درباره پرهیز از ازدحام، رعایت فاصله، کار از خانه، سفر در زمان هایی غیر از ساعات شلوغ همچنان به قوت خود باقی  است.

جام ها و کمپ های ورزشی در فضای بسته

خودداری از شرکت در این نوع فعالیت های ورزشی تمدید میشود. در 31 ژانویه در اینباره  دوباره تصمیم گرفته خواهد شد. با این حال، تمرینات و مسابقات در بازی های سری معمولی را می توان با اقدامات کاهش دهنده خطر گسترش عفونت انجام داد.

آموزش بزرگسالان و آموزش عالی

برای مؤسسات آموزش عالی تا اندازه ای توصیه به آموزش از راه دور برای پراکندگی و خلوت شدن محل تدریس می-شود اما این کار نباید به عنوان یک اقدام تمام وقت اعمال شود. بخش های عملی مانند امتحانات، و نیز دیگر آموزش های بزرگسالان باید با اقدامات کاهش دهنده خطر گسترش عفونت در محل اجرا شوند.

سازمان بهداشت عمومی کشور همچنین از دولت می خواهد که در مورد اقدامات زیر تصمیم گیری کند:

گردهمایی های خصوصی

کاهش حداکثر تعداد شرکت کنندگان به 20 تن. مربوط است به گردهمایی های خصوصی در محل های اجاره ای.

گردهمآیی های عمومی، رویدادهای علنی و نمایشگاه های تجاری در فضای بسته

حداکثر با شرکت 500 تن همچنین با گواهی واکسیناسیون.

سفر به سوئد

این شرط که اتباع خارجی بالای 12 سال هنگام ورود به سوئد باید یک آزمایش کووید منفی را که حداکثر 48 ساعت از انجام آن گذشته باشد ارائه دهند حذف می¬شود اما گذرنامه کووید دوباره به عنوان شرط ورود به سوئد از سن 18 سالگی به اجرا گذاشته می¬شود.

رهنمود و توصیه های زیر از پیش اعمال می شود:

•همه باید فاصله خود را حفظ و از محیط های شلوغ پرهیز کنند.

•همه باید زمانی که کار اجازه می دهد از خانه کار کنند. فقط کارکنانی که باید در محل کار باشند حق حضور در محل کار را دارند.

•تنها مسافران نشسته در وسایل حمل و نقل عمومی برای مسافت های طولانی

•در وسایل حمل و نقل عمومی در صورت نبود امکان حفظ فاصله استفاده از ماسک دهان توصیه می شود

•مکان های تجارتی: مانند گذشته شرط حداقل 10 متر مربع برای هر نفر و جلوگیری از ازدحام اعمال می شود.

•مکان های فرهنگی و تفریحی: شرط 10 متر مربع برای هر نفر و جلوگیری از ازدحام اعمال می¬شود. فعالیت هایی که صرفاً برای کودکان و نوجوانان انجام می شود مانند تمرینات و مسابقات از این شرط مستثنا هستند.

•آموزش در محل برای مدارس ابتدایی، سایر اشکال مدارس، دبیرستان ها و دبیرستان های ویژه توان خواهان پایه اصلی کار است. مطلوب خواهد بود که اقداماتی مانند حضور در فضای باز تا حد امکان، پرهیز از تجمع با گروه های بزرگ در فضای بسته و تا حد امکان دوری از آمیختن دانش آموزان کلاس های گوناگون انجام شود.

N2200 2022-01-13

دولت استفاده از گواهی واکسیناسیون را در رستوران ها و مکان های دیگر امکان پذیر می­سازد

دولت به سازمان بهداشت عمومی کشور ماموریت داده است که از 12 ژانویه به بعد طرح گواهی واکسیناسیون را برای مکان های پذیرایی و سایر مکان هایی که خطر ازدحام و گسترش عفونت به ویژه بالا است به اجرا گذارد. اینکه آیا گواهی واکسیناسیون اجرا خواهد شد و در صورت اجرا از چه زمانی این کار انجام خواهد گرفت به گسترش عفونت بستگی خواهد داشت.

دولت تصمیم گرفته است که از 12 ژانویه، سازمان بهداشت عمومی کشور می‌تواند مقرراتی را وضع کند که اجازه ‌دهد از گواهی واکسیناسیون در رستوران‌ها، مراکز تفریحی و فعالیت‌های فرهنگی، مراکز داد و ستد، مکان‌های تجمع خصوصی و در وسایل حمل و نقل عمومی برای مسافت‌های طولانی استفاده شود.

این تصمیم به این معنی نیست که مقررات مربوط به گواهی واکسیناسیون در فعالیت هایی که مشمول آن قرار میگیرند به طور خودکار به اجرا گذاشته می شود. اینکه آیا و در چه زمانی ممکن است گواهی واکسیناسیون لازم باشد بستگی به گسترش عفونت و چگونگی ارزیابی سازمان بهداشت عمومی کشور از مناسب بودن استفاده از گواهی واکسیناسیون به عنوان یک اقدام کنترل عفونت دارد.

برخی گروه ها و مکان ها از شرط گواهی واکسیناسیون معاف هستند

در صورت لزوم ارائه گواهی واکسیناسیون در محل های پذیرایی و سایر مکان ها، افراد زیر 18 سال یا افرادی که به دلایل پزشکی نباید واکسینه شوند از این شرط معاف هستند.

بر پایه تصمیم دولت شرط گواهی واکسیناسیون را نمی توان در فروشگاه های مواد غذایی، داروخانه ها یا سایر فعالیت های مهم اجتماعی به اجرا گذاشت. استفاده از گواهی واکسیناسیون نیز نباید به این معنا باشد که افراد فاقد گواهی واکسیناسیون از دسترسی به خدماتی مانند خدمات دندانپزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات اداره امور اجتماعی socialtjänst واقع در یک مرکز خرید محروم شوند.

 2021-12-22 N187

اقدامات جدید برای کاهش گسترش کووید-19

سازمان بهداشت عمومی کشور اعلام کرد که از 23 دسامبر، محدودیت ها و توصیه های جدیدی اعمال می شود. از جمله به همه کسانی که می توانند توصیه میشود که از خانه کار کنند. فقط حاضران نشسته مجاز به شرکت در گردهمآیی های عمومی و رویدادهای داخل سالن با بیش از 20 نفر هستند. این تصمیم کلوپ های شبانه، کنسرت ها و تئاترها را در بر میگیرد.

هدف از اقدامات جدید کاهش سرعت گسترش عفونت از راه کاهش تعداد تماس ها در جامعه، به ویژه میان افرادی است که معمولا با یکدیگر دیدار نمی کنند.

از 23 دسامبر، موارد زیر اعمال می شود:

 • همه باید از محیط های شلوغ اجتناب کنند.
 • همه باید تا جایی که کار اجازه می دهد از خانه کار کنند.
 • برای نمایشگاه های تجاری، مکان های تجاری و مکان های فرهنگی و تفریحی، الزامات 10 متر مربع برای هر نفر تعیین شده است.
 • خودداری از شرکت در جام ها و اردوهای ورزشی در مکان های سرپوشیده که شامل تمرین های حرفه ای نمی شود. در مقابل فعالیت های منظم با تمرینات، مسابقات، نمایش و رقابت های ورزشی می تواند ادامه یابد.
 • اقدامات کنترل عفونت برای آموزش بزرگسالان توصیه می شود تا از ازدحام و تجمعات بزرگ جلوگیری گردد. آموزش حضوری قاعده اصلی است، اما برای دانشگاه ها و مدارس عالی، آموزش از راه دور می تواند به عنوان ابزاری برای کم کردن تعداد افراد حاضر در محل تدریس استفاده شود.
 • فقط مهمانان نشسته مجاز به حضور در رستوران ها هستند و فاصله یک متری میان گروه های مختلف میهمان الزامی است.
 • در اجتماعات و رویدادهای عمومی در داخل سالن با بیش از 20 نفر، صرف نظر از گواهی واکسیناسیون، فقط حاضران نشسته مجاز هستند در محل باشند.
 • همچنین بدون گواهی واکسیناسیون، شرط فاصله بین گروه های شرکت کننده، شرکت حداکثر 8 نفر در هر گروه و حداکثر حضور 500 مهمان یا شرکت کننده در داخل سالن الزامی است.
 • در رویدادهایی با بیش از 500 مهمان یا شرکت کننده، علاوه بر گواهی واکسیناسیون، فاصله میان طرفین و حداکثر تعداد 8 نفر در هر گروه از شرایط الزامی است.

دلیل بکارگیری این اقدامات از جمله افزایش گسترش عفونت و فشار شدید به مراکز بهداشتی و درمانی است.

اخبار سازمان بهداشت عمومی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

اخبار دولت (صفحه به زبان سوئدی است)

 2021-12-22 N186

برای کودکان 5 تا 11 ساله در گروه های ویژه، واکسن ضد کووید-19 توصیه می شود

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که کودکان در گروه های ویژه که بخصوص در معرض عفونت های تنفسی هستند علیه کووید-19 واکسینه شوند. این توصیه برای کودکان از سن 5 سالگی به بالا پیشنهاد شده است.

این واکسن Comirnaty است که برای این منظور استفاده خواهد شد، اما با دوز کمتری نسبت به واکسنی که از سن  12 سالگی داده می­شود. انجمن پزشکان کودکان در سوئد Svenska Barnläkarföreningen گروه های ویژه ای که این توصیه برای آنها پیشنهاد شده را تعریف کرده است. واکسیناسیون احتمالا می تواند در ژانویه 2022 شروع شود.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور موضوع واکسیناسیون عمومی کودکان زیر 12 سال در حال بررسی است.

اطلاعات بیشتر (صفحات به زبان سوئدی هستند):

اخبار سازمان بهداشت عمومی کشور

اطلاعات سازمان دارویی کشور درباره  Comirnaty

اخبار انجمن پزشکان کودکان در سوئد

N185 2021-12-07

اقدامات جدید برای کاهش شیوع عفونت

دولت و سازمان بهداشت عمومی کشور تدابیر جدیدی را برای کاهش شیوع کووید-19 اعلام کرده اند. از جمله، استفاده از ماسک محافظت از دهان در صورت ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی توصیه شده است.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور و دولت، عفونت در سوئد، گرچه در سطحی پایین در حال گسترش است. برای جلوگیری از افزایش بیشتر عفونت، توصیه هایی صورت گرفته  است.

توصیه های عمومی

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که:

 • در محیط های عمومی به خصوص در فضای بسته از افراد دیگر فاصله بگیرید.
 • در صورت امکان با انتقال زمان سفر به ساعات غیر شلوغ در ترافیک یا استفاده از سایر روش های حمل و نقل مانند پیاده روی، دوچرخه سواری یا رانندگی از ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی پرهیز کنید.
 • اگر نمی توان از ازدحام جلوگیری کرد در وسایل حمل و نقل عمومی از ماسک محافظت از دهان استفاده کنید.

در محل های کار

کارفرمایان تشویق می شوند که:

 • واکسینه شدن را برای کارکنان آسانتر کنند و در مورد اهمیت ماندن در خانه در صورت بروز علائم، آنان را آگاه سازند.
 • این امکان را برای کارکنان فراهم کنند که از یکدیگر فاصله بگیرند، به عنوان مثال در جلسات، در اتاق های صرف چای و قهوه و اتاق رختکن. از گردهمآیی های بزرگ در داخل ساختمان و با شرکت کنندگان زیاد خودداری کنند.
 • این امکان را برای کارمندان فراهم کنند که بخشی از کار خود را در صورت امکان از خانه انجام دهند.

به کسانی که مسئولیت حمل و نقل عمومی را بر عهده دارند توصیه می شود که دفعات رفت و آمد وسایل نقلیه عمومی را حفظ کنند.

مکان های پذیرایی

شخصی که یک رستوران را اداره می کند مسئول اطمینان از طراحی محل به گونه ای است که از ازدحام جلوگیری شود. با توجه به توصیه های عمومی سازمان بهداشت عمومی کشور کار جلوگیری از ازدحام می­تواند با این صورت باشد که شخصی که رستوران را اداره می کند می تواند به عنوان مثال:

 • تعداد بازدید کنندگانی را که همزمان در رستوران می مانند محدود کند.
 • چیدمان میزها و صندلی ها را تغییر دهد یا به روشی دیگر فضای بیشتری فراهم کند..
 • فاصله از یکدیگر را روی زمین علامت گذاری کند یا در غیر این صورت مشخص کند که بازدیدکنندگان چه فاصله ای را باید از یکدیگر حفظ کنند.
 • از راه حل های جایگزین برای صف بستن مانند سیستم های شماره گذاری استفاده کند.

پشتیبانی مالی

دولت همچنین در مورد اقدامات حمایتی مالی تصمیم گرفته است.

پرداخت هایی که دوباره از سوی دولت صورت می­گیرد و در فاصله زمانی ، 8 دسامبر 2021 تا 31 مارس 2022 تمدید می شود:

 • لغو گواهی پزشکی برای غرامت مالی ویژه شخص عامل سرایت smittbärarpenning.
 • غرامت گروه در معرض خطر riskgruppsersättning و برخی حقوق موقت مرخصی بچه داری  tillfällig föräldrapenning  برای برخی از کودکانی که بتازگی به شدت بیمار شده اند.
 • حقوق موقت مرخصی بچه داری در صورت از جمله تعطیلی مدرسه.
 • غرامت برای کسور دوره ای که طی آن غرامت بیماری یا حقوق بیکاری به کارکنان پرداخت نمیشود karensavdrag (و همچنین غرامت معادل آنچه گفته شد برای افراد خود اشتغال egenföretagare) به منظور تسهیل در خانه ماندن افراد در صورت بیماری.
 • غرامت به کارفرمایان برای پرداخت هزینه های بیماری بالا.
 • تمدید پارکینگ بدون مالیات برای کاهش ازدحام در رفت و آمد عمومی.

علاوه بر این تمدید کمک و پشتیبانی از رویدادها و گردهمآیی ها evenemangsstöd تا 31 مارس 2022.

اخبار سازمان بهداشت عمومی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات دولت (صفحه به زبان سوئدی است)

N184 2021-11-30

توصیه جدید درباره آزمایش برای کسانی که خارج از منطقه نوردیک بوده اند

همه افرادی که در هفت روز گذشته خارج از منطقه نوردیک بوده اند باید در اسرع وقت پس از بازگشت به سوئد آزمایش PCR برای عفونت کووید-19 انجام دهند. این را سازمان بهداشت عمومی کشور در وب سایت خود می نویسد. علاوه بر این، توصیه های ویژه برای کسانی که از کشورهای خاصی در جنوب آفریقا بازدید کرده اند اعمال می شود. دلیل آن این است که omikron، نوع ویروس جدید SARS-CoV-2، در کشورهای بیشتر و بیشتری در حال کشف است.

دعوت به انجام آزمایش PCR برای تمام افرادی که از سن دوره پیش دبستانی به بالا هستند، حتی اگر واکسینه شده باشند، یا در شش ماه گذشته آلوده شده باشند یا در ارتباط با ورود به سوئد آزمایش منفی نشان داده باشند، اعمال می شود.

شما که خارج از کشور بوده اید نیز باید در 14 روز آینده به علائم توجه بیشتری داشته باشید. در صورت مشاهده علائمی که ممکن است نشان دهنده کووید-19 باشد، در اسرع وقت خود را آزمایش کنید.

اگر در هفت روز گذشته قبل از ورود به سوئد در هر زمانی در آفریقای جنوبی، لسوتو، بوتسوانا، زیمبابوه، موزامبیک، نامیبیا یا اسواتینی (سوازیلند) اقامت داشته‌اید، از شما خواسته می‌شود در اسرع وقت پس از ورود خود را برای کووید-19 آزمایش کنید. ، مطلوبست که در همان روز ورود خود را آزمایش کنید و بعد از پنج روز یک آزمایش جدید انجام دهید.

سازمان بهداشت عمومی کشور  همچنین از شما می خواهد که پس از ورود به مدت هفت روز در خانه بمانید.

کودکانی که کمتر از سن پیش دبستانی هستند و در جنوب آفریقا زندگی می کنند پس از ورود از انجام آزمایش معاف هستند، اما باید هفت روز در خانه بمانند.

در 1177.se  بسته به اینکه در حوزه کدام منطقه بهداری هستید، اطلاعاتی در مورد چگونگی انجام آزمایش خود پیدا خواهید کرد.

وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور : آزمایش گسترده برای ورود به سوئد از کشورهای خارج از منطقه شمال اروپا (صفحه به زبان سوئدی)

وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور: توصیه به همه افرادی که به سوئد سفر می کنند تا آزمایش کووید-19 را انجام دهند (صفحه به زبان سوئدی است)

N183 2021-11-26

در باره نوع ویروس جدید omikron

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه های مربوط به ورود مسافران از تعدادی از کشورهای جنوب آفریقا را به روز می کند. اینکار به دلیل رواج نوع جدیدی از ویروس کرونا است. سازمان جهانی بهداشت WHO نوع جدید را omikron نامیده و آن را به عنوان یک نوع با اهمیت ویژه طبقه بندی کرده است.

هرکسی که در هفت روز گذشته قبل از ورود به سوئد به آفریقای جنوبی، لسوتو، بوتسوانا، زیمبابوه، موزامبیک، نامیبیا یا اسواتینی (سوازیلند) رفته است، تشویق می‌شود در اسرع وقت پس از ورود، تست کووید-19 را انجام دهد، بطور ترجیحی در همان روز، و بعد از پنج روز آزمایش جدیدی انجام دهد.

سازمان بهداشت عمومی کشور می گوید ممکن است کشورهای بیشتری اضافه شوند.

این امر هم در مورد افراد واکسینه شده و هم افراد واکسینه نشده و حتی کسانی که در شش ماه گذشته کووید-19 داشته اند صدق می کند. کودکان زیر سنین پیش دبستانی مشمول این توصیه نیستند. به همه افرادی که در گروهی که گفتیم جای میگیرند توصیه می شود تا هفت روز پس از ورود به سوئد در خانه بمانند، صرف نظر از اینکه علائمی دارند یا خیر. این فراخوان برای کودکان بدون در نظر گرفتن سن نیز اعمال می شود.

نوع جدید ویروس به تازگی کشف شده است و هنوز اطلاعاتی در مورد مشخصات آن وجود ندارد. با این حال، دارای جهش هایی است که هر کدام می تواند بر روی اثرات آنتی بادی های به دست آمده از واکسیناسیون یا ابتلا به کووید-19 تأثیر بگذارد. همچنین ممکن است اثر داروهای خاص مبتنی بر آنتی بادی برای درمان کووید-19 را تحت تأثیر قرار گیرد.

سازمان بهداشت عمومی کشور با تجزیه و تحلیل حداقل 10 درصد از تمام نمونه های مثبت، به طور مداوم بر پیدایش  انواع تازه ویروس نظارت میکند. میزان آنالیز نمونه های مثبت در حال حاضر به حدود 40 درصد رسیده است

تمام نمونه‌های مثبت افراد مبتلا به کووید-۱۹ پس از سفر به خارج از کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا امکان کشف انواع جدید ویروس در سوئد فراهم شود.

اطلاعات بیشتر:

N182 2021-11-24

برای همه افراد 18 تا 65 سال دوز سوم واکسن توصیه می شود

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که به همه افراد 18 تا 65 سال سومین دوز تکمیلی واکسن ارائه شود. این دوز باید بر پایه اولویت خاصی داده شود.

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که مناطق بهداری بر اساس یک اولویت کار کنند که بر پایه آن نخست افراد مسن واکسینه شوند.

 1. افراد ساکن در خانه های ویژه، SÄBO، افراد دارای خدمات درمانی خانگی hemsjukvård یا خدمات خانگی hemtjänst و همه افراد بالای 80 سال.
 2. افراد بین 65 تا 79 سال و همچنین کارکنان SÄBO، خدمات خانگی و خدمات درمانی خانگی.
 3. افراد 18 سال به بالا و بهره مند از خدمات بر پایه قانون حمایت و خدمات برای برخی توان خواهان یا LSS، افرادی که بر پایه قانون خدمات اجتماعی دارای دستیار شخصی هستند و افرادی که به یک گروه در معرض خطر پزشکی برای بیماری شدید کووید-19 تعلق دارند. همچنین افراد بین 50 تا 64 سال.
 4. افراد 18 تا 49 ساله.

همچنین کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی، بهمراه کارکنانی که در بخش حمایت و خدمات برای برخی توانخواهان LSS کار میکنند و در معرض خطر بالایی برای انتقال عفونت به گروه های در معرض خطر هستند نیز می توانند در اولویت قرار گیرند. این به شرطی است که واکسیناسیون سایر گروه ها بیش از حد تحت تأثیر قرار نگیرد.

برای افراد بین 18 تا 65 سال، دوز تکمیلی ممکن است شش ماه پس از آخرین دوز تجویز شود. برای افراد بالای 65 سال، این توصیه تا پنج ماه پس از آخرین دوز است.

هنگامی که واکسن فرآورده شرکت مدرنا با نام تجارتی  Spikevax به عنوان دوز تکمیلی تزریق می شود، به صورت نصف دوز تزریق می شود، در حالی که واکسن Comirnaty فرآورده شرکت Pfizer / Biontech بصورت دوز کامل تزریق می شود. برای متولدین 1991 به بعد Comirnaty توصیه می شود.

اخبار سازمان بهداشت عمومی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

N181 2021-11-23

پیشنهادهایی برای اقدام جهت کاهش گسترش کووید-19

سازمان بهداشت عمومی کشور پیشنهادی را برای اقدامات حفاظتی جهت جلوگیری از آلودگی به عفونت ارائه کرده است که از اول دسامبر اعمال خواهد شد. این اقدامات در مورد چگونگی برگزاری نشست های عمومی و گردهمآیی های علنی در محیط های بسته با بیش از 100 شرکت کننده با یا بدون گواهی واکسیناسیون است.

بر پایه این پیشنهاد رویدادهای داخل سالن با بیش از 100 شرکت کننده که از گواهی واکسیناسیون استفاده نمی کنند، باید اقدامات ویژه حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی به عفونت انجام دهند:

 • شرکت کنندگان باید یک محل نشستن تعیین شده داشته باشند.
 • گروه شرکت کنندگان باید بتوانند حداقل 1 متر فاصله کناری و جلو و عقب را از دیگران حفظ کنند.
 • تعداد شرکت کنندگان در یک گروه نباید از 8 نفر بیشتر شود. اگر تعداد یک از شرکت کنندگان بیش از 8 تن باشد، شخصی که جلسه یا گردهمآیی را سازماندهی می کند باید گروه را تقسیم کند.

در صورت استفاده از گواهی واکسیناسیون، این اقدامات ضروری نیست.

اگر از گواهی واکسیناسیون استفاده می شود

بر پایه این پیشنهاد، برگزار کننده‌ای که از گواهی‌های واکسیناسیون استفاده می‌کند باید یک روتین برای چگونگی بررسی گواهی‌ها داشته باشد. این روتین باید کتبی بوده و  پیگیری شود.

توصیه های کلی برای اصناف بیشتر

این پیشنهاد شامل توصیه های کلی برای سازمان دهندگان جلسات عمومی و گردهمآیی های علنی، فعالیت های اوقات فراغت و فرهنگی، مکان های خرید و بازارها است. شوراها برای جلوگیری از ازدحام و در نتیجه کاهش خطر گسترش کووید-19، باید شرایط را برای گروه های صنفی گوناگون آسان‌تر کنند. به عنوان مثال، می توان ساعت مراجعه را تغییر داد، با ایجاد راه حل های جایگزین برای صف های فیزیکی شرکت کنندگان را به ورودی یا خروجی های مختلف و مشخص شده هدایت کرد. توصیه های کلی هم برای برنامه هایی که از گواهی واکسیناسیون استفاده می کنند و هم برای گردهمایی هایی که از گواهی واکسیناسیون استفاده نمی کنند اعمال می شود.

این پیشنهاد اکنون برای مشاوره و اظهار نظر برای گروه های صنفی گوناگون ارسال می شود تا نظرات را قبل از تصمیم گیری در مورد به اجرا گذاشتن این پیشنهاد جمع آوری کند. اجرای این پیشنهاد برای 1 دسامبر برنامه ریزی شده است.

کل خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N180 2021-11-17

سازمان بهداشت عمومی کشور گواهی مایه کوبی vaccinationsbevis را پیشنهاد می کند

سازمان بهداشت عمومی کشور از دولت خواسته است تا افراد 18 سال و بالاتر از 1 دسامبر در گردهمآیی های عمومی گواهی مایه کوبی ارائه کنند. گواهی مایه کوبی باید در گرد همآیی های داخل سالن با بیش از 100 شرکت کننده ارایه شود.

در اجتماعات عمومی و گردهمآیی های علنی مانند رویدادهای ورزشی، نمایش فیلم های سینمایی و تئاتر و کنسرت اغلب مردم بسیاری جمع می شوند.

کارین تگمارک ویسل Karin Tegmark Wisell می‌گوید با تنظیم گردهمآیی‌ها از راه درخواست ارایه گواهی‌ مایه کوبی یا ایجاد محدودیت‌ در تعداد شرکت کنندگان خطر گسترش عفونت و در نتیجه خطر افزایش فشار به مراکز مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که پیش از این زیر فشار قرار گرفته‌اند کاهش می‌یابد.

سازمان بهداشت عمومی کشور مقرراتی را برای گردهمایی هایی که در آنها برگزارکننده از گواهی مایه کوبی استفاده نمی کند تنظیم خواهد کرد. نمونه‌هایی از محدودیت‌هایی که ممکن است اعمال شوند می تواند مقررات مربوط به حداکثر تعداد افراد در هر متر مربع و لزوم حفظ فاصله بین افراد باشد.

برای گواهی مایه کوبی، از گواهی‌ کووید Covidbevis که نشان می‌دهد شما واکسینه شده‌اید و توسط سازمان خدمات بهداشتی الکترونیکی E-hälsomyndigheten صادر شده است استفاده می‌شود.

این خبر در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

N179 2021-11-17

آزمایش کووید-19 برای همه کسانی که نشانه های آلودگی دارند توصیه می شود

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که مناطق بهداری از 22 نوامبر آزمایش کووید-19 را برای همه افراد 6 سال و بالاتر که نشانه هایی که ممکن است کووید-19 باشد دارند ارائه دهند. این توصیه صرف نظر از اینکه فرد واکسینه شده است یا خیر اعمال می شود.

دلیل تغییر توصیه تا حدی گسترش فزاینده عفونت در بسیاری از کشورهای اروپایی است و تا حدودی سناریوهای سازمان بهداشت عمومی کشور نیز به افزایش احتمالی آلودگی در سوئد در هفته های آینده اشاره دارد. در حال حاضر برخی از مناطق بهداری گسترش عفونت بیشتری دارند.

توصیه برای آزمایش خود در صورت داشتن علائم آلودگی است صرف نظر از اینکه واکسینه شده اید یا خیر اما افرادی که در شش ماه گذشته مبتلا به کووید-19 تشخیص داده شده اند از این توصیه مستثنا هستند.

سازمان بهداشت عمومی کشور همچنین توصیه می کند که افراد بدون علائم، زمانی که فردی در خانواده به کووید-19 مبتلا می شود، آزمایش شوند.

این خبر در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

N178 2021-10-29

تمدید ممنوعیت ورود به سوئد

ممنوعیت ورود به سوئد که به دلیل پاندمی کورونا به اجرا گذاشته شده بود تمدید گردید. همزمان معافیت هایی از جمله  برای مسافران واکسینه شده از ایالات متحده آمریکا در نظر گرفته شده است.

دولت تصمیم گرفته است که ممنوعیت سفر به سوئد از کشورهای خارج و داخل اتحادیه اروپا / کشورهای منطقه همکاری های اقتصادی اروپا از 31 اکتبر به بعد تمدید شود. نامطمئن بودن شرایط جلوگیری از گسترش آلودگی پایه این تصمیم گیری را تشکیل میدهد.

 • ممنوعیت سفر به سوئد از کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا تا 30 نوامبر 2021 تمدید می شود. برای سفر به سوئد از این کشورها باید بتوان گواهی دیجیتالی اتحادیه اروپا برای کووید یا گواهی معادل آن را ارائه داد که نشان دهد فرد در برابر کووید-19 واکسینه شده یا طی 72 ساعت پیش از ورود به سوئد آزمایش کووید او منفی بوده و یا ظرف 6 ماه از کووید-19 بهبودی یافته است. مانند گذشته افرادی که از دانمارک، فنلاند، ایسلند و نروژ به سوئد سفر می کنند مشمول این ممنوعیت نیستند.
 • ممنوعیت سفر به سوئد از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا تا 31 ژانویه 2022 تمدید می شود. برای اینکه یک شهروند خارجی بتواند از کشوری خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا وارد سوئد شود باید مشمول معافیت از ممنوعیت ورود باشد یا بتواند یک آزمایش کووید-19 با نتیجه منفی نشان دهد و یا اینکه از شرط آزمایش نیز معاف باشد.
 • از 5 نوامبر افرادی که می توانند گواهی واکسیناسیون صادر شده در ایالات متحده را ارائه دهند هم از ممنوعیت ورود و هم از شرط آزمایش معاف هستند.
 • از 5 نوامبر افرادی که می توانند گواهی واکسیناسیون صادر شده در  جزیره گرنزی[واقع در کانال مانش]، جزیره مَن Isle of Man [واقع در دریای ایرلند] و جزیره جرسی [واقع در کانال مانش] را ارائه دهند کاملا از محدودیت های ورود به سوئد معاف هستند.

این خبر در وبسایت دولت (صفحه به زبان سوئدی است)

N177 2021-10-27

واکسن تکمیلی برای گروه های بیشتر

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می‌کند که به همه افراد بالای 65 سال و همچنین کارکنان خانه های ویژه سالمندان، کارکنان خدمات درمانی خانگی hemsjukvård و کارکنان خدمات خانگی hemtjänst دوز تکمیلی واکسن کووید-19 ارائه شود.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور محافظت در برابر بیماری شدید و مرگ ناشی از کووید-19 هنوز برای همه افرادی که واکسن را دریافت کرده اند خوب است. اما دانستنی های ما نشان می دهد که تاثیر واکسن به مرور زمان کاهش می یابد و این کاهش تاثیر در گروه های گوناگون متفاوت است.

از این رو سازمان بهداشت عمومی کشور واکسن تکمیلی را برای افراد بین 65 تا 79 سال و همچنین برای کارکنان خانه های ویژه سالمندان، کارکنان خدمات درمانی خانگی و کارکنان خدمات خانگیتوصیه می کند. پیش از این به افراد بالای 80 سال، افرادی که از خدمات درمانی خانگی و نیز خدمات خانگی برخوردار هستند یا در خانه های ویژه سالمندان زندگی می کنند واکسن تکمیلی پیشنهاد می شد.

اکنون به همه این گروه ها در صورتی که دستکم شش ماه از آخرین واکسیناسیون آنان گذشته باشد، واکسن mRNA صرف نظر از اینکه شخص پیش از این کدام واکسن را دریافت کرده است توصیه می شود. بنابراین به هرکسی که پیش از این دو دوز واکسنAstraZeneca  بنام Vaxzevria را دریافت کرده باشد، واکسن Comirnaty فرآورده شرکت Pfizer / Biontech یا واکسن Spikevax فرآورده شرکت Moderna توصیه می شود. پیش از این تصمیم گرفته شده است کسانی که واکسن تکمیلی Spikevax دریافت می کنند تنها نصف دوز به آنها داده شود.    

سازمان بهداشت عمومی کشور در آینده در مورد دوز تکمیلی برای گروه های بیشتری تصمیم خواهد گرفت.

اصل خبر سازمان بهداشت عمومی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

N176 2021-10-21

شایسته است که همه افراد زیر 30 سال همچنان واکسن Pfizer / Biontech را دریافت کنند

به افراد متولد 1991 و بعد آن توصیه می شود تنها واکسن Comirnaty فرآورده شرکت Pfizer / Biontech را دریافت کنند. این توصیه همچنین برای کسانی است که واکسن Spikevax فرآورده شرکت Moderna را به عنوان اولین دوز دریافت کرده اند.

 در 6 اکتبر بود که سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفت استفاده از واکسن Spikevax فرآورده شرکت Moderna را برای متولدین 1991 و بعد آن متوقف کند. دلیل این کار گزارش هایی بود درباره افزایش خطر التهاب عضلات قلب (میوکاردیت) و آماس حاد یا مزمن کیسه غشایی دربرگیرنده قلب (پریکاردیت) میان مصرف کنندگان این واکسن.

سازمان بهداشت عمومی کشور اکنون تصمیم گرفته است این توصیه را تمدید کند. به افرادی که اولین دوز Spikevax را دریافت کرده اند توصیه می شود که Comirnaty را به عنوان دوز دوم دریافت کنند.

Andes Tegnell رییس بخش و اپیدمیولوژیست در سازمان بهداشت عمومی کشور می گوید اکنون همه افراد زیر 30 سال که منتظر دوز دوم خود هستند می توانند این واکسن را دریافت کنند.

این خبر در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

N175 2021-10-14

تغییر توصیه ها برای ماندن در خانه بهنگام بروز نشانه های ابتلا

سازمان بهداشت عمومی کشور اعلام کرد کسانی که کاملاً واکسینه شده یا به تازگی مبتلا به کووید-19 بوده اند یا زیر 6 سال سن دارند بعد از 1 نوامبر هنگامی که احساس سلامتی می کنند می توانند بدون اینکه خود را آزمایش کنند به محل کار، مدرسه یا پیش دبستانی برگردند.

توصیه های جدید بدین معناست که کودکان در سنین پیش دبستانی (کوچکتر از کلاس پیش دبستانی)، کسانی که به تازگی مبتلا به کووید-19 شده اند و افراد بطور کامل واکسینه شده در صورت نداشتن تب به مدت دستکم 24 ساعت و اینکه احساس کنند سالم اند می توانند به سر کار، مدرسه و پیش دبستانی بازگردند. کار بازگشت را حتی با داشتن برخی از نشانه های مشکلات تنفسی نیز می توان انجام داد. این بر عهده هر فرد است که در مورد احساس سلامت خود قضاوت کند.

به همه کودکان و بزرگسالان توصیه می شود در صورت بروز نشانه های عفونت تنفسی در خانه بمانند. به افراد واکسینه نشده توصیه می شود که مانند قبل در صورت بروز علائم کووید-19 خود را آزمایش کنند و در خانه منتظر پاسخ باشند.

Britta Björkholm رییس بخش در سازمان بهداشت عمومی کشور  در این باره می گوید روشن است که هنگام بیماری باید در خانه ماند. اما با توصیه های جدید ما اهمیت ماندن در خانه را در صورت ابتلا به عفونت های تنفسی روشنتر می کنیم و در عین حال راهنمایی های بیشتری در مورد زمان بازگشت به دوره پیش دبستانی، مدرسه، محل کار و فعالیت های اوقات فراغت ارائه می دهیم.

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه های خود را به روز کرده است زیرا این سازمان نمی خواهد توصیه هایش در هنگام بروز نشانه های ابتلا بیشتر از حد لازم باشد. سازمان بهداشت عمومی کشور می نویسد میزان واکسیناسیون در میان مردمان کشور افزایش یافته و بنابراین خطر گسترش وسیع عفونت و ابتلا به بیماری کووید-19 نیز کاهش یافته است.

تمامی این خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N174 2021-10-14

به روز شدن توصیه های مربوط به آزمایش کووید-19

سازمان بهداشت عمومی کشور اعلام کرده است که کودکان و نوجوانان و بزرگسالانی که بطور کامل واکسینه شده اند و نیز کسانی که بتازگی به کووید -19 مبتلا بوده اند بطور کلی از 1 نوامبر در صورت بروز نشانه های تازه ای از مشکلات تنفسی یا دچار تب شدن دیگر نیازی به آزمایش کووید-19 ندارند. مانند گذشته کودکان خردسال پیش دبستانی هم مورد آزمایش قرار نمی گیرند.

البته انجام آزمایش به هنگام بروز نشانه ها برای همه افراد واکسینه نشده پیش دبستانی و بالاتر که بتازگی مبتلا به کووید-19 نشده اند و همچنین برای کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی توصیه می شود.

گروه های دیگری که هنوز برای آزمایش توصیه می شوند افرادی هستند که می دانند در معرض عفونت قرار گرفته اند یا بخشی از زنجیره ردیابی عفونت هستند. برای این افراد حتی در صورت واکسیناسیون کامل هم انجام آزمایش توصیه میشود.

به افراد واکسینه نشده که طی شش ماه گذشته مبتلا به کووید-19 نشده اند نیز توصیه می شود که پس از اقامت در کشوری خارج از منطقه شمال اروپا خود را آزمایش کنند. اینکار حتی در صورت نبود نشانه های ابتلا نیز توصیه میشود که انجام گیرد.

این خبر را بطور کامل را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N173 2021-10-06

توقف تزریق واکسن مدرنا Moderna برای همه متولدین 1991 و به بعد

سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفته است استفاده از واکسن مدرنا با نام Spikevax را برای همه متولدین 1991 و به بعد متوقف کند. علت افزایش دریافت گزارش های مربوط به خطر عوارض جانبی مانند التهاب عضلات قلب یا کیسه قلب است. با این حال خطر مبتلا شدن به این عوارض جانبی بسیار کم است.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور ، التهاب عضلات قلب یا میوکاردیت و آماس حاد یا مزمن کیسه غشایی دربرگیرنده قلب یا پریکاردیت معمولاً خود به خود از بین می روند اما این نشانه ها باید توسط پزشک ارزیابی شود. این عوارض در مردان جوان و به عنوان مثال به هنگام عفونت های ویروسی مانند کووید -19 شایع تر است.

این ارتباط بیش از همه هنگامی که صحبت از واکسن Spikevax مدرنا می شود و به ویژه پس از دوز دوم، واضح است. افزایش خطر طی چهار هفته پس از واکسیناسیون و بطور عمده در دو هفته اول مشاهده می شود. برای افراد خطر مبتلا شدن بسیار کم است. به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور این یک عارضه جانبی بسیار نادر است.

N172 2021-10-04

توصیه استفاده از واکسن Pfizer / Biontech برای کودکان

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که کودکان 12 تا 15 ساله که علیه کووید -19 واکسینه می شوند فقط واکسن Pfizer / Biontech  بنام Comirnaty را دریافت کنند. دلیل آن این است که در مورد این واکسن اطلاعات و دانسته های ما از همه بیشتر است.

در واکسیناسیون علیه کووید -19 در حال حاضر از دو واکسن در سوئد استفاده می شود:Pfizer / Biontech  با نام (Comirnaty) و واکسن Moderna  با نام (Spikevax) . هر دوی این واکسن ها به اصطلاح واکسن mRNA هستند.

از آنجا که Comirnaty بیشتر برای کودکان در سراسر جهان استفاده می شود و همچنین اطلاعات ایمنی بیشتری در مورد آن نسبت به Spikevax وجود دارد، سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفته است که این واکسن را برای جوانترین گروه های سنی توصیه کند.

آندرش تِگنِل  سرپرست بخش و اپیدمیولوژیست در سازمان بهداشت عمومی کشور می گوید به طور کلی ما دلایل روشنی برای انتخاب این واکسن داریم، ما درباره آن بیشتر می دانیم و نتایج آن در زمینه مایه کوبی کودکان بین 12 تا 15 سال به خوبی اثبات شده است.

در ماه سپتامبر سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفت واکسیناسیون علیه کووید -19 را از سن 12 سالگی توصیه کند.

اخبار سازمان بهداشت عمومی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

N171 2021-09-28

دوز سوم واکسن برای گروه های بیشتر

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند به افرادی که خطر ابتلای آنان به کووید -19 شدید، بالاست یک دوز واکسن بیشتر داده شود. این توصیه شامل کسانی است که در خانه های سالمندان زندگی می کنند، کسانی که از مراقبت های بهداشتی در خانه یا مراقبت های خانگی برخوردارند و همه افرادی که 80 سال به بالا هستند.

تجربه تا کنون نشان می دهد که واکسیناسیون علیه کووید -19 تأثیر بسیار خوبی در برابر بیمار شدن شدید و مرگ در اثر کووید داشته است. اما داده ها نشان می دهد که تأثیر واکسن هایی که در آغاز برنامه واکسیناسیون انجام شد، به ویژه در افراد بالای 80 سال در حال کاهش است. مناطق بهداری همچنین از افزایش گسترش کووید-19 در خانه های سالمندان گزارش می دهند.

از این رو سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفته است که دوز سوم واکسن را به عنوان مکمل برای افراد گروه های زیر و به ترتیب اولویت توصیه کند:

 • ساکنان خانه های ویژه سالمندان
 • افرادی که از خدمات خانگی hemtjänst استفاده می کنند و افرادی که از مراقبت های بهداشتی در خانه hemsjukvård برخوردار هستند
 • همه افرادی که 80 سال به بالا سن دارند.

اگر دستکم شش ماه از آخرین مایه کوبی شما گذشته باشد توصیه می شود یک دوز واکسن از نوع mRNA بشما زده شود.

همه اطرافیان افراد در معرض خطر  اعم از بستگان و نیز کارکنان خانه های سالمندان شایسته است که در برابر کووید -19 واکسینه باشند.

از قبل به افرادی که سیستم ایمنی بدن آنها به دلیل بیماری یا درمان بشدت ضعیف شده بود ، دوز اضافی واکسن کووید -19 توصیه می شده است.

اطلاعات بیشتر در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور موجود است (صفحه به زبان سوئدی است)

N170 2021-09-16

واکسن برای کودکان 12 ساله

سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفته است واکسیناسیون علیه کووید -19 را از سن 12 سالگی توصیه کند. ارزیابی این سازمان اینست که مزایای واکسیناسیون بر معایب آن می چربد.

یوهان کارلسون مدیرکل سازمان بهداشت عمومی کشور می گوید این موضوع پیچیده ای است که در آن نقطه حرکت  ارزیابی ما سلامت کودک است. به طور کلی ما معتقدیم که سود کودکان در این کار بیشتر است.

کودکان به طور قابل توجهی کمتر از بزرگسالان به بیماری شدید کووید -19 مبتلا می شوند. اما نمونه هایی از کودکانی وجود دارد که به شدت بیمار بوده اند. بیماری آنها بطور عمده وضعیت MIS-C (سندرم التهابی چند سیستمی در کودکان) بود که به معنی التهاب شدید با تب بالا و در برخی موارد تأثیر بر یک یا چند اندام بدن است. تا کنون در طول همه گیری بیش از 250 کودک زیر 18 سال در سوئد مبتلا به MIS-C شده اند.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور واکسن هایی که در حال حاضر برای سن 12 سالگی تأیید شده اند بی خطر و موثر هستند. تا به امروز نزدیک به 20 میلیون کودک در سراسر جهان یکی از این واکسن ها را دریافت کرده اند. در بیشتر موارد عوارض جانبی خفیف و گذرا هستند. برخی از کودکان عوارض جانبی را در بصورت میوکاردیت (التهاب عضلات قلب) تجربه کرده اند که معمولا گذرا است. اما آژانس بهداشت عمومی می گوید باید از این خطر آگاه بود و در صورت بروز نشانه هایی مانند درد قفسه سینه در طول چند روز اول پس از واکسیناسیون به مراکز درمانی مراجعه کرد.

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که واکسن در دو نوبت به کودکان داده شده و واکسیناسیون به طور هماهنگ در سراسر کشور در اوایل نوامبر آغاز شود.

تمامی این خبر را در وب سایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N169 2021-09-16

افراد واکسینه نشده پس از 29 سپتامبر باید همچنان احتیاط کنند

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه های عمومی جدیدی برای بزرگسالانی که واکسینه نشده اند دارد. دلیل این کار اینست که افراد واکسینه نشده بیشتر در خطر ابتلا به کووید -19 هستند و می توانند دیگران را آلوده کنند.

در 29 سپتامبر توصیه عمومی در مورد مسئولیت همگانی برای جلوگیری از عفونت کووید -19 لغو می شود. سازمان بهداشت عمومی کشور در حال حاضر توصیه های عمومی جدیدی برای افراد واکسینه نشده فراهم کرده است. این توصیه ها از جمله به این معنی است که بزرگسالانی که کاملاً واکسینه نشده اند باید همچنان و در جایی که ممکن است از دیگران فاصله بگیرند. این امر به ویژه در تماس با افراد در معرض خطر و افراد بالای 70 سال اهمیت دارد.

همه حتی افرادی که بطور کامل واکسینه شده اند باید به نشانه های کووید -19 توجه کنند. اگر مشکوک هستید که به کووید -19 مبتلا شده اید باید در خانه بمانید، از تماس با افراد دیگر خودداری و خود را آزمایش کنید.

اطلاعات بیشتر را در وب سایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N168 2021-09-07

در 29 سپتامبر بسیاری از محدودیت ها برداشته می شوند

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور ، محدودیت هایی که مربوط به تعداد حاضران و رستوران هاست دیگر از دیدگاه کنترل عفونت ضروری نیستند. از این رو شایسته است که دولت مرحله 4 در رفع محدودیت ها را در 29 سپتامبر 2021 به اجرا گذارد.

به عنوان مثال قوانین مربوط به تعداد افراد مجاز به شرکت در گردهمایی های عمومی یا رویداد علنی حذف می شود. همچنین شرط نشستن برای سرو غذا در رستوران ها نیز برداشته می شود.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور سطح بالای پوشش واکسیناسیون مهمترین پیش نیاز برای رفع محدودیت های بیشتر است. از این رو سازمان بهداشت عمومی کشور همچنان از مردم می خواهد که خود را  واکسینه کنند.

اطلاعات بیشتر در وبسایت های زیر موجود است. (صفحات به زبان سوئدی است)

اخبار سازمان بهداشت عمومی کشور را بخوانید

محدودیت ها به این ترتیب برداشته می شود

N167 2021-08-31

توصیه برای آزمایش خود پس از اقامت در خارج از کشور تمدید می شود

ردیابی عفونت نشان می دهد که بسیاری از موارد کووید -19 هنوز می تواند به سفرهای خارجی مرتبط باشد. بنابراین ، سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که هنگام ورود از کشورهای خارج از منطقه شمال اروپا خود را آزمایش کنید.

این آزمایش باید یک آزمایش PCR باشد و در اسرع وقت پس از ورود، صرف نظر از اینکه نشانه های آلودگی دارید یا خیر، انجام می شود. هرکسی که به کشورهای خارج از منطقه شمال اروپا رفته است باید در مراوده های  خود بسیار مراقب باشد و به عنوان مثال با افراد گروه های در معرض خطر ملاقات نکند.

این توصیه هم برای شهروندان سوئدی و هم برای شهروندان خارجی است. این توصیه برای افرادی که از دو هفته پیش به طور کامل واکسینه شده اند یا کمتر از شش سال سن دارند نیست. از 1 سپتامبر، افرادی که در شش ماه گذشته کووید -19 داشته اند و بیماری آنان تایید شده است نیز از این توصیه معاف هستند.

تا کنون ، توصیه شده است که پنج روز پس از ورود خود را آزمایش کرده و پس از ورود از کشورهای خاص به مدت یک هفته در خانه بمانید. آن توصیه در 1 سپتامبر حذف می شود.

توصیه کنونی تا 31 اکتبر معتبر است.

N166 2021-08-26

دولت ممنوعیت سفر به سوئد و توصیه به خودداری از سفر به خارج را تمدید می کند

دولت ممنوعیت ورود به سوئد را تا 31 اکتبر تمدید کرد. توصیه به خودداری از سفرهای غیر ضروری را به اکثر کشورهای جهان تا 15 اکتبر تمدید می شود.

ممنوعیت ورود به این معنی است که هنوز ممنوعیت ورود به سوئد از کشورهای اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا بدون گواهی واکسیناسیون، گواهی آزمایش منفی یا گواهی که نشان می دهد از کووید -19 بهبود یافته اید وجود دارد. کشورهای شمال اروپا از این ممنوعیت استثنا هستند. از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا تنها در صورتی می توانید وارد سوئد شوید که مشمول یکی از موارد استثنا در ممنوعیت ورود باشید و همچنین بتوانید نتیجه منفی از تست کووید -19 نشان دهید.

عمدتا به دلیل وضعیت نامشخص انتقال و گسترش بیماری است که دولت تصمیم گرفته ممنوعیت ورود را تمدید کند.

توصیه به خودداری از سفر

وزارت امور خارجه توصیه های خود در مورد خودداری از سفرهای غیر ضروری به اکثر کشورهای جهان را تا 15 اکتبر تمدید می کند. این به این دلیل است که همه گیری هنوز تمام نشده است و وضعیت هنوز نامشخص است و می تواند به سرعت تغییر کند.

واضح است که برای سفر به کشورهایی که وزارت امور خارجه توصیه ای درباره خودداری از سفر به آنها نمی کند مسئولیت اصلی بر عهده مسافران است. به مسافران توصیه می شود قبل از سفر با دقت مطالعه کنند، قوانین محلی را رعایت کرده و سفر برگشت خود را از قبل برنامه ریزی کنند.

از سوئدی ها خواسته می شود توصیه های عمومی سازمان بهداشت عمومی کشور در مورد رعایت فاصله ، شستن دست ها و اجتناب از گردهمآیی بزرگ را رعایت کنند. رعایت این احتیاط ها در خارج از کشور نیز بسیار مهم است.

اطلاعات بیشتر به زبان سوئدی را می توانید در صفحات زیر مشاهده کنید.

N165 2021-08-26

دوز اضافی واکسن در صورت ضعف در سیستم دفاعی بدن

سازمان بهداشت عمومی کشور دوز اضافی واکسن علیه کووید -19 را به افرادی که سیستم دفاعی بدن آنها بسیار ضعیف است توصیه می کند. به این توصیه از 1 سپتامبر میتوان عمل کرد.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور افرادی که سیستم دفاعی بدن آنان بسیار ضعیف است اغلب از دو دوز واکسن آنتی بادی کمتری نسبت به فردی که کاملاً سالم است دریافت می کنند. بنابراین آنها می توانند با دوز اضافی واکسن محافظت بهتری در برابر کووید -19 داشته باشند.

این توصیه برای افراد بالای 18 سال است.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور اطلاعات بیشتری درباره گروه های مورد نظر خواهید یافت. (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعات سازمان بهداشت عمومی کشور در مورد واکسن کووید -19 برای افرادی که سیستم دفاعی بدن آنان ضعیف است. (صفحه به زبان سوئدی است)

N164 2021-08-12

تمدید قانون کووید -19 و قانون محل های پذیرایی

دولت پیشنهاد می کند که قانون کووید -19 و قانون محل های پذیرایی تا 31 ژانویه 2022 تمدید شود.

تمدید قانون کووید -19 بدین معناست که دولت می تواند به تصمیم گیری در زمینه اقدامات حفاظتی به منظور کاهش آلودگی کووید-19 ادامه دهد.

این قوانین این امکان را بوجود می آورند که بتوان مقرراتی را به اجرا گذاشت که با شرایط صنف های گوناگون شغلی سازگاری داشته باشد. برای نمونه محدود کردن تعداد بازدیدکنندگان یا شرکت کنندگان، ساعت کار مناسب تر یا اقداماتی دیگر برای جلوگیری از ازدحام.

بیانیه مطبوعاتی دبیرخانه دولت را در این باره بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N163 2021-08-03

سومین دوز واکسن کووید -19 احتمالاً در سال آینده

سال آینده احتمالاً به بخش بزرگی از مردم دوز تقویت کننده واکسن کووید -19 ارائه خواهد شد. برخی از گروه های در معرض خطر ممکن است دوز سوم را از پاییز امسال دریافت کنند.

اینکه به چه تعدادی از مردم دوز سوم پیشنهاد خواهد شد از جمله بستگی به انواع جدید ویروس خواهد داشت. سازمان بهداشت عمومی کشور همچنین چگونگی وضعیت را در کشورهایی که در زمینه واکسیناسیون جلوتر از سوئد هستند زیر نظر دارد.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور دسترسی به واکسن برای مدت طولانی در آینده خوب خواهد بود.

N162 2021-07-14

نوجوانان را از ماه اوت می توان علیه کووید-19 واکسینه کرد

سازمان بهداشت عمومی کشور می گوید که از هفته 32 به جوانان متولد 2005 یا قبل از آن می توان واکسن علیه کووید-19 داد.

برنامه ریزی شده است که واکسیناسیون از هفته دوم در ماه اوت آغاز شود. این واکسیناسیون همچنین در مورد كودكان تا سن 12 سال كه خطر ابتلا به بیماری کووید-19 شدید آنان را تهدید می کند اعمال می شود.

واکسنی که ارائه خواهد شد واکسن mRNA Pfizer / Biontech است که استفاده از آن برای تا 12 سال تأیید شده است.

هدف در درجه اول محافظت از خود جوانان در برابر بیماری است اما کاهش بیشتر گسترش عفونت در جامعه نیز از اهداف این واکسیناسیون اعلام شده است.

اطلاعات بیشتر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید. (صفحات به سوئدی هستند)

N161 2021-07-12

توصیه تازه برای آزمایش کووید پس از سفر به خارج از کشور

سازمان بهداشت عمومی کشور به کسانی که به خارج از کشورهای شمال اروپا سفر کرده اند توصیه می کند هنگام ورود به سوئد ، آزمایش کووید-19 را انجام دهند. این توصیه خطاب به شهروندان سوئدی نیز می باشد و از 12 ژوئیه تا 31 اوت اعمال خواهد شد.

کسانی که حداقل سه هفته قبل از ورود به سوئد یک دوز واکسن تزریق کرده اند یا کسانی که در شش ماه گذشته کووید-19 داشته اند از این توصیه مستثنی هستند.

به گفته آندرش تِگنِل اپیدمیولوژیست در سازمان بهداشت عمومی کشور آن سازمان گزارشاتی از چندین مورد کووید-19 دریافت کرده است که در آن افراد در ارتباط با زندگی شبانه در خارج از کشور و در کلوب های شبانه، میخانه ها و مکان هایی که تماس های جدید برقرار می شود، آلوده شده اند. این امر خطر گسترش و طغیان عفونت در سوئد را افزایش می دهد، جایی که گسترش کنونی عفونت کووید-19 در سطح پایین است.

نکته جدید این است که توصیه برای آزمایش، شامل سفرهای در داخل اتحادیه اروپا نیز می شود.

کل خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

درباره آنچه که در سفر به خارج از کشور لازم است که بدانید بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N160 2021-06-30

از اول ژوئیه گرفتن گواهینامه کووید امکان پذیر است

از روز پنجشنبه اول ژوئیه گواهی کووید صادر می شود. این گواهی نشان می دهد که شما در برابر کووید-19 واکسینه شده اید و هنگام سفر به اروپا به آن نیاز دارید. در آینده گواهی کووید همچنین حاوی اطلاعاتی در مورد نتایج آزمایش و بهبودی از کووید-19 خواهد بود.

شما که واکسینه شده اید می توانید از تاریخ 1 ژوییه گواهینامه کووید خود را در وبسایت www.covidbevis.se بارگیری کنید. این گواهی هفت روز پس از واکسیناسیون قابل بارگیری است.

• با هویت نمای الکترونیکی (e-legitimation) خود  در www.covidbevis.se  وارد شوید (صفحه به زبان سوئدی است)

• گواهی واکسیناسیون خود را بارگیری، چاپ یا ذخیره کنید. هنگامی که گواهینامه را دریافت کردید، در صورت داشتن صندوق پستی دیجیتال گواهی نامه به طور خودکار به صندوق پستی دیجیتال شما نیز ارسال می شود.

گواهی واکسیناسیون شامل یک کد QR است که اطلاعات لازم درباره شما را دربر دارد. این کد به سرعت قابل خواندن و تأیید است. به عنوان یک مسافر شما خود مسئولید که بدانید چه قوانینی در کشوری که به آن سفر می کنید اعمال می شود.

از اواسط ماه ژوئیه می توانید گواهی آزمایش منفی نیز بگیرد. همچنین می توانید مدرک بهبودی را هم حداکثر تا 12 اوت دریافت میکنید.

اطلاعات بیشتر در مورد گواهی کووید را در Krisinformation.se یا وب سایت سازمان خدمات بهداشتی الکترونیکی بخوانید. (صفحه به زبان سوئدی است)

N159 2021-06-29

کاهش محدودیت ها از 1 ژوئن

توصیه مربوط به اینکه تنها با گروه کوچکی رفت و آمد داشته باشید تغییر میکند. در مقابل از اول ژوئیه توصیه اینست که به شیوه ای ایمن از خطر آلوده شدن معاشرت کنید، به عنوان مثال با ملاقات در فضای باز . این تغییر توسط دولت و سازمان بهداشت عمومی کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی در 28 ژوئن اعلام شد.

این واقعیت که همزمان با افزایش تعداد افراد واکسینه شده در سوئد، گسترش عفونت رو به کاهش است باعث شده که سازمان بهداشت عمومی کشور ارزیابی کند که اقدامات کنترل عفونت را می تواند طبق برنامه با این واقعیت تطبیق دهد.

از اول ژوئیه تغییرات فراوانی صورت میگیرد. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

 • محدودیت بزرگی مهمانی ها در کافه های فضای باز لغو می شود.
 • در محیط بسته مانند یک رستوران یک گروه هشت نفره می تواند کنار هم و سر یک میز بنشیند.
 • محدودیت ساعت کار رستوران ها از بین می رود.
 • تعداد شرکت کنندگان در گردهمایی های خصوصی در محل های اجاره ای تا 50 نفر مجاز است.
 • در محیط بسته 50 شرکت کننده در رویدادهای مختلف میتوانند حضور داشته باشند.
 • اگر به شرکت کنندگان مکانی برای نشستن اختصاص داده شود، حد اکثر تعداد حاضران 300 نفر خواهد بود.
 • حضور 3000 شرکت کننده به حالت نشسته در فضای باز مجاز است.
 • برای تظاهرات در فضای باز حضور 1800 شرکت کننده مجاز است.
 • برای مسابقات ورزشی حداکثر شرکت کنندگان در مسابقه 900 نفر خواهد بود.

درباره توصیه ها و محدودیت هایی که به دلیل همه گیری ایجاد می شود بیشتر بخوانید.

درباره آنچه از 1 ژوئیه اعمال می شود  در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

درباره محدودیتهای سازگار شده با شرایط تازه در وبسایت دولت بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N158 2021-06-24

وزارت امور خارجه توصیه به خودداری از سفر را تمدید می کند

وزارت امور خارجه توصیه به خودداری از سفر در مورد سفرهای غیر ضروری به بیشتر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اروپا، شنگن و بریتانیا را تمدید کرده است. این خودداری از سفر تا 1 سپتامبر 2021 معتبر است. چندین کشور نیز از این گروه حذف شده اند.

از 24 ژوئن وزارت امور خارجه دیگر توصیه نمی کند که از سفر به آلبانی ، مقدونیه شمالی ، صربستان ، ایالات متحده ، هنگ کنگ ، ماکائو و تایوان خودداری کنید.

آماده سازی دقیق برای سفر حتی به کشورهایی که وزارت امور خارجه خودداری از سفر به آنها را توصیه نمی کند مهم است. بنابراین وزارت امور خارجه همه مسافران را تشویق می کند که قبل از سفر اطلاعات مربوط به سفر را مطالعه کنند ، قوانین محلی را دنبال کنند و سفر بازگشت خود را از قبل برنامه ریزی کنند.

وزارت امور خارجه همچنین از همه مسافران می خواهد که به توصیه های عمومی سازمان بهداشت عمومی در خارج از کشور نیز ادامه دهند. فاصله را حفظ کنند ، دستان خود را بشویند و از شرکت در گردهمآیی های اجتماعی بزرگتر خودداری کنند.

 در مورد شرایط لازم برای ورود به سوئد، موارد استثنای ممنوعیت ورود و آنچه باید قبل و بعد از سفر به خارج از کشور درباره آن فکر کنید، در وب سایت های زیر بیشتر بخوانید. (صفحات به سوئدی هستند)

N157 2021-06-22

واکسیناسیون علیه کووید-19 از سن 16 سالگی

سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفته است که در سوئد به جوانان 16 و 17 ساله نیز باید واکسن علیه کووید-19 داده شود. هدف از این کار در درجه اول محافظت از جوانان در برابر بیماری است اما همچنین کاهش بیشتر گسترش عفونت در جامعه نیز مد نظر است.

واکسیناسیون هنگامی آغاز می شود که به افراد 18 ساله و بالاتر در فاز 4 واکسن داده شود. انتظار می رود که فاز 4 در ماه اوت آغاز گردد.

یوهان کارلسون مدیر کل سازمان بهداشت عمومی کشور می گوید استدلال اصلی برای واکسیناسیون از سن 16 سالگی منافع آن برای فرد است. اگرچه جوانان نسبت به افراد مسن کمتر گرفتار نوع شدید بیماری کووید-19 می شوند اما این خطر چه برای ابتلا به بیماری شدید و چه برای مشکلات طولانی مدت این بیماری وجود دارد.

دلیل دیگر این موضع گیری سازمان بهداشت عمومی کشور این است که واکسیناسیون احتمال گسترش بیشتر آلودگی را در میان جوانان و همچنین سایر گروه های سنی جامعه کاهش می دهد.

سازمان بهداشت عمومی کشور بزودی اعلام خواهد کرد که چه زمانی مناطق درمانی کشور خواهند توانست مایه کوبی  افراد متولد سال 2005 و پیش از آن را شروع کنند. در دسترس بودن واکسن بر تاریخ شروع این برنامه تأثیر می گذارد.

سازمان بهداشت عمومی کشور همچنین توصیه می کند که از این پس واکسیناسیون کودکان دارای برخی شرایط پزشکی خاص از 12 سالگی و برپایه طبق لیست تهیه شده توسط انجمن سوئدی پزشکان کودکان انجام گیرد.

کل خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید. (صفحه به زبان سوئدی است)

N156 2021-06-10 

افزایش تعداد ابتلا به کووید از سویه دلتا در سوئد

سازمان بهداشت عمومی سوئد اقدامات حفاظتی در برابر سرایت بیماری را مورد بازبینی قرار می‌دهد زیرا یک افزایش وقایع ابتلا به سویه دلتای ویروسی که موجب بیماری covid-19 می‌شود در سوئد کشف شده است.

سویه دلتا نخستین بار در هند کشف شد و سرایت گسترده‌ای، از جمله در بریتانیا، داشته است.  بطور کلی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمونه این سویه را تجربه نموده‌اند و در این هفته تعداد فزاینده‌ای از آن در Värmland و Blekinge کشف شده است. این امر موجب شده که این مناطق بهداری اقدامات حفاظتی در برابر سرایت بیماری را  ‌تشدید نمایند. سازمان بهداشت عمومی سوئد هم آنچه باید در سطح سراسری انجام شود را مورد بازبینی قرار می‌دهد. همزمان این اداره تصمیم گرفته نظارت سراسری بر سویه دلتا را از طریق آزمایش‌های تعیین نوع PCR  افزایش دهد. 

تصور آن است که سویه دلتای این ویروس توانایی سرایت بیشتری نسبت به سایر سویه‌ها دارد. سازمان بهداشت عمومی سوئد می‌نویسد که آزمایش‌های اولیه نشان می‌دهد که محافظتی که واکسیناسیون پس از یک دوز بوجود می‌آورد کمی در برابر سویه دلتا پایین‌تر است اما دو دوز از واکسن محافظت خوبی ایجاد می‌نماید.

با اقدامات حفاظتی تشدید شده مناطق بهداری در برابر سرایت بیماری و افزایش نظارت، تشخیص داده شده آن است که گذار به یک جامعه معمولی‌تر می‌تواند براساس برنامه‌ریزی‌های درازمدت انجام شده، صورت گیرد.  اما سازمان بهداشت عمومی سوئد اهمیت پیروی از رهنمودها و توصیه‌ها را خاطرنشان می‌سازد.

مطالب بیشتر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد مطالعه نمایید (این صفحه به سوئدی می‌باشد

2021-05-28 N155

واکسن Comirnaty علیه کووید-19  برای افراد 12 تا 15 ساله توصیه می شود

سازمان دارویی اروپا (EMA) توصیه می کند که واکسن Comirnaty از شرکت دارویی Pfizer / Biontech علیه کووید-19 برای افراد 12 تا 15 ساله تأیید شود.

اداره دارویی کشور می نویسد این تصمیم بر اساس مطالعه ای  به روی 2260 جوان 12 تا 15 ساله گرفته شده است.

در گام بعدی کمیسیون اروپا تصمیم رسمی را در مورد تصویب این توصیه می گیرد. سازمان بهداشت عمومی کشور مسئولیت توصیه های مربوط به استفاده از واکسن کووید-19در سوئد را بر عهده دارد.

Comirnaty (Pfizer / Biontech) در 21 دسامبر سال 2020 توسط کمیسیون اروپا تأیید شد و واکسنی است که برای پیشگیری از کووید-19 ناشی از ویروس sars-cov-2 تأیید شده است. Comirnaty در حال حاضر برای استفاده در بزرگسالان و نوجوانان 16 سال به بالا مجاز است. این واکسن به سیستم دفاعی بدن (دفاع شخصی بدن) کمک

می کند تا آنتی بادی علیه ویروس را ایجاد و از خود در برابر کووید-19 دفاع کند.

می توانید اطلاعات بیشتر در مورد مطالعه اساسی را در وبسایت سازمان دارویی کشور از طریق لینک زیر بخوانید.

اخبار را در وبسایت سازمان دارویی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-05-28 N154

تغییرات مربوط به ورود به سوئد

امروز دولت تعدادی از تغییرات مربوط به ورود به سوئد را اعلام کرد. ممنوعیت ورود برای سفر از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تمدید می شود. شرط انجام آزمایش منفی کووید برای مسافران کشورهای شمال اروپا لغو می شود.

ممنوعیت سفر به سوئد برای سفر از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو منطقه همکاریهای اقتصادی تا 31 اوت تمدید می شود. شرط آزمایش منفی کووید برای کسانی که از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا به سوئد سفر می کنند تا 30 ژوئن تمدید می شود. اما از 31 ماه مه ، الزام مسافران از دانمارک ، فنلاند ، نروژ و ایسلند برای نشان دادن آزمایش کووید منفی لغو می شود. آنها همچنین لازم نیست توصیه سازمان بهداشت عمومی کشور را در مورد آزمایش و جداسازی افراد بدون عارضه بعد از سفر را بکار بندند

توصیه هایی در مورد آزمایش و جدا سازی

از اول ژوئن افراد بدون عارضه که از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا، منطقه شنگن، بریتانیا  و برخی کشورهای دیگر سفر می کنند ، هنگام ورود به سوئد از آزمایش و جداسازی خود معاف می شوند.

برای مسافران از سایر کشورها ، توصیه برای آزمایش و انزوا برای یک هفته پس از ورود ، حتی اگر هیچ علائمی نداشته باشند، باقی می ماند.

افراد کاملاً واکسینه شده و بدون علائم، فارغ از محل حضورشان در سوئد، از این توصیه مستثنی هستند.

درباره آنچه مقامات مسئول می گویند بیشتر بخوانید. (صفحات به سوئدی هستند)

2021-05-27 N153

برنامه دولت برای لغو محدودیت ها

روز پنجشنبه 27 مه دولت برنامه خود را برای لغو محدودیت های ایجاد شده در رابطه با بیماری همه گیر کورونا ارائه داد.

برنامه دولت انطباق و لغو محدودیت هایی است که برای کاهش انتشار کووید-19 ایجاد شده است. این طرح دارای پنج مرحله است. قبل از هر مرحله ارزیابی بر اساس گسترش عفونت، فشار به بخش بهداشت و درمان و درجه واکسیناسیون در جمعیت انجام می شود.

مرحله اول از 1 ژوئن 2021 آغاز می شود و شامل تسهیلاتی مانند سقف جدید مشارکت در مجامع عمومی و گردهمآیی های علنی است. علاوه بر این سازمان بهداشت عمومی کشور دیگر در مورد خودداری از برگزاری جام ها و اردوگاه ها برای کودکان توصیه ای ندارد.

2. مرحله دوم برای 1 ژوئیه 2021 برنامه ریزی شده است. در این مرحله برای نمونه به ساعات کار در رستوران ها باز هم اضافه می شود و توصیه تنها دیدار با نزدیکان حذف می شود.

3. مرحله سوم به طور مقدماتی برای 15 ژوئیه 2021 تعیین شده است. برنامه ریزی شده است که محدودیت های حمل و نقل عمومی برای راه دور و مقررات محدود کننده متر مربع به ازای هر نفر در محیط های بسته و باز برداشته شود.

4. گام چهارم برای سپتامبر 2021 برنامه ریزی شده است. در این مرحله محدودیت های مشارکت در مجامع عمومی ، گردهمایی های علنی و اجتماعات خصوصی از میان برداشته می شود. محدودیت های صنف رستوران نیز کاهش مییابد.

5. مرحله پنجم تاریخ مشخصی ندارد. این مرحله به معنی رفع محدودیت های باقیمانده است. این محدودیت ها در مقررات مربوط به ازدحام در مراکز خرید و فعالیتهای فرهنگی و تفریحی اعمال می شود. توصیه های کلی سازمان بهداشت عمومی کشور که در مورد جلوگیری از ازدحام، کار از خانه و به ویژه بهداشت دست است ، لغو می شود.

در صورت تغییر یا وخیم شدن شرایط، ممکن است این برنامه ها تغییر کنند.

صفحات زیر به زبان سوئدی هستند

در وبسایت government.se بیشتر بخوانید

برنامه دولت برای لغو محدودیت ها

سازمان بهداشت عمومی کشور: حداکثر تعداد شرکت کنندگان

سازمان بهداشت عمومی کشور: انطباق با اقدامات کنترل عفونت

2021-05-25 N152

به زنان باردار را می توان علیه کووید-19 واکسینه کرد

سازمان بهداشت عمومی سوئد پس از بررسی دانستنی های موجود به این نتیجه رسیده است که می توان به زنان باردار  نیز در مرحله چهار واکسیناسیون عمومی و با همان ترتیب سنی که درباره سایر افراد رعایت میشود واکسن علیه کووید-19 ارائه کرد.

در مطالعات انجام شده که پایه تأیید واکسن ها را تشکیل می دهد خطر افزایش عوارض جانبی برای زنان باردار در مقایسه با سایر افراد به هنگام واکسینه کردن آنان مشاهده نشده است.

واکسن های mRNA  را که امروزه برای افراد زیر 65 سال استفاده می شود می توان در تمام دوران بارداری به زنان باردار تزریق کرد. برای خانم های باردار فاقد بیماری های زمینه ای دیگر، واکسیناسیون بعد از هفته دوازدهم بارداری توصیه می شود.

سازمان بهداشت عمومی سوئد یادآوری می کند که زنان بارداری که واکسینه نشده اند باید بیشتر مراقب باشند تا به عفونت دچار نشوند.

2021-05-24 N151

توصیه به خودداری از سفر تا 1 ژوییه تمدید می­ شود

وزارت امور خارجه تصمیم گرفته است که توصیه به خودداری از سفرهای غیر ضروری را تا اول ژوئیه تمدید کند. توصیه به خودداری از سفر هنوز هم اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان را شامل می شود.

توصیه به خودداری از سفر به این دلیل تمدید می شود که وضعیت عفونت هنوز در بسیاری از نقاط جهان نامشخص است. این توصیه برای خودداری از سفرهای غیر ضروری به بیشتر کشورهای جهان در خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا / شنگن و بریتانیا تا اول ژوئیه اعمال می شود.

همزمان و از 1 ژوئن برخی از کشورها از لیست توصیه به خودداری از سفر خارج می شوند. به گفته وزارت امور خارجه شرایط سفر ایمن برای کشورهای زیر بیشتر است. از 1 ژوئن توصیه به خودداری از سفر برای کشورهای زیر لغو میشود:

 • استرالیا
 • اسرایيل
 • نیوزیلند
 • روآندا
 • سنگاپور
 • کره جنوبی
 • تایلند

به کسانی که سفر را انتخاب می کنند توصیه می شود قبل از سفر با دقت برنامه ریزی کرده و اَپ UD Resklar را بارگیری کنند.

در مورد توصیه به خودداری از سفر در وبسایت دولت بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-05-20 N150

تعداد افراد واکسینه شده میان جمعیت خارجی تبار کمتر است

تعداد افراد واکسینه شده که 65 سال به بالا دارند و در کشوری غیر از سوئد متولد شده اند هنوز هم در مقایسه با افراد متولد سوئد کمتر است. همین موضوع برای گروه سنی 60 تا 64 سال نیز صدق می کند.

سازمان بهداشت عمومی سوئد آمار به روز شده تعداد افراد واکسینه شده علیه کووید -19 را بر اساس کشور محل تولد گزارش می کند. واکسن هم گسترش عفونت و هم خطر بیماری را کاهش می دهد و دستیابی به پوشش حداکثر و یکنواخت در کل جمعیت از اهمیت برخوردار است.

پوشش واکسیناسیون در بین افراد 65 سال به بالا به تازگی در همه گروه ها افزایش یافته اما در بین متولدین خارج از سوئد هنوز کمتر از متولدین سوئدی است. همین الگو در گروه های سنی جوان تر، از 60 تا 64 سال نیز دیده می شود.

چندین مطالعه نشان داده است که دچار شدن به بیماری کووید-19 بطور جدی و مرگ و میر در اثر آن بیشتر در گروه های آسیب پذیر اقتصادی-اجتماعی دیده می شود. در میان این گروه افراد متولد خارج از سوئد در مقایسه با متولدین سوئد دست بالا را دارند

اطلاعات بیشتر درباره واکسیناسیون را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید.

پوشش واکسیناسیون در زیرگروه ها (صفحه به سوئدی است)

تمام این خبر را در وب سایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید.

هنوز تعداد افراد واکسینه شده در بین متولدین خارج از سوئد کمتر است (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-05-12 N149

تعدیل در محدودیت ها از 1 ژوئن

گسترش عفونت در سوئد در سطح بالایی باقی مانده است. بنابراین اعمال تعدیل محدودیت ها و ممنوعیت ها به 1 ژوئن موکول می شود.

از اول ژوئن موارد زیر پیشنهاد می شود:

 • محدودیت های جدیدی برای شرکت در گرد همآیی ها و رویدادهای عمومی اعمال می شود. برای رویدادهای داخلی با صندلی های تعیین شده سقف تعداد شرکت کنندگان به 50 شرکت کننده افزایش می یابد. برای مسابقات داخلی بدون جای نشستن از پیش تعیین شده محدودیت هنوز هشت شرکت کننده است.
 • برای رویدادهای در فضای آزاد سقف تعداد شرکت کنندگان با صندلی های تعیین شده به 500 شرکت کننده افزایش می یابد. برای رویدادهای فضای باز بدون جای نشستن از پیش تعیین شده سقف تعداد شرکت کنندگان به 100 نفر افزایش می یابد.
 • مقررات ویژه ای برای مسابقات ورزشی و رقابت های در فضای آزاد مانند مسابقات دو در نظر گرفته شده و به این معنی است که تعداد شرکت کنندگان به 150 شرکت کننده افزایش می یابد.
 • سازمان بهداشت عمومی کشور این امکان را خواهد داشت که در مورد سقف پایین تر تعداد شرکت کنندگان به صورت منطقه ای تصمیم گیری کند.
 • بازارها و پارک های تفریحی می توانند افتتاح شوند اما نیاز به اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی دارند.
 • فعالیت های اردویی برای کودکان و جوانان در مقیاس کوچکتر مجاز است.

همزمان سازمان بهداشت عمومی کشور ساعات کاری جدیدی را برای رستوران ها پیشنهاد می کند:

 • پیشنهاد می شود رستوران ها تا ساعت 22.30 باز باشند. پذیرایی با الکل تا ساعت 22:00 مجاز است.

سازمان بهداشت عمومی کشور در گزارشی به دولت می نویسد كه ارزیابی می شود جامعه به طور كلی می تواند در سپتامبر 2021 به شرایط عادی بازگردد. البته مشروط بر اینکه برنامه واکسیناسیون مطابق آنچه برنامه ریزی شده ادامه یابد و همگی ما به پیروی از مقررات و توصیه های موجود ادامه دهیم. پیشنهاد میشود تعدیل در اقدامات  حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی بتدریج و بسته به شرایط انجام شود و از اول ژوئن آغاز  و در سه مرحله صورت گیرد.

این خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

درباره محدودیت ها و توصیه های موجود در حال حاضر بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N148 2021-04-28

کودکان و جوانان می توانند در فضای باز مسابقه بدهند

سازمان بهداشت عمومی سوئد چنین تصمیم گرفته است که اکنون مسابقات گاه به گاه و رقابت های ورزشی در فضای باز برای کودکان و جوانان متولد سال 2002 یا بالاتر امکان پذیر باشد.

برای انجمن هایی که به ورزش های گروهی می پردازند اکنون میسر است که یک مسابقه یا یک رقابت گروهی در هفته برای هر تیم و در فضای باز برای کودکان و جوانان متولد 2002 و یا بعد ترتیب دهند.

برای ورزشهای انفرادی کودکان و جوانان می توانند حداکثر هفته ای یک بار در یک مسابقه در فضای باز شرکت کنند. مسابقات و رقابت ها باید به صورت محلی یا با مسافرت محدود برگزار شود.

اصلاحات جدید در دستورالعملهای عمومی از 28 آوریل 2021 اعمال می شود. سازمان بهداشت عمومی سوئد این تغییر را اجرا می کند زیرا مهم می داند که کودکان و جوانان با وجود بیماری همه گیر فرصتهای خوبی برای ورزش داشته باشند.

اطلاعات بیشتر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید. (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-04-27 N147

زنان باردار در گروه های در معرض خطر می توانند واکسینه شوند

سازمان بهداشت عمومی سوئد در حال حاضر توصیه نمی کند که همه زنان باردار علیه کووید-19 واکسینه شوند اما کسانی که خطر بیماری جدی آنان را تهدید میکند می توانند واکسینه شوند.

زنان باردار در گروه های در معرض خطر را می توان علیه کووید-19 با واکسن mRNA در فاز 3 واکسینه کرد. این امر در مواردی اعمال می شود که زن دارای یکی از شرایط، یا مبتلا به یکی از بیماری های زیر باشد که ممکن است خطر بیماری شدید را با کووید-19 افزایش دهد:

 • بیماری مزمن قلب و عروق، به همراه سکته مغزی و فشار خون بالا.
 • بیمارهای مزمن ریه مانند بیماری مزمن انسدادی ریه و آسم شدید و ناپایدار.
 • سایر شرایطی که منجر به اختلال در عملکرد ریه یا تضعیف توان سرفه کردن و کاهش توان ترشح ریه می شود.
 • نارسایی مزمن کبد یا کلیه.
 • دیابت نوع 1 و 2.
 • شرایطی که به دلیل بیماری یا درمان بر سیستم ایمنی بدن تأثیر می گذارد.
 • سن بالای 35 سال
 • BMI بالای30

برای کسب اطلاعات در مورد واکسیناسیون در منطقه خود با منطقه درمانی خود تماس بگیرید.

2021-04-23 N146

ادامه تعلیق استفاده از واکسن جانسن

سازمان بهداشت عمومی سوئد تصمیم گرفته است استفاده از واکسن جانسن برای تمام گروه های سنی را فعلا متوقف کند و به انتظار بماند. این واکسن برای افراد زیر 65 سال توصیه نمی شود و به افراد بالای 65 سال واکسن های دیگری داده خواهد شد.

سازمان بهداشت عمومی سوئد تصمیم گرفته است که واکسن Janssen علیه کووید-19 فقط برای افراد بالای 65 سال توصیه شود. علت آن ارتباط احتمالی لخته شدن خون با سطح پایین پلاکت است که به عنوان یک عارضه جانبی بسیار نادر اما جدی طبقه بندی می شود. این عارضه جانبی عمدتاً در میان افراد جوان گزارش شده است ، همزمان اینکه افراد مسن در معرض افزایش جدی خطر مرگ یا بیماری شدید ناشی از عفونت کوید-19 قرار میگیرند.

از آنجا که بیشترین واکسن Janssen تا ماه مه به سوئد نمی رسد ، و تا آن زمان بیشتر افراد بالای 65 سال واکسن های دیگری دریافت کرده اند، سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند که استفاده از واکسن Janssen در همه گروه های سنی متوقف شود.

Anders Tegnell ، اپیدمیولوژیست می گوید فکر می کنیم بهتر است واکسن هایی را توصیه کنیم که اکنون مراکز بهداشتی و درمانی عادت به استفاده از آنها دارند. ، افراد بالای 65 سال هنوز قادر به دریافت واکسن از سه نوع دیگر هستند.

اخبار را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-04-22 N145

تمدید محدودیت ها به دلیل گسترش زیاد عفونت

دولت و سازمان بهداشت عمومی سوئد محدودیت های موجود در کشور را تا 17 ماه مه تمدید می کنند. این به این دلیل است که گسترش کووید-19 هنوز زیاد و فشار بر بخش بهداشت و درمان بسیار بالاست.

در حال حاضر تعداد بیشتری از بیمار مبتلا به کووید-19 به نسبت پاییز گذشته در بیمارستان ها بستری شده اند و تعداد آنها در حال افزایش است. فشار بر بخش مراقبت های ویژه بسیار زیاد است و تعداد مرگ و میر در هفته دیگر کاهش نمی یابد. استانداری ها به طور فزاینده ای گزارش می دهند که مردم از توصیه ها پیروی نمی کنند. بنابراین این محدودیت ها تا 17 مه تمدید می شوند اما در صورت کاهش گسترش عفونت و کاهش فشار بر بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان ها، می توان آنها را کاهش داد.

بر پایه تصمیمات قبلی دولت، کمون های کشور می توانند از بودن مردم در مکان هایی که خطر ازدحام وجود دارد جلوگیری کنند. هرکسی که چنین ممنوعیتی را نقض کند ممکن است جریمه شود. در آستانه تعطیلات پیش رو مانند جشن والبوری Valborg ، کمون های اوپسالا و لوند چنین ممنوعیت هایی را وضع کرده اند.

سازمان بهداشت عمومی سوئد مقررات خاصی را نیز که در تاریخ 3 مه منقضی شده اند تمدید می کند به عنوان مثال رستوران ها فقط تا ساعت 20.30 باز هستند و حداکثر یک نفر در رستوران های مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ می تواند حضور داشته باشد.

اطلاعات بیشتر را می توان در وبسایت های دولت و سازمان بهداشت عمومی کشور مطالعه کرد. (صفحات به سوئدی هستند)

2021-04-20 N144

واکسن Astra Zeneca محدودیت سنی 65 سال را حفظ خواهد کرد 

سازمان بهداشت عمومی کشور اعلام کرد، توصیه پیشین آن سازمان مبنی بر اینکه افراد زیر 65 سال با واکسن Astra Zeneca  موسوم به Vaxzevria واکسینه نشوند پا برجاست.

داده های استفاده شده برای این تصمیم از سازمان دارویی اروپا EMA آمده و همچنین با سازمان دارویی کشور در این زمینه مشورت شده است. ارزیابی EMA این است که در جایی که واکسن می تواند بیماری جدی و مرگ را کاهش دهد، فواید واکسن بیشتر از خطرات آن است. یک عارضه جانبی نادر اما جدی از Vaxzevria دیده شده است و از این رو سازمان بهداشت عمومی سوئد این واکسن را به طور کلی برای افراد زیر 65 سال توصیه نمی کند. این توصیه تا اطلاع بعدی اعمال خواهد شد.

کمتر از 180،000 نفر زیر 65 سال با یک دوز Vaxzevria واکسینه شده اند که اکثر آنها کارکنان مراکز بهداشت و درمان هستند. توصیه برای این گروه دریافت دوز دوم، از واکسن mRNA   12 تا 15هفته پس از Vaxzevria است. پس از آن، هیچ دوز تقویت کننده اضافی واکسن mRNA مورد نیاز نیست.

اطلاعات بیشتر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N143 2021-04-16

توصیه های جدید برایآنانی که واکسن زده اند

افراد واکسینه شده می توانند سه هفته پس از اولین دوز با افراد مختلف در فضای داخل خانه ملاقات کنند. خرید در فروشگاه ها نیز امکان پذیر است. افراد واکسینه شده در خانه های سالمندان می توانند محل اقامت خود را برای دیدار با خویشاوندان ترک کنند. سازمان بهداشت عمومی کشور در توصیه های به روز شده خود برای افراد واکسینه شده آنچه که گفته شد را می نویسد.

شخصی که دوز اول واکسن خود را دریافت کرده است می تواند پس از سه هفته با افراد مختلف در داخل خانه ملاقات کند. افراد واکسینه شده از محافظت خوبی در برابر بیماری های جدی برخوردار هستند و می توانند از فروشگاه ها خرید کنند ، اما نباید برای دیگران ازدحام ایجاد کنند. به گفته سازمان بهداشت عمومی سوئد (صفحه به زبان سوئدی است) دیدار و معاشرت با فرزندان و نوه ها در خانه بدون فاصله گرفتن نیز مجاز است به شرطی که آنان علائم ابتلا نداشته باشند.

افراد واکسینه شده در خانه های سالمندان می توانند خانه های خود را ترک کرده و با اقوام خود دیدار کنند. هنوز مهم است که با پیروی از توصیه های مربوط به محافظت از خود و دیگران، به فکر ایمنی افراد گروه های در معرض خطر  در حلقه معاشرت های شخصی خود باشید.

از آنجا که شیوع عفونت در جامعه هنوز زیاد است و واکسینه کردن بخش بیشتری از جمعیت بزرگسال زمان می برد تغییرات برای افراد واکسینه شده باید به تدریج انجام شود. توصیه های پایه ای مانند ماندن در خانه در صورت بیماری ، شستن دست ها ، فاصله گرفتن و آزمایش خود به هنگام ظهور علائم ابتلا هنوز هم باید از سوی همه افراد جامعه عمل شود.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N142 2021-03-31

وزارت امور خارجه سوئد توصیه به خودداری از سفرهای غیرضروری به همه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا / شنگن / بریتانیا را تمدید می کند

وزارت امور خارجه توصیه به خودداری از سفرهای غیر ضروری به همه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه همکاری های اقتصادی اروپا / شنگن / بریتانیا را تمدید کرده است. این توصیه به خودداری از سفر تا 31 مه 2021 معتبر است.

توصیه های خودداری از سفر به دلیل شیوع ویروس کرونا تمدید می شود و تا 31 مه 2021 اعتبار دارد. منظور از سفر غیر ضروری بازدید و مسافرت توریستی است.

وزارت امور خارجه همچنین تصمیم گرفته است که از 31 مارس توصیه ویژه ای را که برای خودداری از سفر به نروژ و بریتانیا اعمال می شد حذف کند. دلیل آن این است که این کشورها دیگر نسبت به سایر کشورهای نزدیک ایمنی کمتری ندارند.

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-03-31 N141

 پیشنهاد سازمان بهداشت عمومی کشور برای تمدید اقدامات علیه ازدحام و تجمع ها

سازمان بهداشت عمومی سوئد ارزیابی می کند که اقدامات علیه ازدحام در فروشگاه ها و محل های پذیرایی لازم است تا 3 ماه مه تمدید شود. اینکار به این دلیل است که شیوع عفونت در بیشتر مناطق کشور در حال افزایش است.

از 6 مارس محدودیت های تجاری زیادی برای کاهش ازدحام و جلوگیری از گسترش عفونت اعمال شد. آن محدودیت ها در 11 آوریل منقضی می شود.

اکنون سازمان بهداشت عمومی سوئد پیشنهاد کرده است که آن محدودیت ها از 12 آوریل تمدید شده و تا 3 ماه مه اعمال شوند.

بر پایه این پیشنهاد حضور حداکثر تعداد پانصد نفر در هر مکانی همچنان اعمال می شود. فروشگاه ها ، گالری ها و مراکز خرید نیز باید تدابیری اتخاذ کنند تا بازدیدکنندگان یک به یک وارد شوند. کودکان و افرادی که نیاز به حمایت دارند مجبور نیستند به تنهایی خرید کنند.

در محل های پذیرایی که بخشی از یک محل تجارت هستند مشتریان باید تنها باشند. هر کس باید به تنهایی غذای خود را بخورد. این در مورد کودکان یا افرادی که نیاز به حمایت دارند اعمال نمی شود.

محل های پذیرایی باید سرویس دهی را بین ساعت 20.30 تا 05.00 متوقف کنند. اما می توان برای آمدن و بردن غذا  باز بود.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N140 2021-03-30

موارد کمی از ابتلا به کووید-19 میان واکسینه شده ها دیده می­شود

سازمان بهداشت عمومی سوئد اعلام کرد واکسن های ضد کووید-19 مصونیت خوبی در برابر این بیماری دارند. از صدها هزار واکسینه شده بعد از دوز دوم تنها حدود 200 مورد نتیجه آزمایش کووید-19 آنان مثبت بوده است.

Anders Tegnell متخصص اپیدمیولوژی می گوید هیچ واکسنی 100٪ مصونیت ایجاد نمی کند و نفوذ عفونت برای انواع واکسن ها رخ می دهد. درباره واکسیناسیون کووید-19 اولین تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تعداد نفوذ عفونت در افراد واکسینه شده در سوئد با آنچه انتظار می رفت مطابقت دارد.

روشن نیست که چه تعداد از کسانی که آزمایش مثبت داشتند دچار علائم کووید-19 بودند یا نیاز به مراقبت پزشکی نیز داشتند. از اطلاعات جمع آوری شده مشخص نیست که چرا از این افراد آزمایش کووید-19 گرفته شده است. ممکن است گرفتن آزمایش به دلیل داشتن علائم یا در ارتباط با ردیابی عفونت بوده باشد.

از آنجا که هنوز مشخص نیست که افراد واکسینه شده تا چه میزان می توانند عفونت را گسترش دهند ، مهم است که همه از جمله افراد واکسینه شده، عمل به مقررات و توصیه ها برای کاهش گسترش کووید-19 را ادامه دهند.

این خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N139 2021-03-29

جشن های بهاری - فیلم هایی با چند تن از رهبران مذهبی.

سازمان دولتی آمادگی و حفاظت از جامعه MSB و سازمان بهداشت عمومی سوئد با همکاری SST (سازمان حمایت از جوامع مذهبی) دو فیلم به همراه رهبران جوامع مختلف مذهبی ضبط کرده اند.

حال این فیلم ها انتشار یافته اند و درباره چگونگی رعایت توصیه های سازمان بهداشت عمومی در ایام عید پاک و سایر تعطیلات مذهبی هستند که در بهار اتفاق می افتد. موضوع رعایت توصیه ها، به ویژه از آنجا بسیار مهم است که این تعطیلات روزهایی است که افراد زیادی به طور عادی دور هم جمع می شوند. این فیلم در وبسایت SST موجود است.

در مجموع و با احتساب فیلم های مربوط به واکسیناسیون صحبت از 36 فیلم است و نمایندگان به زبانهای زیر صحبت می کنند: ماندارین ، ویتنامی ، تایلندی ، عربی ، دری ، اسپانیایی ، انگلیسی ، سوئدی ، سوری و آمارینجا.

N138 2021-03-25

افراد 65 سال به بالا می توانند واکسن Astra Zeneca را دریافت کنند

سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند که از واکسن  Astra Zeneca علیه کووید-19 دوباره برای محافظت از افراد 65 سال به بالا استفاده شود. به گفته سازمان دارویی اروپا (EMA) مزایای واکسن بیشتر از خطرات آن است.

نمی توان رد کرد که برخی موارد از عوارض جانبی جدی، ممکن است به این واکسن مرتبط باشد. این موارد تاکنون فقط در افراد جوان گزارش شده است.

استفاده از واکسن Astra Zeneca در افراد زیر 65 سال فعلاً به حالت تعلیق درآمده است.

بعد از یک دوز واکسن Astra Zeneca شما در برابر بیماری های جدی مصونیت خوبی پیدا می کنید. هر کسی که یک دوز از  این واکسن را دریافت کرده باشد می تواند برای دوز دوم تا سه ماه صبر کند.

سازمان بهداشت عمومی سوئد اطلاعات مربوط به واکسن Astra Zeneca را پیگیری می کند و ممکن است توصیه های خود را درباره این واکسن تغییر دهد.

در لینک های زیر اطلاعاتی از نهادهای مسئول در مورد واکسیناسیون به طور عام و واکسن Astra Zeneca را خواهید یافت.

اخبار سازمان بهداشت عمومی سوئد (صفحه به زبان سوئدی است)

سازمان دارویی کشور در مورد واکسن Astra Zeneca (صفحه به زبان سوئدی است)

پاسخ های سازمان بهداشت عمومی سوئد به پرسش های متداول در مورد واکسن ها (صفحه به زبان سوئدی است)

سازمان بهداشت عمومی سوئد در مورد واکسیناسیون با واکسن Astra Zeneca (صفحه به زبان سوئدی است)

سازمان دارویی اروپا (EMA) در مورد این واکسن (صفحه به زبان انگلیسی است)

N137 2021-03-24

مقررات ویژه سفر حذف می شود

در 31 مارس مقررات ویژه ورود برای مسافران از نروژ و دانمارک حذف و برای آنان مقررات مربوط به مسافران کشورهای عضو منطقه همکاری های اقتصادی اروپا EES اعمال می شود.

دولت ممنوعیت سفر به سوئد از کشورهای خارج از منطقه همکاری های اقتصادی اروپا EES و نیز بهمراه داشتن گواهی آزمایش منفی تست کووید از کشورهای EES را به هنگام ورود به سوئد تا 31 مه تمدید می کند.

همزمان مقررات ویژه ورود از دانمارک، نروژ و بریتانیا لغو می شود.

از تاریخ 31 مارس دانمارک و نروژ مشمول مقررات مربوط به کشورهای EES و بریتانیا مشمول مقررات کشورهای خارج از EES قرار می گیرند.

هر کسی که از یک کشور عضو EES به سوئد سفر می کند، در صورت ارایه گواهی آزمایش منفی کووید-19 که حداکثر 48 ساعت پیش از آن انجام شده باشد، اجازه ورود دارد.

ورود از کشورهای خارج از EES به سوئد ممنوع است. شهروندان خارجی مقیم سوئد، کسانی که در اینجا اجازه اقامت دارند یا ارزیابی می شود که به دلایل مبرم خانوادگی می خواهند به سوئد بیایند مشمول این اصل نمی شوند. این افراد نیز بایستی گواهی آزمایش منفی  کووید-19 ارائه دهند تا اجازه ورود داشته باشد.

شهروندان سوئدی مشمول محدودیت های ورود نیستند اما باید محدودیت های سازمان بهداشت عمومی کشور درباره کسانی که از خارج از کشور به سوئد می آیند را رعایت کنند.

N136 2021-03-23

 محدودیت های جدید برای پارک های تفریحی و موزه ها

 از 25 مارس محدودیت های جدیدی برای موزه ها، گالری های هنری، شهربازی ها، باغ وحش ها، پارک های موضوعی و تاسیسات مشابه اعمال می شود. هدف کاهش خطر گسترش کووید-19 است.

 به طور خلاصه  از 25 مارس بایستی تاسیسات گوناگون:

 • حداکثر تعداد بازدیدکنندگان همزمان را محاسبه کنند و اطمینان حاصل کنند که افراد بیشتری در محیط حضور ندارند
 • اطمینان حاصل کنند که اطلاعات لازم در باره اقدامات بهداشتی در اختیار کارکنان گذاشته می شود و به بازدید کنندگان و مشتریان این فرصت داده می شود تا دستان خود را با آب و صابون بشویند یا ضدعفونی کنند.
 • تاسیساتی که دارای جاذبه هستند مانند چرخ فلک، باید اقدامات لازم را برای کاهش ازدحام در داخل این جاذبه ها و اطراف آنها به  اجرا بگذارند.

در بسیاری از موارد  تاسیساتی از قبیل پارک های تفریحی، پارک های موضوعی و باغ وحش ها مکان های گسترده ای هستند، با این همه ممکن است در برخی جاها ازدحام بوجود بیاید، برای نمونه در قسمت ورودی به این پارک ها، جاهایی که دارای جاذبه هستند و یا جاهای دیدنی که در آن بازدیدکنندگان به طور یکسانی در سطح آن مکان پخش نمی­شوند. از این رو سازمان بهداشت عمومی سوئد می گوید که برای هر فرد بازدید کننده محیطی به گستردگی 20 متر مربع نیاز است تا بتوان آنجا را ایمن از خطر آلوده شدن محسوب کرد.

برای موزه ها و گالری های هنری به مانند فروشگاه ها  10 متر مربع به ازای هر نفر  در نظر گرفته می شود  اما گذشته از بزرگی محل، تعداد بازدید کنندگان هرگز نباید بیش از 500 نفر باشد  .

2021-03-23 N135

واکسیناسیون و جشن های بهاری - فیلم هایی با چند تن از رهبران مذهبی

سازمان دولتی آمادگی و حفاظت از جامعه MSB و سازمان بهداشت عمومی سوئد با همکاری SST (سازمان حمایت از جوامع مذهبی) دو فیلم به همراه رهبران جوامع مختلف مذهبی ضبط کرده اند.

فیلم اول شامل اطلاعاتی در مورد واکسیناسیون علیه کووید-19 و همچنین اطلاعاتی درباره انتقاد از منابع و اطلاعات گمراه کننده است. این فیلم در وبسایت SST موجود است. (صفحه به سوئدی است)

فیلم دوم درباره چگونگی رعایت توصیه های سازمان بهداشت عمومی در ایام عید پاک و سایر تعطیلات مذهبی است که در بهار اتفاق می افتد. موضوع رعایت توصیه ها، به ویژه از آنجا که این تعطیلات روزهایی است که افراد زیادی به طور عادی دور هم جمع می شوند بسیار مهم است. این فیلم اواخر همین هفته اکران می شود.

در مجموع صحبت از 36 فیلم است و نمایندگان به زبانهای زیر صحبت می کنند: ماندارین ، ویتنامی ، تایلندی ، عربی ، دری ، اسپانیایی ، انگلیسی ، سوئدی ، سوری و آمارینجا.

2021-03-16 N134

استفاده ازواکسن Astra Zeneca بطور موقت متوقف می شود

سازمان بهداشت عمومی سوئد تصمیم گرفته است تا پایان تحقیقات سازمان دارویی اروپا در مورد عوارض جانبی مشکوک واکسن Astra Zeneca استفاده از این واکسنعلیه  کووید-19 به حالت تعلیق درآید.

سازمان دارویی اروپا (EMA) و سازمان دارویی کشور در حال بررسی لخته شدن احتمالی خون و خونریزی در افراد واکسینه شده با واکسن  Astra Zeneca علیه کووید-19 هستند. این کار برای تعیین این است که آیا رابطه ای میان لخته شدن خون و خونریزی و این واکسن وجود دارد یا خیر.

عارضه جانبی مشکوک ، لخته شدن خون (ترومبوز) بهمراه با سطح پایین پلاکت های خون (ترومبوسیتوپنی) است که در چند نفر دیده شده است. در سوئد تاکنون چنین موردی گزارش نشده است.

دلیل این تحقیق اینست که واکسن هایی که استفاده می شوند مهم است که از ایمنی بالایی برخوردار باشند.

Anders Tegnell از سازمان بهداشت عمومی سوئد می گوید:

- ما آگاهی های خوبی در مورد این واکسن داریم اما با این همه مهم است که ما کار واکسیناسیون با این واکسن را بحالت تعلیق در آوریم تا  EMA بررسی و مشخص کند که آیا این رویدادها ممکن است به واکسیناسیون مربوط باشد یا نه.

2021-03-11 N133 

 سازمان دارویی اروپا EMA واکسن کرونای جانسِن را توصیه می کند

کمیسیون اروپا در 11 مارس چهارمین واکسن علیه کووید-19 را تایید کرد. واکسن شرکت جانسِن Janssen اکنون برای استفاده در سراسر اتحادیه اروپا برای افراد بالای 18 سال تأیید شده است. انتظار می رود واکسن جدید که در یک دوز تجویز می شود، از ماه آینده به سوئد تحویل شود.

تایید کمیسیون اروپا پس از آن انجام گرفت که کمیته علمی سازمان دارویی اروپا EMA تأیید واکسن جانسِن را توصیه کرد. این واکسن از 1 دسامبر سال 2020 توسط EMA آزمایش شده و نشان داده شده است که نیازهای اتحادیه اروپا برای ایمنی ، اثر بخشی ، کیفیت و تولید را برآورده می کند. آزمایشات بالینی با حدود 44000 شرکت کننده، مصونیتی حدود 67 درصد را در برابر بیماری کووید -19 برای این واکسن نشان داده است.

Charlotta Bergquist هماهنگ کننده امور واکسن ها در سازمان دارویی کشور می گوید این اولین واکسنی است که به صورت تنها یک دوز مصرف می شود و به این ترتیب کار واکسیناسیون را تسهیل می کند. هنگامی که این واکسن به ما تحویل داده شود، ما حتی شرایط بهتری را برای انجام واکسیناسیون عمومی طبق برنامه مان خواهیم داشت.

2021-03-10 N132

تمدید توصیه های محلی در منطقه درمانی Gävleborg

منطقه درمانی Gävleborg توصیه های محلی خود را درباره استفاده از ماسک دهان در جایی مانند وسایل نقلیه عمومی که نمی توان فاصله با دیگران را حفظ کرد تمدید می کند. توصیه به کارکنان مشاغلی که عفونت در آنجا گسترده است نیز تمدید می شود. آنان باید از بودن در جامعه دوری کنند. هر دوی این توصیه ها تا اطلاع بعدی اعمال میشوند.

توصیه به مدارس در مورد یادگیری از راه دور fjärrundervisning  یا آموزش از راه دور distansundervisning یک هفته پس از تعطیلات ورزشی تمدید نمی شود. در مقابل توصیه های سازمان بهداشت عمومی کشور در مورد یادگیری از راه دور یا آموزش از راه دور تا 1 آوریل اعمال می شود.

اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت Region Gävleborg مطالعه کنید. (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-03-09 N131

محدودیت های تازه برای تعداد بازدید کنندگان از مغازه ها و اماکن ورزشی

حداکثر 500 نفر می توانند به طور همزمان از فروشگاه های بزرگ، فروشگاه ها، استخرهای شنا، سالن های ورزشی و ورزشگاه ها دیدن کنند. این محدودیت ها برپایه تصمیم تازه سازمان بهداشت عمومی سوئد برای کاهش گسترش عفونت در نظر گرفته شده است. بازدید کنندگان از فروشگاه ها و فروشگاه های بزرگ شایسته است که به تنهایی به فروشگاه بیایند.

حداکثر تعداد حاضران برای مکان های جدا و مستقل، مانند قبل، بر پایه 10 متر مربع مساحت برای هر بازدید کننده محاسبه می شود.

پاساژ ها و بازارچه ها و نیز مراکز خرید از این قاعده مستثنا هستند زیرا ممکن است در این مکان ها محل های کار یا مراکز بهداشتی و درمانی وجود داشته باشد و نیز از این مکان ها بتوان به وسایل نقلیه عمومی دسترسی داشت که به صورت دیگری نمی توان به آن محل های کار یا مراکز درمانی رفت یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرد.

فروشگاه های بزرگ و مغازه ها باید ترتیبی بدهند که اطمینان حاصل شود مشتریان به تنهایی از فروشگاه بازدید می کنند. کودکان و افرادی که نیاز به کمک دارند از این محدودیت معاف هستند.

این مقررات تا 11 آوریل اعمال می شود.

2021-03-05 N130

واکسن AstraZeneca اکنون برای افراد سالخورده نیز توصیه می شود

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه قبلی خود را در مورد واکسن AstraZeneca علیه کووید-19 تغییر می دهد. اکنون این واکسن برای افراد بالای 65 سال نیز توصیه می شود.

تا کنون این واکسن تنها برای افراد زیر 65 سال توصیه می شد زیرا اطلاعاتی در مورد میزان موثر بودن این واکسن در حافظت از افراد مسن در برابر بیماری کووید-19 وجود نداشت.

مطالعات جدید انجام شده در بریتانیا نشان می دهد که واکسن AstraZeneca همچنین از افراد بالای 80 سال بخوبی محافظت می کند و از این رو سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه خود را تغییر می دهد.

2021-02-26 N129

توصیه های ویژه در منطقه Västmanland 

منطقه درمانی Västmanland محدودیت های ویژه ای را به دلیل گسترش آلودگی اعمال می کند:

 • تعداد تماس های نزدیک جدید را محدود کنید.
 • از وسایل نقلیه عمومی، مراکز خرید و سایر مکان هایی که خطر ازدحام وجود دارد دوری کنید.
 • از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید. اگر فکر می کنید باید یک سفر ضروری انجام دهید، در این صورت به گونه ای سفر کنید که تا جای ممکن از نظر خطر آلودگی ایمن باشد.
 • شما که در سال 2004 یا پیش از آن به دنیا آمده اید باید همیشه از ماسک یک بار مصرف محافظ دهان در وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.
 • کلاس های دوره متوسطه و کلاس های دبیرستانی منطقه باید در طول هفته 10 از آموزش از راه دور استفاده کنند.
 • تا آنجا که ممکن است از خانه کار کنید. در محل های کار که کار از خانه امکان پذیر نیست، باید از ازدحام جلوگیری کرده و فواصل را حفظ کرد.

اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت منطقه درمانی Västmanland مطالعه کنید. (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-02-26 N128

توصیه های ویژه در Halland

منطقه Halland از 26 فوریه توصیه های ویژه ای را اعمال میکند.

 • در شرایطی که با افراد دیگر به مدتی طولانی از نزدیک تماس دارید باید از ماسک های یکبار مصرف دهان استفاده کنید. اینکار برای نمونه باید در محل های کار و در هنگام ازدحام در وسایل نقلیه عمومی صورت گیرد.
 • در حال حاضر توصیه های محلی برای استفاده از ماسک دهان به هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی  وجود دارد.

اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت منطقه درمانی Halland مطالعه کنید. (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-02-25 N127

آسان گیری هایی برای سالمندان واکسینه شده

سازمان بهداشت عمومی کشور می نویسد افراد مسن که در خانه های سالمندان زندگی می کنند و واکسینه شده اند اکنون می توانند به زندگی کمی طبیعی تر در ارتباط با تماس با دیگر افراد برگردند.

افراد مسنی که با دو دوز واکسینه شده اند اکنون نیازی نیست که در هنگام تماس با دیگران مانند گذشته احتیاط کنند. دو هفته پس از دوز دوم واکسن، فرد واکسینه شده می تواند با خویشاوندانی که دارای عارضه ابتلا به عفونت نیستند ملاقات کند و بطور فیزیکی نزدیک آنان باشد.

هنگام بازدید از خانه سالمندان مهم است که هم بازدید کننده و هم کارکنان و هم بازدید شونده در خانه سالمندان به گونه ای رفتار کنند که سلامت سایر ساکنان واکسینه نشده به خطر نیفتند.

سازمان بهداشت عمومی کشور می نویسد کسانی که واکسینه شده اند باید همچنان به مقررات و توصیه های مربوط به  کاهش خطر گسترش عفونت عمل کنند. مانند ماندن در خانه در صورت داشتن علایم آلودگی به عفونت و آزمایش خود، محدود کردن تماس با دیگران و دقت در بهداشت دستان.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی کشور بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N126 2021-02-24

توصیه های ویژه برای Sörmland و اوپسالا

Sörmland

منطقه درمانی Sörmland توصیه های ویژه ای را بکار بسته است که تا 14 مارس به آن عمل خواهد شد.

 • از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید. در سفرهای ضروری، سفرتان تا حد ممکن ایمن از آلودگی باشد.

 • هنگام مسافرت با وسایل نقلیه عمومی و نیز در محیط های بسته که تماس نزدیک با دیگران اجتناب ناپذیر است از ماسک های یکبار مصرف دهان استفاده کنید. ماسک دهان جایگزین اصل دوری از تماس نزدیک و فاصله گرفتن از دیگران نمی شود.

 • تعداد تماس های نزدیک و جدید خود را محدود کنید. فقط با کسانی که به طور عادی با آنان سرو کار دارید معاشرت کنید.

 • از جاهایی مانند وسایل نقلیه عمومی، مراکز خرید و فروشگاه ها که خطر ازدحام در آنجا میرود پرهیز کنید.

 • تا جایی که ممکن است از خانه کار کنید. در محل های کار که در آنجا کار کردن از خانه میسر نیست باید از ازدحام پرهیز کنید، فاصله خود را حفظ کنید و سعی کنید تا حد ممکن در هر جایی از محیط کار کمترین تعداد باشید.

 • مدارس باید در طی هفته های 9 و 10 آموزش از راه دور را حفظ کنند و هیچ کاهش برنامه ریزی شده ای را در این هفته ها برای آموزش از راه دور اعمال نکنند. اگر مدرسه ای از شیوع آلودگی رنج می برد، باید افزایش آموزش از راه دور با مشورت پزشک کنترل عفونت بعنوان یک راه حل در نظر گرفته شود.

 • 1.5 تا 2 متر فاصله از یکدیگر هم در حین کار و هم در هنگام استراحت کاری. این مربوط به همه بزرگسالانی است که در ساختمان مدرسه حضور دارند.

اطلاعات بیشتر در وبسایت منطقه درمانی Sörmland. (صفحه به زبان سوئدی است)

اوپسالا

منطقه درمانی اوپسالا توصیه های ویژه ای را بکار بسته است که تا 30 مارس به آن عمل خواهد شد.

 • همیشه هنگام استفاده از وسایل نقلیه عمومی و در سایر محیط های بسته که بیش از 15 دقیقه در آنجا هستید و نمی توانید فاصله دو متری را با افراد دیگر حفظ کنید از ماسک یکبار مصرف دهان استفاده کنید. استثناهایی برای محیط مدرسه وجود دارد که هنوز توصیه های ملی اعمال می شود.

 • منطقه اوپسالا همچنین توصیه می کند از مسافرت های غیر ضروری در داخل استان و در داخل کشور خودداری شود.

اطلاعات بیشتر در وبسایت منطقه درمانی اوپسالا. (صفحه به زبان سوئدی است)

N125 2021-02-23

توصیه های ویژه در استان استکهلم

منطقه درمانی استکهلم اعلام کرد که تا 22 مارس در استان استکهلم توصیه های ویژه اعمال می شود.

 • پزشک کنترل عفونت به مدارس متوسطه و دبیرستان ها توصیه می کند که برای از بین بردن زنجیره های احتمالی عفونت بعد از تعطیلات ورزشی، در طول هفته 10 کلاس های درس را بصورت آموزش از راه دور distansundervisning و یا یادگیری از راه دور fjärrundervisning برگزار کنند.

 • ماسک های یکبار مصرف دهان باید همیشه در وسایل نقلیه عمومی و در محیط های بسته که با افراد دیگر به مدت طولانی تماس نزدیک دارید استفاده شوند.

 • بر اساس وضعیت کنونی فقط در صورت لزوم باید به مسافرت بروید. از آنجا که تعطیلات ورزشی این منطقه از هفته آینده آغاز می شود به احتمال تعداد کمی برنامه سفر خود را لغو خواهند کرد و همه جا شلوغ خواهد بود.

اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت منطقه درمانی بخوانید. (صفحه به زبان سوئدی است)

N124 2021-02-22

توصیه های محلی در منطقه Gävleborg اعمال می شود

منطقه Gävleborg توصیه های محلی اعمال می کند زیرا در آنجا گستردگی بزرگی از آلودگی اجتماعی به نوع جهش یافته بریتانیایی ویروس کرونا وجود دارد. علاوه بر این کاهش نیاز به مراقبت های بهداشتی برای کووید-19  متوقف شده است.

توصیه های زیر از سه شنبه 23 فوریه تا 10 مارس اعمال می شود:

 • از ماسک های یکبار مصرف دهان در شرایطی استفاده کنید که تماس نزدیک برای مدت طولانی در یک محیط بسته اجتناب ناپذیر است.

به عنوان مثال در محیط کار که حفظ فاصله ممکن است دشوار باشد می توان از ماسک دهان استفاده کرد. در وسایل نقلیه عمومی اکنون باید در تمام مدت و نه فقط در ساعات تراکم رفت و آمد از ماسک دهان استفاده شود. این توصیه ها مربوط به متولدین سال 2004 و افراد بزرگ سال تر است. اما توجه داشته باشید که ماسک های دهان جایگزین اصل دوری از تماس نزدیک و حفظ فاصله نمی شوند.

 • به افراد شاغل یا کسانی که ماموریتی در این استان دارند که انتظار می رود آلودگی گسترده ای در آن روی دهد  توصیه می شود از بودن در جامعه خودداری کنند تا برخورد با افراد دیگر را به حداقل برسانند.

افرادی که طی شش ماه گذشته به عفونت کووید-19 مبتلا شده و بهبودی یافته اند از این توصیه مستثنی هستند. منطقه درمانی Gävleborg با مشاغلی که تحت تأثیر این توصیه ها قرار می گیرند به طور مستقیم تماس می گیرد.

اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت منطقه درمانی بخوانید. (صفحه به زبان سوئدی است)

N123 2021-02-17

توصیه های محلی در استان Västra Götaland اعمال می شود

پس از افزایش شیوع کووید-19 منطقه درمانی Västra Götaland توصیه های محلی اعمال می کند.

توصیه های زیر تا 14 مارس باید اجرا شود:

 • تعداد تماس های نزدیک و جدید خود را محدود کنید. تنها با کسانی که به طور عادی رفت و آمد دارید معاشرت کنید. اگر با دیگران ملاقات می کنید کوشش کنید نزدیک هم نباشید. شایسته است که معاشرت های خود را در فضای باز انجام دهید اما در آنجا هم یادتان باشد که فاصله را حفظ کنید.

 • در صورت وجود خطر ازدحام و شلوغی در وسایل نقلیه عمومی، مراکز خرید و فروشگاه ها، از بودن در این جاها دوری کنید. در مواقعی که تعداد افراد دیگر در فروشگاه ها کم است، خرید کنید. تا آنجا که ممکن است دیدارتان از فروشگاه را کوتاه کنید و شایسته است که به تنهایی خرید کنید.

 • از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید. اگر باید سفر کنید دقت کنید که سفرتان تا حد ممکن از خطر آلودگی به عفونت ایمن باشد. هنگام مسافرت با وسایل نقلیه عمومی و هنگامی که تماس نزدیک اجتناب ناپذیر است از ماسک های یکبار مصرف دهان استفاده کنید. اما توجه داشته باشید که ماسک های دهان جایگزین اصل دوری از تماس نزدیک و حفظ فاصله نمی شوند.

 • تا جایی که می توانید کار از خانه را ادامه دهید. در محل های کار زمانی که کار از خانه امکان پذیر نیست از ازدحام پرهیز کنید، فاصله خود را با دیگران حفظ کنید و سعی کنید تا جایی که ممکن است کمتر با دیگران  دیدار کنید. این پرهیز در مورد اتاق های محل تجمع کارکنان نیز صدق می کند. اگر علائم تنفسی حتی خفیف دارید در خانه بمانید.

 • اداره مبارزه با گسترش سرایت بیماری ها Smittskyddet توصیه می کند که آموزش دبیرستانی هم چنان با حداکثر 20 درصد تدریس حضوری ادامه داشته باشد.

در وبسایت Västra Götalandsregionen در باره این مسایل بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-02-12 N122

دولت: ممنوعیت فروش الکل از ساعت 20.00 تمدید می­شود

ممنوعیت پذیرایی با الکل در مکان های پذیرایی بین ساعت 20.00 تا 11.00 تا 28 فوریه 2021 تمدید می شود.

گسترش عفونت ناشی از کووید-19 در سوئد در سطح بالایی ادامه دارد. ارزیابی دولت و سازمان بهداشت عمومی کشور اینست که محدودیت ها و اقدامات فعلی باید دستکم برای 3 تا 4 هفته دیگر ادامه داشته باشد.

بودن در میخانه ها، بارها و رستوران ها ممکن است با افزایش خطر آلودگی به عفونت همراه باشد. از این رو دولت اکنون ممنوعیت فروش الكل در مکان های پذیرایی را از ساعت 20.00 تا 11.00 تا 28 فوریه 2021 تمدید می كند. از 1 مارس تا 11 آوریل 2021 ممنوعیت فروش الكل دوباره از ساعت 22:00 اعمال خواهد شد.

پذیرایی در برخی خانه های ویژه سالمندان و در اتاق های هتل ها یا مینی بارها در اتاق های هتل ها از این ممنوعیت استثنا هستند.

اگر وضعیت آلودگی به عفونت بدتر شود، می توان این ممنوعیت را به مدت بیشتری تمدید کرد. در صورت بهبود وضعیت این ممنوعیت می تواند قبل از 11 آوریل لغو شود.

در وبسایت دولت در این باره بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N121 2021-02-04

دولت محدودیت های کشوری را تمدید می کند

دولت تصمیم گرفته است که ممنوعیت فروش الکل را پس از ساعت 20 در رستوران ها تمدید کند و اقدامات بیشتری را با کمک قانون مبارزه با بیماری های همه گیر پیشنهاد می کند.

پس از گفتگو با سازمان بهداشت عمومی سوئد، دولت تصمیم گرفته است محدودیت ها و توصیه های زیر را تمدید کند:

 • ممنوعیت فروش الکل در مکان های پذیرایی عمومی پس از ساعت 20 تا 14 فوریه تمدید می شود. همزمان دولت پیشنهاد می کند که این ممنوعیت تا 28 فوریه تمدید شود و پیشنهاد را برای اظهار نظر به مراجع ذیصلاح ارسال می کند. پس از 28 فوریه 2021 پیشنهاد می شود که فروش الکل پس از ساعت 22 ممنوع شود.

 • ماموریت محوله به سازمان های دولتی برای افزایش تعداد کارکنانی که از خانه کار می کنند تا 31 مه 2021 تمدید می شود. تنها کارکنانی که حضور فیزیکی آنها برای پیشبرد امور در ادارات ضروری است می توانند در محل کار خود حضور داشته باشند.

 • از مناطق درمانی و کمون ها خواسته می شود تا فعالیت هایی را که ضروری نیستند تا 21 فوریه 2021 بسته نگه دارند. اینها فعالیت هایی است که عموم مردم به آنها می توانند دسترسی داشته باشند.

دولت اقدامات بیشتری را با تکیه بر قانون جدید مبارزه با بیماری های همه گیر پیشنهاد می کند:

 • مقررات عملی تر برای اجتماعات عمومی و گردهمآیی های علنی. پیشنهاد شده است که تعداد شرکت کنندگان بسته به سازماندهی یک رویداد در فضای بسته یا فضای باز و وسعت محل برگزاری یا وسعت منطقه ای که در آنجا گردهمآیی رخ می دهد متفاوت باشد. دولت همچنین در حال بررسی امکان برگزاری مسابقات ورزشی در فضای باز است.

 • دولت سرگرم بررسی است تا ببیند نیازی به پیشنهادهای تازه برای کنترل عفونت در ترافیک راه دور مانند قطار و یا اتوبوس های مسافت های طولانی، وجود دارد یا خیر

 • دولت سرگرم آماده شدن است تا در صورت بدتر شدن وضعیت آلودگی به عفونت بتواند فروشگاه ها، سالن های ورزشی و رستوران ها را تعطیل کند.

در وبسایت دولت در این باره بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N120 2021-02-04

جوانان دبیرستانی می توانند در فعالیت های ورزشی شرکت کنند

سازمان بهداشت عمومی سوئد اکنون می گوید که جوانان متولد سال 2002 یا بعد از آن نیز می توانند در ورزش و فعالیتهای اوقات فراغت سازمان یافته چه در فضای بسته و چه در فضای باز شرکت کنند. ارزیابی این است که جنبه های مثبت فعالیت بدنی کودکان و جوانان ارزش بیشتری دارد و بر همین پایه تغییری در رهنمودهای کلی ایجاد می شود.

فعالیت بدنی برای سلامت جسمی و روانی کودکان و جوانان و سلامت عمومی در بلند مدت مهم است.

چالش هایی برای جنبش ورزشی

چالش های جنبش ورزشی در جذب و نگهداری جوانان در اوایل نوجوانی در طی دوران همه گیری بیشتر شده است. این خطر جدی وجود دارد که برخی از جوانان ورزش را ترک کرده و دیگر به دنیای ورزش برنگردند.

یوهان کارلسون مدیرکل سازمان بهداشت عمومی سوئد می گوید این سازمان مهم می داند كه كودكان و جوانان بتوانند به محض اینکه شرایط اجازه دهد به ورزش برگردند. البته به این شرط که توصیه های مربوط به حفظ فاصله، ماندن در خانه به هنگام بیماری، توجه به بهداشت شخصی و موارد دیگر رعایت شود. ارزیابی کلی ما این است که جنبه های مثبت شرکت جوانان دبیرستانی در فعالیت های سازمان یافته ورزشی و اوقات فراغت بر جنبه های منفی آن می چربد.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد در این باره بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N119 2021-02-04

سوئد سرگرم برنامه ریزی برای گواهی واکسیناسیون دیجیتالی است

دولت به سه سازمان مأموریت داده است تا گواهی واکسیناسیون دیجیتال تهیه کنند که امید می رود از 1 ژوئن 2021 در دسترس باشد. به هنگام ورود به برخی کشورها یک چنین گواهی ممکن است درخواست شود و یا در برخی از رویدادهای فرهنگی و ورزشی مورد نیاز باشد.

Anders Ygeman وزیر دیجیتال سازی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: با داشتن یک گواهینامه واکسیناسیون دیجیتالی کار اثبات اینکه فرد واکسینه شده است ساده تر و سریع تر خواهد شد.

سازمان مدیریت دیجیتال کشور (Digg) مدیریت هدایت این پروژه را در دست دارد. این وظیفه با همکاری مقامات بهداشت الکترونیکی E-hälsomyndigheten، سازمان بهداشت عمومی و اتحادیه کمون ها و مناطق درمانی سوئد (SKR) انجام می شود. هدف این است که راه حل های فنی بتوانند امکان صدور گواهینامه های واکسیناسیون دیجیتالی را از 1 ژوئن سال جاری فراهم کند.

در وبسایت دولت در این باره بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N118 2021-02-04

در فاز 2 افراد بیشتری خواهند توانست واکسینه شوند

سازمان بهداشت عمومی سوئد ترتیب اولویت واکسیناسیون علیه کووید-19 را تغییر داده است. در فاز دوم واکسیناسیون همه افراد بالای 65 سال باید اولویت داشته باشند. پیش از این قرار بود در فاز دوم افراد 70 ساله و بیشتر اولویت داشته باشند. فاز سوم اکنون شامل افراد 60 ساله و بیشتر و افراد مبتلا به برخی بیماری های خاص میشود.

ترتیب اولویت سازمان بهداشت عمومی سوئد راهنمای کمون ها و مناطق درمانی در کار واکسیناسیون علیه کووید-19 است. هدف این است که افراد با بیشترین نیاز به محافظت در برابر بیماریهای سخت در اولویت قرار گیرند.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد در این باره بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N117 2021-02-03

شرط نتیجه منفی آزمایش کووید-19 برای ورود به سوئد

از روز شنبه 6 فوریه شهروندان خارجی برای گرفتن اجازه ورود به سوئد باید نتیجه منفی آزمایش کووید-19 نشان دهند.

این تست بایستی حداکثر 48 ساعت قبل انجام شده باشد و هنگام ورود ارائه می­شود. این شرط برای کاهش خطر انتشار انواع مختلف ویروس گذاشته شده است و برای همه افراد بالای 18 سال صرف نظر از اینکه از کجا به سوئد سفر می کنند اعمال می شود.

تصمیم دولت از یک سو به این معنی است که ممنوعیت های قبلی ورود از دانمارک، نروژ و بریتانیا و به اصطلاح کشورهای ثالث تکمیل می شود و از سوی دیگر سوئد ممنوعیت های جدید ورود به سوئد از سایر کشورها را اعمال میکند.

برای اینکه قوانین جدید محدودیت بیش از آنچه در نظر گرفته شده را در پی نداشته باشد تعدادی استثنا وجود دارد.

 لیست کامل این استثناها را می توان در وب سایت دولت یافت.

بیانیه مطبوعاتی دولت را بخوانید. (صفحه به زبان سوئدی است)

درباره سفر خارجی و اقامت در خارج از کشور بیشتر بخوانید (Krisinformation.se) (صفحه به زبان سوئدی است)

درباره موارد استثنا از قوانین جدید بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-02-02 N116

واکسن Astra Zeneca بهتر است که به افراد سالمند تزریق نشود

سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند که واکسن Astra Zeneca در درجه اول به افراد 18 تا 64 سال تزریق شود. افراد بالای 64 سال بهتر است به جای آن یکی از واکسنهای مورد تأیید قبلی از Pfizer و Moderna را دریافت کنند.

روز جمعه ، واکسن Astra Zeneca علیه کووید-19 تأیید شد. این واکسن به آن احتیاط و دقتی که برای استفاده از واکسنهای پیش از این تایید شده ی Pfizer / BionTech و Moderna لازم است نیازی ندارد.

از سوی دیگر اطلاعات مربوط به اثربخشی واکسن Astra Zeneca علیه کووید-19 به روی افراد سالمند هنوز در دست نیست. انتظار می رود چنین داده هایی در بهار ارائه شود. با توجه به این موضوع سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند که واکسن Astra Zeneca در درجه اول به افراد زیر 65 سال تزریق شود.

این خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

درباره واکسن Astra Zeneca در وبسایت سازمان دارویی کشور بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-02-02 N115

علائم گسترش نوع بریتانیایی ویروس

سازمان بهداشت عمومی سوئد بیش از 2000 مورد ابتلا به کووید-19 را بررسی کرده است تا از وجود ویروس جهش یافته بریتانیایی در سوئد مطلع شود. معلوم شد که یازده درصد نمونه های بررسی شده از نوع بریتانیایی است.

در سایر کشورهای اروپایی تا 90٪ از موارد ابتلا از نوع ویروس بریتانیایی بوده است.

سارا بیفورش Sara Byfors مدیر داخلی در سازمان بهداشت عمومی سوئد می گوید خیلی زود است که در مورد گسترش این نوع ویروس در سطح منطقه ای در سوئد بخواهیم نتیجه گیری کنیم. این واقعیت که اینهمه موارد ابتلا در بررسی های تصادفی کشف شده نشان می دهد که ما نیز مانند چندین کشور دیگر اروپایی دچار نوع بریتانیایی ویروس شده ایم و شاهد گسترش آن هستیم.

سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند همه کسانی که به خارج از کشور سفر کرده اند هنگام بازگشت خود را آزمایش کرده و نیز پنج روز پس از بازگشت دوباره خود را آزمایش کنند. علاوه بر این آنها باید از تماس با دیگران به مدت یک هفته خودداری کنند تا خطر ابتلا به انواع جدید ویروس در کشور کاهش یابد و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شود.

این خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

درباره سفرهای خارجی (صفحه به زبان سوئدی است)

N114 2021-01-29

واکسن AstraZeneca مورد تأیید اتحادیه اروپا

7کمیسیون اتحادیه اروپا واکسن AstraZeneca علیه کووید-19 را تأیید کرده است. این سومین واکسنی است که اکنون می تواند در اتحادیه اروپا استفاده شود.

پس از تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا اکنون می توان واکسن AstraZeneca علیه کووید-19 را برای افراد از 18 سال استفاده کرد.

ارزیابی سازمان دارویی اروپا EMA از واکسن AstraZeneca نشان می دهد که این واکسن شرایط اتحادیه اروپا برای ایمنی، اثر بخشی، کیفیت و شیوه تولید را برآورده می کند.

Charlotta Bergquist هماهنگ کننده امور واکسن ها در سازمان دارویی کشور می گوید این ارزشمند است که ما علاوه بر دو واکسن mRNA که قبلاً تأیید شده اند به این نوع واکسن نیز دسترسی داریم. این واکسن به راحتی قابل نگهداری و استفاده است و از مشخصات ایمنی خوبی برخوردار می باشد.

سازمان دارویی کشور می نویسد مصونیتی که واکسنAstraZeneca  ایجاد میکند 60 درصد است که کمتر از دو واکسن تایید شده ی قبلی علیه کووید-19 است. با این همه این واکسن شرط توازن به اصطلاح مثبتِ سود و ریسک را برآورده می کند.

در وبسایت سازمان دارویی کشور بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعات بیشتر را در وبسایت سازمان دارویی اروپا EMA بخوانید (صفحه به زبان انگلیسی است)

اطلاعات بیشتر در مورد واکسن ها را در اینجا بخوانید: Krisinformation.se

N113 2021-01-29

پلیس درباره گذرگاههای مرزی ویژه از دانمارک، نروژ و بریتانیا

ورود از دانمارک، نروژ و بریتانیا به سوئد ممنوع است، اما برخی موارد استثنا وجود دارد. پلیس این موارد را به گذرگاه های مرزی ویژه ارجاع می دهد.

دلیل ممنوعیت ورود، کاستن از گسترش نوع تازه ی ویروس عامل کووید-19 است.

هر کسی که در سوئد زندگی یا کار می کند یا به دلایل مبرم خانوادگی می تواند اجازه ورود پیدا کند.

همچنین برای کودکان زیر 18 سال که برای دیدار با مادر یا پدر خود که ساکن سوئد است و نیز برای ورود کسانی که با وسایل نقلیه سیستم بهداشتی و درمانی جابجا می شوند می توان استثنا قایل شد.

اطلاعات بیشتری در این باره در وبسایت پلیس (به سوئدی):

نقشه گذرگاه های مرزی

متن خبر در مورد گذرگاه های مرزی

اطلاعات مربوط به ممنوعیت ورود و موارد استثنا

N112 2021-01-26

هشدار درباره سفر به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا، تمدید می شود

وزارت امور خارجه سوئد تصمیم گرفته است تا هشدار درباره سفرهای غیر ضروری به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / منطقه شنگن را تا 15 آوریل تمدید کند.

این هشدار به این معنی است که شما باید به دقت فکر کنید که آیا در حال حاضر زمان مناسب سفر است یا خیر. بسیاری از کشورها مرزهای بسته یا محدودیت های زیادی در ورود و خروج، شرایط قرنطینه و مقررات منع رفت و آمد دارند.

با این حال اگر باز هم سفر را انتخاب کردید ، باید این سه نکته را در نظر داشته باشید:

 • در مورد مقصد مطالعه کنید.
 • از مقررات محلی پیروی کنید.
 • برای سفر به خانه برنامه ریزی کنید.

از مسافران سوئدی در خارج از کشور خواسته می شود که در لیست سوئدی ثبت نام کنند (صفحه به زبان سوئدی است). همچنین خوب است که اَپ UD Resklar را در تلفن همراه خود بارگیری کنید. در آنجا اطلاعات سفر مربوط سفارت ها جمع آوری شده است. به روی کشوری که در آن بسر می برید کلیک کنید تا این اطلاعات در اختیار شما گذاشته شود.

هشدارهای پیشین درباره سفر به بریتانیا و ایرلند شمالی و همچنین نروژ تا اطلاع بعدی هم چنان معتبر هستند.

اطلاعات بیشتر از طریق لینک های زیر در دسترس است (صفحات به زبان سوئدی هستند)

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه سوئد را در اینجا بخوانید

پرسش و پاسخ در مورد هشدارهای سفر

اطلاعات سفر سفارتخانه ها در وبسایت Swedenabroad.se

N111 2021-01-25

از مسافران نروژ خواسته می شود که خود را آزمایش و از تماس با دیگران خودداری کنند

سازمان بهداشت عمومی سوئد از همه کسانی که از نروژ به سوئد سفر می کنند یا به تازگی به آنجا رفته اند می خواهد خود را برای کووید-19 آزمایش و از تماس با دیگران خودداری کنند.

مقامات نروژی از شیوع گسترده نوع جدید این ویروس در منطقه اسلو که از بریتانیا سرچشمه می گیرد نگرانند.

سازمان بهداشت عمومی سوئد از همه کسانی که از نروژ آمده اند یا در 14 روز گذشته در نروژ بوده اند می خواهد دستکم هفت روز در خانه بمانند، از تماس با دیگران خودداری و در اسرع وقت پس از ورود به سوئد خود را آزمایش کنند و آزمایش پیگیری، پنج روز پس از ورود به سوئد را انجام دهند. بقیه اعضای خانواده نیز باید تا روشن شدن نتیجه آزمایش ها در خانه بمانند.

کسانی که به منظور کار میان سوئد و نروژ در رفت و آمد هستند هنگامی که در محل کار خود نیستند بایستی از دیدار و تماس با افراد دیگر بجز اعضای خانواده خود دوری کنند. نروژ از کسانی که به منظور کار به آن کشور در رفت و آمد هستند می خواهد که بطور منظم خود را آزمایش کنند و کسانی که برای کار میان سوئد و نروژ در رفت و آمد هستند نیازی به آزمایش بیشتر ندارند. افراد خانواده کسی که میان سوئد و نروژ در رفت و آمد کاری است لازم نیست از ملاقات با دیگران اجتناب کنند.

هنوز چیزهای زیادی در مورد نوع جدید این ویروس ناشناخته است و پژوهشگران سرگرم مطالعه هستند تا بفهمد برای نمونه آیا این ویروس مسری تر از دیگر انواع آن است یا خیر.

پیش از این سازمان بهداشت عمومی سوئد درباره افرادی که در بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل بوده اند توصیه های مشابهی انتشار داده است.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

N110 2021-01-25

ممنوعیت موقت ورود از نروژ

دولت ممنوعیت موقت ورود از دانمارک را گسترش داده و شامل نروژ نیز می کند. ممنوعیت ورود از نیمه شب منتهی به دوشنبه 25 ژانویه اعمال می شود و تا 14 فوریه ادامه خواهد داشت.

دولت همچنین تصمیم گرفته است که ممنوعیت موقت ورود از دانمارک و بریتانیا تا 14 فوریه تمدید شود.

همزمان وزارت امور خارجه سوئد توصیه می کند که از سفرهای غیر ضروری به نروژ خودداری شود.

مقامات بهداشتی نروژ از شیوع گسترده عفونت در منطقه اسلو که از نوع بریتانیایی ویروس سرچشمه می گیرد نگرانند.

سازمان بهداشت عمومی سوئد ارزیابی می کند که شیوع گسترده بیماری به همراه با بستن و تعطیل کردن گسترده شهرها ممکن است خطر هجوم مردم به سمت مرز سوئد را در پی داشته باشد.

این به نوبه خود خطر ازدحام در کمون های سوئدی مجاور مرز نروژ را افزایش می دهد و خطر انتشار این ویروس جهش یافته در سوئد را نیز بالا می برد.

ممنوعیت ورود از نروژ به همان روشی که در حال حاضر درباره دانمارک اعمال می شود طراحی شده است. در اینجا نیز همان استثناها اعمال می شوند به این معنی که افرادی که در سوئد زندگی می کنند یا کار می کنند، کسانی که به کار حمل کالا و سایر کارکنان در بخش حمل و نقل و افرادی که دلایل فوری خانوادگی دارند مستثنی هستند.

تصمیم دولت در مورد ممنوعیت ورود (صفحه به زبان سوئدی است)

توصیه وزارت امور خارجه در مورد سفرهای غیر ضروری به نروژ (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعات مربوط به ممنوعیت ورود در وبسایت پلیس (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-01-22 N109

 از مسافران از برزیل خواسته می شود که خود را آزمایش کنند و از تماس با دیگران خودداری نمایند

سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند افرادی که در برزیل بوده و به سوئد سفر می کنند خود را برای کووید-19 آزمایش کنند و از تماس با دیگران خودداری نمایند.

این توصیه پس از آن صورت می گیرد که سازمان اروپایی کنترل بیماری های واگیر ECDC اکنون یک نوع ویروس جدید را که از برزیل منشا می گیرد شناسایی کرده است. پیش از این یک نمونه از بریتانیا و یکی هم از آفریقای جنوبی شناسایی شده بودند.

از این رو سازمان بهداشت عمومی سوئد از مسافرانی که از برزیل، بریتانیا و آفریقای جنوبی به سوئد می آیند می خواهد که دستکم هفت روز در خانه بمانند و تا آنجا که ممکن است از تماس با دیگران خودداری کنند. علاوه بر این خواسته می شود که در اسرع وقت پس از ورود به سوئد خود را آزمایش کرده و پنج روز پس از ورود به سوئد آزمایش دوم را نیز انجام دهند. بقیه اعضای خانوار نیز شایسته است تا روشن شدن نتیجه آزمایش ها در خانه بمانند.

هنوز چیزهای زیادی در مورد انواع جدید ویروس برای ما ناشناخته است و تحقیقات در حال انجام است تا بفهمیم که آیا اینها مسری تر هستند.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بیشتر بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

توصیه هایی برای شما که از کشورهای دارای این ویروس های تازه می آیید یا آمده اید (سازمان بهداشت عمومی سوئد) (صفحه به زبان سوئدی است)

2021-01-21 N108

محدودیت های متعددی تمدید می شوند

دولت اعلام کرد محدودیت های زیر به دلیل گسترش کووید-19 تمدید خواهد شد.

 • محل های سرویس دهی مانند رستوران ها و بارها بعد از ساعت 20 مجاز به پذیرایی با مشروبات الکلی نیستند. این ممنوعیت تا 7 فوریه 2021 تمدید می شود.

 • ادارات دولتی باید تدابیری را برای افزایش امکان کار کارمندان خود از خانه اتخاذ کنند. این افزایش امکان کار از خانه تا 7 فوریه 2021 تمدید خواهد شد. از آنجا که همه گروه های شغلی امکان کار از خانه را ندارند از محل های کار در معرض خطر کنترل های بیشتری انجام خواهد شد.

 • توصیه سازمان بهداشت عمومی سوئد در مورد دبیرستان ها تا 1 آوریل 2021 تمدید می شود. البته آن توصیه با توجه به شرایط حاضر کمی تنظیم شده است. اکنون آموزشهای دبیرستانی به صورت ترکیبی از یادگیری از راه دور fjärrundervisning یا آموزش از راه دور distansundervisning بهمراه میزان مشخصی آموزش حضوری انجام خواهد شد.

 • سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند که همچنان از ماسک دهان در وسایل نقلیه عمومی و در ساعت های پر رفت و آمد استفاده شود.

 • دولت از کمون ها و مناطق درمانی کشور می خواهد که همچنان فعالیت های غیر ضروری را تا 7 فوریه 2021 بسته نگه دارند.

 • سازمان بهداشت عمومی سوئد درخواست كرده است كه كودكان و نوجوانان متولد 2005 و بعد از آن تاریخ  بتوانند در فعالیت های ورزشی و اوقات فراغت سازمان یافته در داخل و خارج از محیط های بسته شركت كنند و از دولت خواسته است كه در توصیه قبلی خود تجدید نظر کند.

در اینجا اطلاعات بیشتری به زبان سوئدی وجود دارد:

وبسایت دولت در مورد محدودیت ها

بیانیه مطبوعاتی دولت درباره تدریس ترکیبی در دبیرستان ها

بیانیه مطبوعاتی دولت درباره کنترل بیشتر محل کارهای در معرض خطر

وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد در بازگشت تدریجی به آموزش حضوری در دبیرستان ها

2021-01-15 N107

واکسن مدرنا Moderna تحت پوشش بیمه دارویی قرار دارد

توافق نامه جدیدی امضا شده است که بر پایه آن دولت هزینه عوارض جانبی احتمالی واکسن Moderna علیه کووید-19 را می پردازد.

این توافق نامه که از طرف دولت توسط سازمان دولتی خدمات حقوقی، مالی و اداری Kammarkollegiet امضا شد، بدین معناست که کلیه واکسنهای کووید-19 که قبلاً در بیمه دارویی گنجانده نشده بودند اکنون تحت این پوشش قرار می گیرند.

به این ترتیب واکسن مدرنا علیه کووید-19 بلافاصله به بیمه دارویی متصل می شود.

این توافقنامه برای یک دوره انتقالی اعمال خواهد شد تا قانون تازه ای در این باره به تصویب برسد.

وزیر امور اجتماعی Lena Hallengren ، می گوید: " این مهم است که در صورت بروز عواقب احتمالی منفی یک واکسن، پوشش بیمه ای برای فرد قوی باشد."

در وبسایت دولت در این باره بیشتر بخوانید (به زبان سوئدی)

در وبسایت Kammarkollegiet در این باره بیشتر بخوانید (به زبان سوئدی)

 

2021-01-14 N106

دولت: ممنوعیت فروش الكل از ساعت 20 تمدید می شود

ممنوعیت فروش الکل بین ساعت 20:00 تا 11:00 تا 24 ژانویه تمدید می شود. هدف از این ممنوعیت کاهش گسترش ویروس کرونا است.

 

زمینه ساز این تصمیم ادامه گسترش بالای ویروس عامل بیماری کووید -19 است. بودن در میخانه ها، بارها و رستوران ها ممکن است با افزایش خطر گسترش عفونت همراه باشد.

سرویس دهی در خانه های سالمندان و سرویس دهی به اتاق ها در هتل یا مینی بارهای موجود در اتاق های هتل ها از این قاعده مستثنی هستند.

بیانیه مطبوعاتی دولت (به زبان سوئدی)

2021-01-09 N105

آموزش از راه دور برای کلاس های 7 تا 9 امکان پذیر شد

دولت تصمیم گرفته است که به مدارس فرصت داده شود تا برای جلوگیری از ازدحام در محل آموزشگاه و در وسایل نقلیه عمومی برای کلاس های 7 تا 9 آموزش های از راه دور انجام گیرد. این تصمیم از 11 ژانویه اعمال می شود.

پیش از بکار گیری آموزش از راه دور مدیر مدرسه باید اطمینان حاصل کند که سایر اقدامات برای جلوگیری از ازدحام به نتیجه نرسیده است. نمونه هایی از اقدامات برای کاهش خطر گسترش عفونت که در تصمیم دولت آمده است تغییر ساعت کار کلاس هاست به گونه ای که همه دانش آموزان همزمان در مدرسه نباشند، استفاده از سایر مکان های خالی و دوری از فعالیت هایی که افراد را از کلاس های مختلف و تیم های معلمان دور هم جمع می کند.

این مقررات درمورد مدارس توان خواهان و مدارس ناشنوایان و نابینایان اعمال نمی شود.

در تصمیم دولت آمده است که کلاس های 7 تا 9 مدارس می توانند آموزش از راه دور distansundervisning و یادگیری از راه دور fjärrundervisning ارائه دهند.

اداره کل امور مدارس این دو مفهوم را به روش زیر توضیح می دهد:

 •  یادگیری از راه دور fjärrundervisning یک آموزش تعاملی interaktiv است که با فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایی انجام می شود که دانش آموزان و آموزگاران در مکان از هم جدا می شوند اما نه در زمان.
 •  آموزش از راه دور distansundervisning می تواند به صورت آنالوگ و دیجیتال باشد. دانش آموزان و آموزگاران معمولاً از هم جدا هستند اما می توانند در زمان واقعی یا realtid با هم کار کنند و یا برای نمونه کارهایی را که باید در زمان تعیین شده انجام شود انجام دهند. دانش آموزان و آموزگاران اغلب از امکانات مشترک مانند اسناد مشترک، تماس های ویدیویی و چت استفاده می کنند. آنها می توانند هم در مکان و هم در زمان جدا از هم باشند.

لینک هایی برای اطلاعات بیشتر (به زبان سوئدی):

اطلاعاتی درباره تصمیم دولت

اطلاعاتی از وبسایت وزارت آموزش (pdf)

یادگیری و آموزش از راه دور در وبسایت اداره کل امور مدارس

2021-01-08 N104

 محدودیت های جدید برای فروشگاه ها و سالن های ورزشی

از 10 ژانویه فروشگاه ها، مراکز خرید، سالن های ورزشی و استخرها باید تعداد بازدید کنندگان خود را محاسبه کنند به گونه ای که به هر نفر ده متر مربع از آن محل برسد. علاوه بر این محدودیت حداکثر هشت شرکت کننده برای مجالس خصوصی در مکان های ویژه برای مهمانی ها و گردهم آیی ها نیز اعمال خواهد شد. دولت با تکیه بر قانون جدید مبارزه با بیماری های واگیر pandemilagen این تصمیم را گرفته است.

مشاغلی که این محدودیت ها را اعمال نکنند ممکن است به جزای نقدی محکوم شوند. مشاغلی که این مقررات را رعایت نکنند حتی ممکن است که تعطیل شوند.

اطلاعات بیشتر در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد (به زبان سوئدی)

2021-01-08 N103

 پارلمان سوئد قانون تازه ای برای مبارزه با بیماری های همه گیر تصویب کرد

پارلمان سوئد به پیشنهاد دولت برای قانون موقت تازه ای جهت مبارزه با بیماری های همه گیر پاسخ مثبت داد. این قانون امکان تنظیم مقررات برای گروه های شغلی و صنفی بیشتری را در مقایسه با امروز فراهم می کند. برای نمونه با تکیه بر این قانون اکنون می توان مراکز خرید و سالن های ورزشی را تعطیل کرد. قانون موقت کووید-19 از 10 ژانویه تا 30 سپتامبر 2021 اعمال می شود.

اگر دولت برپایه این قانون تازه تصمیم به تعطیل کردن فعالیت یک صنف بگیرد پارلمان سوئد باید ظرف یک هفته به این تصمیم رسیدگی کند.

استانداری ها و کمون ها می توانند در مورد اقدامات محلی تصمیم بگیرند به عنوان مثال بستن یک محل کار و فعالیت. همچنین می توانند به هنگام اجاره محل هایی که برای اجتماعات خصوصی اجاره داده می شود اعمال محدودیت کنند.

با کمک قانون جدید دولت و نهادهای مربوطه می توانند در مورد مقررات پیشگیری از گسترش بیماری های واگیر برای گروه های صنفی بیشتری تصمیم بگیرند. برای نمونه سالن های ورزش، تاسیسات ورزشی، کتابخانه ها، اردوگاه ها و قرارگاه ها، موزه ها، باغ وحش ها، مراکز خرید، فروشگاه ها، مراکز خدماتی مانند آرایشگاه ها، سالن های جشن و مهمانی و وسایل رفت و آمد عمومی. قانون جدید همچنین امکان محدود کردن تعداد بازدیدکنندگان و تغییر ساعت کار برای جلوگیری از ازدحام را فراهم کرده است.

دولت همچنین امکانات قانونی بیشتری برای محدود کردن استفاده مردم از مکان های عمومی خواهد داشت. این می تواند در مورد تعداد کسانی که می توانند در یک مکان عمومی جمع شوند باشد و یا ممنوعیت ماندن در یک مکان خاص. برای نمونه استخرها، پارک شهر یا مکان هایی از این دست.

در اینجا درباره تصمیم پارلمان سوئد در مورد قانون تازه مبارزه با بیماری های همه گیر بیشتر بخوانید (به سوئدی)

2021-01-06 N102

واکسن شرکت مدرنا Moderna مورد تایید در اتحادیه اروپا

سازمان دارویی اروپا (EMA) تایید واکسن مدرنا علیه بیماری کووید-19 را توصیه می کند. کمیسیون اروپا چهارشنبه این واکسن را  بطور مشروط تایید کرد.

ارزیابی EMA از واکسن نشان داده است که این واکسن شرط های اتحادیه اروپا را برای ایمنی، اثر بخشی، کیفیت و تولید برآورده می کند. این دومین واکسن علیه کووید-19 است که کمیسیون اروپا آن را تأیید میکند.

واکسن های مدرنا بر اساس همان بستر فنی ساخته شده اند که واکسن پیش از این تایید شده ی Comirnaty ساخته شده است. Charlotta Bergquist هماهنگ کننده امور واکسن ها در سازمان دارویی کشور می گوید واکسن جدید یک مصونیت 94 درصدی در برابر کووید-19 بما می دهد و عارضه جانبی آن قابل انتظار و قابل قبول است.

در آزمایشات بالینی با حدود 30 000 شرکت کننده بررسی شد که واکسن Moderna تا چه اندازه به افرادی که قبلاً کووید-19 نداشته اند مصونیت میدهد. مطالعات به طور کلی نشان داد که این واکسن 94 درصد در برابر کووید-19 مصونیت می بخشد.

سازمان دارویی کشور می نویسد اطلاعات مربوط به تایید این واکسن از سوی سوئد بزودی منتشر می شود. این اطلاعات شامل اطلاعات برای کارکنان بخش خدمات درمانی، یک برگه اطلاعاتی همراه با بسته بندی واکسن برای عموم مردم و اطلاعات مربوط به شرایط تایید واکسن است.

یک تایید مشروط یک مکانیسم تنظیم کننده برای تسهیل دسترسی زودهنگام به داروهایی است که یک نیاز پزشکی را مانند بیماری همه گیر کنونی، برآورده می کنند.

لینک هایی برای اطلاعات بیشتر (به زبان سوئدی):

در این باره در وبسایت سازمان دارویی کشور بیشتر بخوانید

اطلاعات مربوط به تایید کمیسیون اروپا

پاسخ مقامات مسئول به پرسش های متداول درباره واکسن علیه کووید-19

2021-01-02 N101

از مسافران از بریتانیا و آفریقای جنوبی خواسته می شود که آزمایش کووید-19 را انجام دهند

سازمان بهداشت عمومی سوئد از همه کسانی که به تازگی در بریتانیا یا آفریقای جنوبی اقامت داشته اند می خواهد دستکم به مدت هفت روز در خانه بمانند، تا آنجا که ممکن است از تماس با دیگران خودداری کنند و پس از ورود در اولین فرصت ممکنه خود را آزمایش کنند و پس از گذشت 5 روز از ورود نیز دوباره آزمایش را انجام دهند. بقیه اعضای خانه نیز باید تا روشن شدن نتیجه آزمایش در خانه بمانند.

دلیل این خواست سازمان بهداشت عمومی سوئد این است که مواردی از نوع رایج در آفریقای جنوبی کووید-19 در سوئد کشف شده است. علاوه بر آن تعدادی از نوع بریتانیایی این ویروس نیز در سوئد پیدا شده است. همه این موارد مربوط به افرادی است که از آن کشورها به سوئد آمده یا در آنجا بوده اند.

Anders Tegnell واگیر شناس (اپیدمیولوژیست) ارشد در سازمان بهداشت عمومی سوئد می گوید موارد جدید بر ارزیابی سازمان بهداشت عمومی سوئد از وضعیت تأثیر نمی گذارد. اما ما اهمیت اینکه همه مسافران توصیه های ویژه ای که پس از اقامت در بریتانیا و آفریقای جنوبی اعمال می شود را دنبال کنند یادآوری می کنیم و  نیز تاکید میکنیم همه افراد جامعه از رهنمودها و توصیه های کنونی برای کاهش شیوع عفونت پیروی کنند.

لینک هایی برای اطلاعات بیشتر (به سوئدی):

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بیشتر بخوانید

توصیه هایی برای سفر به بریتانیا و آفریقای جنوبی

درباره ممنوعیت ورود به سوئد بیشتر بخوانید

2020-12-30 N100

ماسک دهان از 7 ژانویه در وسایل نقلیه عمومی

سازمان بهداشت عمومی سوئد به استفاده کنندگان از وسایل نقلیه عمومی توصیه می کند که از ماسک دهان در وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. این توصیه برای رفت و آمدهایی است که در روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعت 7 تا 9 و 16 تا 18 صورت می گیرد. رهنمود استفاده از ماسک دهان از 7 ژانویه 2021 اعمال می شود.

رهنمود عمومی تازه سازمان بهداشت عمومی سوئد به افرادی است که با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد می کنند که در آنها نمیتوان با ذخیره کردن جای نشستن، فاصله خود با دیگران را حفظ کرد. استفاده کنندگان از وسایل نقلیه عمومی باید در ساعاتی که معمولاً افراد زیادی همزمان از این وسایل استفاده میکنند یعنی بین ساعت های  7 تا 9 و 16 تا 18  در روزهای دوشنبه تا جمعه از ماسک دهان استفاده کنند.

مسافران مسئول داشتن ماسک دهان که به طور ترجیحی علامت CE داشته باشد، با خود هستند. به شركت هايی كه دارای وسایل نقلیه عمومی اند توصيه می شود كه در وسیله نقلیه برای مسافرانی كه امکان تهيه ماسک خود را نداشته اند ماسک دهان داشته باشند.

این رهنمود برای افراد از سن دبیرستانی (متولد 2004 و پیش از آن) و نیز برای افراد سالمند است.

لینک هایی برای اطلاعات بیشتر (به سوئدی):

اخبار سازمان بهداشت عمومی سوئد در مورد ماسک دهان در وسایل نقلیه عمومی

اطلاعات سازمان بهداشت عمومی سوئد در مورد استفاده از ماسک دهان

2020-12-26 N99

نوع انگلیسی ویروس کووید-19 در سوئد پیدا شد

در منطقه Sörmland موردی از نوع جهش یافته جدید ویروس کووید-19 پیدا شده است که برای اولین بار در بریتانیا کشف شد. ردیابی عفونت بلافاصله پس از مشخص شدن این موضوع آغاز شد و تخمین زده می شود که خطر گسترش این عفونت بسیار کم باشد.

 فردی که مبتلا به این ویروس بود برای بازدید روزهای کریسمس از بریتانیا به Sörmland سفر کرده بود. تصور می شود این ویروس که نام آن VOC202012 / 01 است نسبت به سایر انواع ویروس کووید-19 مسری تر باشد اما آنالیز خصوصیات آن هنوز ادامه دارد.

سازمان بهداشت عمومی سوئد از کلیه کسانی که به کشور بر میگردند و از 12 دسامبر به بعد در بریتانیا بوده اند میخواهد دستکم به مدت هفت روز در خانه بمانند، تا آنجا که ممکن است از تماس با دیگران خودداری کنند و پس از ورود به کشور در اسرع وقت خود را آزمایش کرده و  پنج روز پس از ورود به کشور خود را دوباره آزمایش کنند.  

لینک هایی با محتوای به زبان سوئدی:

اطلاعات بیشتر در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد

وبسایت پلیس در باره ممنوعیت ورود از بریتانیا و دانمارک

توصیه هایی برای شما که از بریتانیا به سوئد سفر می کنید یا سفر کرده اید

2020-12-22 N98

 رهنمودهای سختگیرانه تر برای فروشگاه ها مراکز خرید و مراکز تمرینات ورزشی

سازمان بهداشت عمومی سوئد رهنمودهای خود را برای صنف ها و مشاغل، به روز کرده است. اکنون کاملاً واضح شده است که مشاغل باید حداکثر تعداد افرادی که همزمان در محل کار آنان حاضر می شوند را تعیین کنند.

از 23 دسامبر رهنمودهای جدید در مورد فروشگاه ها، مراکز خرید و مراکز تمرینات ورزشی اعمال می شود. توصیه به روز شده به این معنی است که باید تلاش بیشتری برای کاهش ازدحام در مکان هایی که افراد عادی در آن جمع می شوند صورت گیرد. تعداد افراد حاضر در محل باید متناسب با اندازه محل، مبلمان و امکانات تهویه هوا باشد.

Anders Tegnell اپیدمیولوژیست دولت می گوید مهم اینست که بیاد داشته باشیم که بسیاری از افراد رفتار بسیار خوبی دارند و رهنمودها را دنبال می کنند. اما ما معتقدیم که این رهنمودهای سختگیرانه تر می تواند تأثیر مهمی در کاهش گسترش عفونت در شرایط بحرانی که اکنون و در آستانه تعطیلات در آن قرار داریم داشته باشد.

مسئولیت کاهش گسترش عفونت قبل از هر چیز به عهده خود شخص است. رهنمودهای اساسی را دنبال کنید: فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، با کوچکترین علائم کووید-19 در خانه بمانید، تا جایی که می توانید از خانه کار کنید، از محیط هایی که ممکن است شلوغی و ازدحام داشته باشد دوری کنید و فقط با چند نفر معدود از اعضای خانواده یا دوستان خود وقت بگذارید.

این خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

توصیه Svensk Handels در مورد حداکثر تعداد و حراج میان تعطیلات کریسمس و سال نو (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-12-22 N97

 واکسیناسیون علیه کووید-19 از 27 دسامبر آغاز می شود

در 27 دسامبر واکسیناسیون علیه کووید-19 در خانه های سالمندان در سوئد آغاز می شود. اولین محموله واکسن با 9750 دوز در تمام مناطق کشور توزیع می شود.

Lena Hallengren وزیر امور اجتماعی می گوید: "هدف این است که همه افراد بالای 18 سال و نیز همه افراد زیر 18 سال و در گروه های در معرض خطر، باید در طی نیمه اول سال 2021 واکسینه شوند".

قرار است در هفته آینده (28 دسامبر تا 3 ژانویه) اولین محموله عمده با حدود  80 000 دوز به سوئد تحویل داده شود. پس از آن انتظار می رود هر هفته در ماه ژانویه محموله هایی با همان اندازه واکسن از Pfizer / Biontech تحویل گرفته شود.

واکسیناسیون علیه کووید-19 بر اساس نیاز انجام می شود. نخست افرادی که در خانه های سالمندان زندگی و یا افرادی که از خدمات خانگی hemtjänst استفاده و همچنین کارکنانی که از نزدیک با این گروه ها کار میکنند، واکسینه می شوند.

این خبر را در وبسایت دولت بخوانید (اطلاعات به زبان سوئدی است)

2020-12-21 N96

 ممنوعیت ورود به سوئد از بریتانیا و دانمارک

دولت روز دوشنبه 21 دسامبر اعلام کرد که ممنوعیت ورود به سوئد از بریتانیا و دانمارک به دلیل نوع جدید ویروس SARS-Cov-2  اعمال می شود. این ممنوعیت از نیمه شب منتهی به سه شنبه 22 دسامبر اعمال می گردد. دولت همچنین تصمیم گرفته است به شهروندان توصیه کند از سفرهای غیر ضروری به بریتانیا خودداری کنند.

این ممنوعیت عمدتا به این معنی است که همه افراد به جز شهروندان سوئد که از بریتانیا یا دانمارک سفر می کنند، در صورت تلاش برای ورود به سوئد اخراج می شوند. استثنا تنها افرادی هستند که به کار حمل و نقل کالا و چیزهایی مانند آن مشغولند. برای کسانی که بین سوئد و دانمارک رفت و آمد کرده و در سوئد کار یا زندگی می کنند نیز معافیت از این ممنوعیت در نظر گرفته شده است.

ممنوعیت ورود تا 21 ژانویه 2021 یا تا اطلاع بعدی اعمال می شود.

هواپیماهای مسافربری از بریتانیا از ساعت 16.00 روز دوشنبه 21 دسامبر تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 23 دسامبر در ساعت 16:00 متوقف خواهند شد. اینکار برای روشن شدن نتیجه بحث مشترک اتحادیه اروپا در مورد این موضوع صورت می گیرد. پروازهای حمل و نقل مشمول توقف پرواز نیستند.

سازمان بهداشت عمومی سوئد از مسافرانی که از 12 دسامبر به بعد از بریتانیا به سوئد آمده اند می خواهد هرچه سریعتر آزمایش covid-19 را انجام دهند. از مسافرانی که از بریتانیا آمده اند خواسته می شود در قرنطینه خانگی بمانند و دستکم به مدت هفت روز از تماس با دیگران خودداری کنند. آزمایش باید از در روز پنجم بازگشت به سوئد تکرار شود.

لینک هایی با محتوای سوئدی:

اطلاعیه مطبوعاتی دولت: ممنوعیت ورود به سوئد از بریتانیا و دانمارک

سازمان بهداشت عمومی سوئد: توصیه هایی برای مسافران از بریتانیا

اطلاعیه مطبوعاتی دولت درباره خودداری از سفرهای غیر ضروری به بریتانیا

کنفرانس مطبوعاتی دولت (ضبط شده)

2020-12-21 N95

واکسن Pfizer / BioNTech در اتحادیه اروپا تأیید شد

سازمان دارویی اروپا (EMA) توصیه کرده است واکسن Pfizer / BioNTech علیه کووید -19 تایید شود. کمیسیون اروپا نیز روز دوشنبه به این واکسن تاییدیه مشروط داد.

پس از تصمیم کمیسیون اروپا، امکان شروع واکسیناسیون در سراسر اتحادیه اروپا فراهم شده است.

آنالیز سازمان دارویی اروپا EMA از این واکسن که نام آن Comirnaty است نشان می دهد که این واکسن حایز شرایط اتحادیه اروپا برای ایمنی ، اثر بخشی ، کیفیت و شیوه تولید آن است.

در آزمایشات بالینی با حدود 44000 شرکت کننده بررسی شد که Comirnaty تا چه اندازه از افرادی که قبلاً  به کووید-19 مبتلا نبوده اند محافظت می کند. این مطالعه ها بطور کلی نشان دادند که این واکسن در 95 درصد موارد به انسان در برابر کووید-19 مصونیت می بخشد.

اطلاعات بیشتر در وبسایت سازمان دارویی کشور (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعات بیشتر در وبسایت سازمان دارویی اروپا EMA (صفحه به زبان انگلیسی است)

اطلاعات بیشتر در مورد واکسن در وبسایت Krisinformation.se

2020-12-18 N94

 دولت محدودیت ها را در آستانه کریسمس تشدید می کند

دولت تعدادی از محدودیت ها را در آستانه کریسمس و سال نو تشدید می کند. بیشتر این محدودیت های تازه از 24 دسامبر تا 24 ژانویه اعمال خواهند شد.

 • حداکثر چهار نفر می توانند دور یک میز در رستوران ها کنار هم بنشینند. این محدودیت از 24 دسامبر اجرا می شود.

 • فروش الکل بعد از ساعت 20 شب انجام نخواهد شد. این محدودیت از 24 دسامبر اجرا می شود.

 • حداکثر تعداد افرادی که به مراکز خرید، فروشگاه های بزرگتر، سالن های ورزشی و غیره مراجعه می کنند محدود می شود. تعداد دقیق با توجه به بزرگی محیط تعیین می شود.

 • سازمان  بهداشت عمومی سوئد استفاده از ماسک دهان در وسایل حمل و نقل عمومی را در ارتباط با رفت و آمد به محل کار و سایر مواقعی که جلوگیری از ازدحام مشکل است توصیه می کند. دستورالعمل جدید از 7 ژانویه به اجرا در می آید.

 • همه کسانی که می توانند، باید از خانه کار کنند. این دستور العمل برای همه کارکنان دولت، مناطق درمانی، کمون ها و بخش خصوصی لازم الاجرا است. این دستورالعمل بلافاصله اجرا شده و تا 24 ژانویه اعتبار دارد.

 • در ارگان های دولتی، کمون ها و مناطق درمانی کلیه فعالیت هایی که ضروری نیستند باید بلافاصله و تا 24 ژانویه بسته شوند. به عنوان مثال، استخر ها، سالن های ورزشی و موزه ها.

 • دبیرستان ها باید تا 24 ژانویه از راه دور کار تدریس را انجام دهند. دبیرستان های توان خواهان Gymnasiesärskolan از این دستور العمل مستثنا هستند.

وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد در مورد محدودیت های تشدید شده (صفحه به زبان سوئدی است)

وبسایت دولت در مورد محدودیت های تشدید شده (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت آموزش (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-12-17 N93

 آزمایش سریع برای کارکنان مراکز بهداشت و درمان

دولت میخواهد در تامین مالی هزینه آزمایش های سریع، به مناطق درمانی کمک کند تا آنها بتوانند به سرعت انتشار ویروس کووید را برای مثال در خانه های سالمندان تشخیص دهند.

هنگامی که نیاز به افزایش ظرفیت نمونه گیری ها باشد تست های موسوم به آزمایش سریع یا آنتی ژن میتواند به عنوان مکمل آزمایش PCR بکار رود.  برای مثال از این آزمایش ها میتوان بطور منظم برای معاینه کارکنان بخش بهداشت و درمان و نیز کارکنانی که در بخش مراقبت از سالمندان کار می کنند استفاده کرد تا از سالمندان و بیماران محافظت شود.

از آزمایش سریع می توان در خدمات پزشکی سرپایی و خدمات اورژانس نیز استفاده کرد ، جایی که نتیجه ی سریع آزمایش ها مهم اند.

سازمان بهداشت عمومی سوئد می نویسد آزمایش های آنتی ژن به اندازه آزمایش های PCR حساس نیستند. از این رو نتیجه منفی آزمایش کارکنانی که خود نشانه های ابتلا به عفونت را احساس نمیکنند به معنای مبتلا نبودن به کووید-19  نیست. به همین دلیل خوب است که بطور منظم مثلاً هفته ای یک یا دو بار، کارکنان آزمایش شوند.

راهنمای به روز شده سازمان بهداشت عمومی سوئد در مورد آزمایش های آنتی ژن (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعیه مطبوعاتی دولت درباره تامین هزینه آزمایش ها (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-12-17 N92

به زنان باردار توصیه می شود که بیشتر مراقب باشند تا دچار کووید-19 نشوند

آگاهی های تازه در مورد افزایش خطر کووید-19 برای زنان باردار به این معنی است که سازمان بهداشت عمومی سوئد به روی توصیه های خود را برای احتیاط در مورد خطر ابتلا به ویروس کورونا تاکید و تکرار می کند.

مطالعات جدید نشان می دهد که زنان باردار بیشتر در معرض خطر جدی ابتلا به بیماری کووید-19 قرار دارند که می تواند به معنی افزایش خطر تولد زودرس نوزاد و سایر عوارض جدی آن باشد.

از این رو سازمان بهداشت عمومی سوئد می خواهد توصیه های خود را که زنان باردار باید بسیار مراقب باشند تاکید و تکرار کند. این تاکید برای همه زنان باردار و به ویژه در پایان دوران بارداری و هفته 36 بارداری به بعد است.

آندرش تگنل، اپیدمیولوژیست دولت در سازمان بهداشت عمومی سوئد می گوید: اکنون می دانیم که خطر بالاتری برای زنان باردار وجود دارد و ما می خواهیم آنان سرو کارشان به بخش مراقبت های ویژه نیفتد زیرا در بدترین حالت ممکن است عواقب جدی برای مادر و کودک داشته باشد.

خطر ابتلای شدید به  بیماری همچنین می تواند همراه با عوامل خطر زای دیگر مانند فشار خون بالا ، دیابت و چاقی افزایش یابد.

همه خانم های باردار به طور کلی باید بیشتر مراقب توصیه هایی باشند که وجود دارد مانند فاصله گرفتن از دیگران، مراقبت از بهداشت دستان و همچنین پرهیز از تماس های اجتماعی خارج از دایره اطرافیان خود و دوری از ازدحام و شلوغی.

سازمان بهداشت عمومی سوئد می خواهد زنان باردار را تشویق به واکسیناسیون علیه آنفلوآنزای فصلی کند.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بیشتر بخوانید (اطلاعات به زبان سوئدی است).

2020-12-10 N91

 پیامک با اطلاعات مربوط به کووید-19

روز دوشنبه 14 دسامبر یک پیام کوتاه برای مردم سوئد ارسال می شود. هدف، آگاه سازی از مقررات سختگیرانه و رهنمودهای کلی است که در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد شد.

برای اینکه انتشار کووید-19در سوئد کاهش یابد همگی بایستی با پیروی از مقررات و رهنمودهای کلی سازمان بهداشت عمومی سوئد، در این کار مشارکت کنند. در 14 دسامبر رهنمودهای سختگیرانه تر جدید در سراسر کشور اجرا می شود. رهنمودهای سختگیرانه تر بدان معنی است که هر کس موظف است از خود و دیگران در برابر شیوع کووید-19 محافظت کند.

این پیامک به این دلیل ارسال می شود تا همه مردم از رهنمودهای جدید مطلع شوند.

در این پیامک آمده است: "اطلاعاتی از مقام های مسئول: برای جلوگیری از شیوع کووید-19، رهنمودهای سختگیرانه تر جدید را دنبال کنید. اطلاعات بیشتر را در وب سایت Krisinformation بخوانید."

پیامک برای همه مشترکین تلفن موبایل در کشور ارسال خواهد شد.

اطلاعات موجود در این پیام را سازمان غیرنظامی رویدادهای پیش بینی نشده کشور MSB و سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten به نمایندگی از دولت تهیه کرده اند و پیام توسط شرکت های تلفن برای مشترکین آنها فرستاده می شود.

در اینجا مقررات ملی و توصیه های کلی به کوتاهی ذکر شده است:

معاشرت های خود را به یک حلقه کوچکتر محدود کنید

خطر ابتلا به ویروس کووید-19 و انتشار بیشتر آن با دیدارهای بیشتر شما با دیگران افزایش می یابد. بنابراین مهم است که تعداد دیدارها را حتی در تعطیلات بزرگ محدود کنید و انطباق های لازم را انجام دهید. حفظ فاصله، دیدار در فضای باز یا دیدارهای دیجیتالی خطر گسترش عفونت را کاهش می دهد. تماس های نزدیک تازه، باید محدود شود. معاشرت فقط باید در یک حلقه کوچک انجام گیرد. همچنین باید از پیوستن به چندین گروه مختلف خودداری کنید. هرچه تعداد کمتری جمع شوند بهتر خواهد بود. همچنین مهم است که از فعالیت ها و محیط هایی که احتمال خطر ابتلا در آنها بیشتر است پرهیز شود به عنوان مثال شرایطی که ممکن است منجر به ازدحام شود.

با آسودگی و ایمنی سفر کنید

هر مسافرت باید به گونه ای باشد که خطر شیوع عفونت در آن به حداقل رسیده باشد. به یاد داشته باشید که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را تا آنجا که ممکن است محدود کنید. بجز گروه کوچکی که قصد دیدار شان را دارید از تماس های تازه با دیگران در طول سفر و در مقصد خودداری کنید. همچنین در صورت بروز علائم کووید -19 باید اطمینان حاصل کنید که می توانید خود را منزوی کرده و یا به روش مطمئنی که دیگران را آلوده نسازد خود را به خانه برسانید. سفر خود را طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید جای خود را رزرو کنید، از سفر با وسایل حمل و نقل عمومی و یا سایر گونه های سفر عمومی که نمیتوان جای خود را انتخاب کرد پرهیز کنید. در وهله اول از روش های دیگری برای حمل و نقل استفاده کنید مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، یا استفاده از اتومبیل شخصی تان. از ساعت های حرکت پر ازدحام دوری کنید.

از گروه های در معرض خطر در برابر عفونت محافظت کنید

افراد مسن و افرادی که به گروه های در معرض خطر تعلق دارند، خطر بیمار شدنشان جدی تر است. بنابراین مهم است که هم افراد در معرض خطر و هم افراد پیرامون آنان اطمینان حاصل کنند که دیدارها به شیوه ای ایمن برگزار می شود. در اینجا نیز مهم است که تعداد تماس ها محدود باشد و فاصله گرفتن و نکات بهداشتی رعایت شود و این اطمینان باشد که افراد دارای کمترین نشانه کووید-19 در دیدارها شرکت نمیکنند. تا زمانی که ممنوعیتی نباشد می توان از خانه های ویژه سالمندان بازدید کرد. این کار باید به روشی ایمن و مطابق با مقررات بازدید از آن خانه سالمندان  انجام شود. با خانه سالمندان یا کمون خود مشورت کنید.

2020-12-09 N90

 دولت یک قانون موقت مبارزه با بیماری های همه گیر پیشنهاد می کند

دولت پیشنهاد می کند که یک قانون موقت مبارزه با بیماریهای همه گیر برای کووید-19 از 15 مارس 2021 تا مارس 2022 اعمال شود. هدف از این قانون این است که فعالیت های بیشتری نسبت به امروز تحت قوانین کنترل عفونت قرار گیرند.

این پیشنهاد اکنون برای مشاوره و اظهار نظر به سازمان ها و نهادهای صاحب نظر در این زمینه ارسال شده است.

فعالیت هایی که پیشنهاد می شود تحت پوشش این قانون قرار گیرند عبارتند از:

 • گردهمآیی های عمومی و نشست های علنی
 • مکان های ویژه برای اوقات فراغت یا فعالیت های فرهنگی
 • مکان های تجاری
 • سیستم حمل و نقل عمومی
 • استفاده از مکان ها یا اجاره آنها برای گردهمآیی های خصوصی

همچنین امکان محدود کردن حق مردم برای ماندن در یک مکان عمومی و نیز تعداد کسانی که در یک گردهمآیی میتوانند حاضر باشند در این قانون پیش بینی شده است . این محدودیت می تواند در مورد میدان ها، محل های شنا، پارک ها یا مکان های مشابه اعمال شود. دولت همچنین می تواند به کمون ها حق تصمیم گیری درباره ممنوعیت اقامت در یک مکان خاص را بدهد.

در شرایط بسیار حاد، امکان تصمیم گیری درباره اقدامات گسترده تر برای جلوگیری از ازدحام، پیشنهاد شده است. این اقدامات می تواند بستن برای نمونه فروشگاه ها، سیستم حمل و نقل عمومی یا مراکز خرید باشد.

تمام این خبر را در وب سایت دولت بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

محدودیت ها و ممنوعیت ها

2020-12-08 N89

سازمان بهداشت عمومی سوئد: در تعطیلات بزرگ معاشرت های خود را محدود کنید

سازمان  بهداشت عمومی سوئد می نویسد از 14 دسامبر رهنمودهای منطقه ای با مقررات کشوری و رهنمودهای عمومی سختگیرانه تر جایگزین خواهد شد.

 

معاشرت های خود را به یک حلقه کوچکتر محدود کنید

خطر ابتلا به ویروس کووید-19 و انتشار بیشتر آن با دیدارهای بیشتر شما با دیگران افزایش می یابد. بنابراین مهم است که تعداد دیدارها را حتی در تعطیلات بزرگ محدود کنید و انطباق های لازم را انجام دهید. حفظ فاصله، دیدار در فضای باز یا دیدارهای دیجیتالی خطر گسترش عفونت را کاهش می دهد. تماس های نزدیک تازه، باید محدود شود. معاشرت فقط باید در یک حلقه کوچک انجام گیرد. همچنین باید از پیوستن به چندین گروه مختلف خودداری کنید. هرچه تعداد کمتری جمع شوند بهتر خواهد بود. همچنین مهم است که از فعالیت ها و محیط هایی که احتمال خطر ابتلا در آنها بیشتر است پرهیز شود به عنوان مثال شرایطی که ممکن است منجر به ازدحام شود.

با آسودگی و ایمنی سفر کنید

هر مسافرت باید به گونه ای باشد که خطر شیوع عفونت در آن به حداقل رسیده باشد. به یاد داشته باشید که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را تا آنجا که ممکن است محدود کنید. بجز گروه کوچکی که قصد دیدار شان را دارید از تماس های تازه با دیگران در طول سفر و در مقصد خودداری کنید. همچنین در صورت بروز علائم کووید -19 باید اطمینان حاصل کنید که می توانید خود را منزوی کرده و یا به روش مطمئنی که دیگران را آلوده نسازد خود را به خانه برسانید. سفر خود را طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید جای خود را رزرو کنید، از سفر با وسایل حمل و نقل عمومی و یا سایر گونه های سفر عمومی که نمیتوان جای خود را انتخاب کرد پرهیز کنید. در وهله اول از روش های دیگری برای حمل و نقل استفاده کنید مانند پیاده روی، دوچرخه سواری، یا استفاده از اتومبیل شخصی تان. از ساعت های حرکت پر ازدحام دوری کنید.

از گروه های در معرض خطر در برابر عفونت محافظت کنید

افراد مسن و افرادی که به گروه های در معرض خطر تعلق دارند، خطر بیمار شدنشان جدی تر است. بنابراین مهم است که هم افراد در معرض خطر و هم افراد پیرامون آنان اطمینان حاصل کنند که دیدارها به شیوه ای ایمن برگزار می شود. در اینجا نیز مهم است که تعداد تماس ها محدود باشد و فاصله گرفتن و نکات بهداشتی رعایت شود و این اطمینان باشد که افراد دارای کمترین نشانه کووید-19 در دیدارها شرکت نمیکنند. تا زمانی که ممنوعیتی نباشد می توان از خانه های ویژه سالمندان بازدید کرد. این کار باید به روشی ایمن و مطابق با مقررات بازدید از آن خانه سالمندان  انجام شود. با خانه سالمندان یا کمون خود مشورت کنید.

2020-12-03 N88

دبیرستان ها باید به آموزش از راه دور روی بیاورند

سازمان بهداشت عمومی سوئد توصیه می کند که دبیرستان های کشور از 7 دسامبر نیمه تعطیل شده و تا 6 ژانویه به آموزش از راه دور روی بیاورند.

این اقدام مکمل سایر اقدامات برای مهار عفونت در طی پاییز به دلیل افزایش انتشار کووید -19 است.

یوهان کارلسون مدیر کل سازمان بهداشت عمومی می گوید هدف کاهش بیشتر ازدحام در جامعه و در سیستم حمل و نقل عمومی است. ما همچنین می خواهیم به دانش آموزان دبیرستانی اهمیت پیروی از توصیه های عمومی در مورد از جمله حفظ فاصله حتی در اوقات فراغت را یادآوری کنیم.

توصیه بهار امسال در مورد آموزش از راه دور در دبیرستان ها در 15 ژوئن برداشته شد. اثرات طولانی مدت مطالعات از راه دور هنوز آشکار نشده است. به گفته سازمان بهداشت عمومی سوئد مهم است که انتقال کنونی به آموزش از راه دور با احتیاط انجام شود.

سازمان بازرسی مدارس کشور در گزارشی اظهار داشته است كه دانش آموزان در دوره های مقدماتی از جمله آشنایی مقدماتی با زبان، در طول دوره آموزش از راه دور در بهار گذشته با چالش های ویژه ای روبرو بوده اند. همین چالش ها در مورد دانش آموزان مناطق دارای ناآرامی های اجتماعی یا کسانی که در خانه های شلوغ و کوچک زندگی میکنند، دانش آموزانی که نیاز به تماس نزدیک با معلم خود دارند یا دانش آموزانی که در یافتن ساختار و دادن نظمی به آموزش خود مشکل دارند صدق می کند. از این رو این  دسته از دانش آموزان از توصیه جدید برای آموزش از راه دور مستثنا هستند.

تمام این گزارش را اینجا بخوانید (اطلاعات به زبان سوئدی است)

سایر موارد استثنا در توصیه سازمان بهداشت عمومی سوئد عبارتند از:

 • مراحل عملی در آموزش که نمی توانند به تعویق بیفتند
 • آزمون های ملی
 • سایر آزمون های دیگری که از راه دور قابل انجام نیستند
 • دانش آموزان برنامه های مقدماتی و از جمله آشنایی مقدماتی با زبان
 • دانش آموزانی که کلا در آموزش از راه دور حساس و آسیب پذیر میشوند.

این خبر در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعیه مطبوعاتی دولت (صفحه به سوئدی است)

2020-12-01 N87

 اگر فردی در خانواده مبتلا به کووید-19 باشد کودکان آن خانواده نیز اصلح است در خانه بمانند حتی اگر نشانه های ابتلا نداشته باشند

سازمان بهداشت عمومی سوئد اکنون رهنمودهای خود را تغییر می دهد و میگوید حتی کودکان کم سن تر که با کسی که مبتلا به کووید-19 است زندگی می کنند اصلح است که در خانه بمانند.

در گذشته این رهنمود برای دانش آموزان بزرگ تر مانند دانش آموزان دبیرستان ها اعمال می شد. سازمان بهداشت عمومی سوئد تصور نمی کند که این تغییر تأثیر تعیین کننده ای در گسترش عفونت در مدارس یا جامعه به طور کلی داشته باشد.

- هدف این تغییر ایجاد آرامش و تمرکز بر روی کارهای آموزشی در مدرسه است. Britta Björkholm از سازمان بهداشت عمومی سوئد می گوید امیدواریم که این پیشنهاد بتواند نگرانی هایی را که می دانیم بسیاری از معلمان و سایر کارکنان در مورد پذیرش کودکان از خانواده ای مبتلا به کووید-19 احساس می کنند کاهش دهد.

سازمان بهداشت عمومی سوئد مایل است به روی میزان پایین آلودگی کودکان تاکید كند، و اینکه آنان به طور كلی علائم خفیف دارند و باعث شیوع عفونت نمی شوند.

این خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-11-27 N85

واکسیناسیون علیه کووید-19 نخست در ژانویه 2021

طبق برنامه ریزی های انجام شده واکسیناسیون علیه کووید-19 در سوئد زودتر از ژانویه 2021 آغاز نخواهد شد.

واکسیناسیون می تواند پس از بررسی و تأیید واکسن ها آغاز شود. در حال حاضر چندین سازمان مسئول سرگرم آماده سازی برای واکسیناسیون آینده هستند از جمله سازمان بهداشت عمومی سوئد، سازمان دارویی کشور، سازمان ملی بهداشت و رفاه، مناطق بهداشتی و درمانی، دفاتر کنترل عفونت و SKR (اتحادیه کمون ها و مناطق بهداشتی و درمانی سوئد).

Anders Tegnell متخصص اپیدمیولوژی می گوید واکسن ها ابتدا باید بررسی شده و برای استفاده تایید شوند. ارزیابی ما این است که واکسیناسیون می تواند در اوایل ماه ژانویه آغاز شود.

گروه هایی که برای اولین بار واکسن به آنها داده می شود گروه های در معرض خطر و افراد 70 سال به بالا هستند. علاوه بر این اولویت با کارکنان بخش مراقبت از سالمندان، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و سایر کارکنانی است که  نزدیک به افراد در معرض خطر کار می کنند.

گزارش هایی منتشر شده است که از جمله ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارند قبل از تأیید واکسن ها، واکسیناسیون را آغاز کنند. در سوئد اینگونه نیست.

Anders Tegnell میگوید در سوئد واکسیناسیون باید طبق برنامه ریزی های انجام شده و برپایه روشهای تأیید واکسن انجام شود.

2020-11-21 N84

 امکان برگزاری مراسم خاکسپاری با حداکثر 20 شرکت کننده

برای مقابله با گسترش کووید-19 دولت تصمیم گرفته است که به عنوان یک قاعده کلی راه اندازی گردهمآیی های عمومی و نشست های علنی با بیش از هشت شرکت کننده ممنوع باشد. با این حال یک استثنا و آنهم برای مراسم خاکسپاری با حداکثر 20 شرکت کننده، قائل میشود.

این استثنا در مورد برگزاری مراسم مذهبی که در ارتباط با مراسم بخاکسپاری برگزار می شود، در نظر گرفته شده است بشرطی که تعداد شرکت کنندگان بیش از 20 نفر نباشد. این استثنا به این معنی است که از این پس برگزاری مراسم مذهبی در ارتباط با مرگ کسی، بخاکسپاری او و مواردی از این قبیل با حضور خویشان و آشنایان بیشتری امکان پذیر میشود. این استثنا بدون توجه به تعلق مذهبی قابل اجرا است.

تصمیم دولت از 24 نوامبر 2020 اعمال می شود و در نظر است که بیش از چهار هفته اعمال نشود.

این خبر  را در وبسایت دولت بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-11-19 N83

 سازمان بهداشت عمومی سوئد امکان یافت که ممنوعیت های محلی برای دیدار از خانه های سالمندان اعمال کند

امروز دولت تصمیم گرفت تا به سازمان بهداشت عمومی سوئد امکان دهد ممنوعیت محلی برای دیدار از خانه های سالمندان اعمال کند.

در طول پاییز، شیوع عفونت در سوئد افزایش یافت. از این رو برای جلوگیری از گسترش کووید-19 دولت طی مصوبه ای به سازمان بهداشت عمومی سوئد اجازه داد درباره منع محلی دیدار از خانه های سالمندان تصمیم بگیرد. این بدان معناست که این ممنوعیت ها می تواند متناسب با شرایط محلی باشد.

در مکان هایی که ممنوعیت محلی دیدار اعمال می شود، مدیر خانه سالمندان می تواند استثنا قایل شده و برای نمونه اجازه ملاقات با همسر و یا شریک زندگی را بدهد.

مصوبه دولت از 21 نوامبر لازم الاجرا است و تا فوریه 2021 اعمال می شود.

اطلاعیه مطبوعاتی دولت را در اینجا بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-11-19 N82

 رهنمودهای کلی سختگیرانه تر در استان Jämtland

 تعداد موارد ابتلا به کووید-19 در استان Jämtland به شدت افزایش یافته است. از این رو  اکنون رهنمودهای کلی سختگیرانه تری برای کاهش ازدحام و تماس های بین مردم اعمال میشود. این رهنمودهای سختگیرانه تر تا 13 دسامبر 2020 اجرا خواهند شد اما ممکن است تمدید شوند.

با توجه به افزایش شیوع عفونت، در حال حاضر اقدامات اضافی علاوه بر مقررات سازمان بهداشت عمومی و رهنمودهای کلی لازم است. بنابراین ، مدیر کل سازمان بهداشت عمومی ، یوهان کارلسون ، با مشورت با سایر پزشکان کنترل عفونت ، استانداری و منطقه درمانی Jämtland Härjedalen تصمیم گرفته است که رهنمودهای کلی سختگیرانه تر محلی را برای مدت زمان محدودی اعمال کنند تا گسترش عفونت کند تر شود.

از 19 نوامبر ، از تمامی اهالی استان Jämtland خواسته میشود:

 • در صورت امکان از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید. این از جمله به معنای انصراف از ترتیب دادن یا شرکت در مهمانی ها یا معاشرت های اجتماعی مشابه است. همچنین از انواع خاصی از فعالیت ها نیز اگر نمی توان آن ها را با حفظ فاصله با دیگران انجام داد، باید خودداری کرد مانند فعالیت های ورزشی تماسی یا مراقبت های بهداشتی یا زیبایی که توجیه پزشکی ندارد.
 • از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنید. سفر در مناطق یا بین مناطق می تواند به افزایش شیوع عفونت کمک کند زیرا در این سفرها انسان اغلب با افراد جدید دیدار می کند که این به نوبه خود منجر به شروع زنجیره های جدید عفونت می شود. بنابراین باید تا آنجا که ممکن است، از چنین سفرهایی خودداری شود.  این توصیه همچنین شامل سفر از مناطق دیگر به این دو منطقه میشود. این توصیه به منظور جلوگیری از سفر افراد به عنوان مثال، به محل کار، تحصیل / اشتغال یا به مراکز درمانی که به حضور فرد در محل نیاز دارد، نیست.

رهنمودهای کلی سختگیرانه تر برای محل های کار و گروه های صنفی

این تصمیم همچنین شامل رهنمودهای کلی سختگیرانه تر برای محل های کار و گروه های صنفی– برای مثال فروشگاه ها، مراکز خرید و اماکن ورزشی در استان Jämtland است.

 • صنف ها و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند از رهنمودهای کلی بالا پیروی کنند. اقدامات کارفرمایان می تواند تشویق کارمندان به کار از خانه، افزایش امکانات برای کار از خانه و به تعویق انداختن سفرهای کاری، کنفرانس ها و سایر جلساتی باشد که حضور فیزیکی در آنها لازم است. سایر صنف ها می توانند تعداد مراجعه همزمان مشتریان را به حداقل برسانند، ساعت مراجعه مشتریان را تنظیم کنند و گزینه های دیجیتالی ارائه دهند.

2020-11-18 N81

دبیرستان ها می توانند از آموزش از راه دور برای محدود کردن شیوع عفونت استفاده کنند

از روز دوشنبه 23 نوامبر ، دبیرستان ها می توانند از آموزش از راه دور به عنوان مکمل آموزش در محل دبیرستان استفاده کنند. این امر به منظور کاهش ازدحام در محل مدرسه و در نتیجه خطر گسترش کووید-19 میان دانش آموزان و کارکنان است. پیش از این ، آموزش از راه دور فقط به دلیل ازدحام در حمل و نقل عمومی مجاز بود.

دولت می گوید برای اینکار دبیرستان باید نخست سایر امکانات را برای کاهش ازدحام در نظر گرفته باشد. به عنوان مثال می توان برنامه کلاس ها را تنظیم کرد ، از سایر مکان ها استفاده کرد یا ساعات کار مدرسه در روز را بیشتر کرد. تدریس همچنین می تواند عصرها یا آخر هفته انجام شود.

اصل پایه ای در قانون مدارس، آموزش در محل مدرسه است. مدرسه باید آموزش از راه دور را بر پایه شرایط و نیازهای مختلف دانش آموزان بررسی  و اجرا کند .

2020-11-17 N80

شرکت سوئد در توافقنامه دیگری درباره واکسن کووید-19

سوئد در توافق نامه ی مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای خرید واکسن کووید-19 از شرکت

 Pfizer / BioNTech شرکت میکند. این سومین شرکتی است که دولت سوئد با آن توافق نامه ای امضا می کند و در صورت تأیید واکسن ها ، اکنون تعداد واکسن های لازم برای همه مردم را تأمین کرده است.

سوئد پیش از این تصمیم گرفته بود که در توافق نامه های مشترک اتحادیه اروپا با شرکت های AstraZeneca و Janssen Pharmaceutica NV (جانسون و جانسون) شرکت کند. قراردادهای بیشتری ممکن است در آینده لازم شوند.

ایده توافق با چندین تولید کننده مختلف این است که به محض تأیید واکسن ، امکان دسترسی به واکسن ها را ممکن سازد

در لینک های زیر اطلاعات بیشتری پیدا میکنید (همه صفحات به زبان سوئدی هستند):

2020-11-16 N79

 حداکثر هشت نفر میتوانند دور هم جمع شوند

دولت پیشنهاد می کند که گردهمآیی های عمومی بیش از این محدود شود. از 24 نوامبر و چهار هفته بعد از آن در گردهمآیی های عمومی و نشست های علنی تنها هشت نفر می توانند شرکت کنند. همزمان معافیت قبلی برای دور هم جمع شدن در محل های سرو خوراک و آشامیدنی حذف می شود.

این پیشنهاد به این معنی است که پلیس می تواند یک گردهمآیی عمومی و یا نشست علنی با بیش از 8 شرکت کننده را لغو یا منحل کند. هر کسی که یک گردهمآیی سازمان دهد که این ممنوعیت را نقض کند، ممکن است به جزای نقدی یا حبس برای حداکثر شش ماه محکوم شود.

پیش از این برای اجتماعات عمومی محدودیت  50 نفره وجود داشت، اما اکنون دولت پیشنهاد کاهش این تعداد را به 8 نفر کرده است. دلیل این امر محدود کردن گسترش بیماری کووید-19 است. طبق این پیشنهاد، معافیت گردهمآیی ها و نشست ها در محل های سرو خوراک و آشامیدنی ها نیز حذف خواهد شد.

محدودیت جدید پیشنهاد شده است که از 24 نوامبر لازم الاجرا باشد. هدف این است که این محدودیت بیش از چهار هفته نباشد. اما اگر اوضاع بهتر نشود می توان محدودیت ها را در طول کریسمس و سال نو تمدید کرد.

تجمعات عمومی
منظور از تجمعات عمومی موارد زیر است:
• تجمعاتی که برای تظاهرات و یا برای مباحثه، بیان عقاید و یا روشنگری در امور فردی یا جمعی است.
• سخنرانی ها و نطق برای آموزش و یا اطلاع رسانی برای عموم و یا آموزش های مدنی
• تجمعات عمومی که برای مراسم مذهبی برگزار می شوند
• اجرای تئاتر، سینما، کنسرت ها و سایر تجمعات هنری
• تجمعات دیگر که برای آزادی تجمع انجام می شوند

رویداد های عمومی
منظور از رویدادها ی عمومی موارد زیر است:
• مسابقات و نمایش های ورزشی، بدنی و پرواز
• نمایش رقص ها
• پارکهای تفریحی و مهمانی ها
• بازارچه ها و نمایشگا ها
• رویداد های دیگر که که جزو تجمعات عمومی و یا برگزاری سیرک محسوب نمیشوند
مدارس، حمل و نقل عمومی، رویداد های خصوصی و دیدار در فروشگاه ها شامل این گروه نمی شوند.

2020-11-16 N78

رهنمودهای کلی سختگیرانه تر در Gävleborg و Västernorrland

تعداد موارد کووید-19 در استانهای  Gävleborg و Västernorrland به شدت افزایش یافته است. از این رو برای کاهش سرعت گسترش عفونت در این دو استان، رهنمودهای کلی سختگیرانه تر اعمال میشود. این رهنمودهای سختگیرانه تر تا 13 دسامبر اجرا خواهند شد اما ممکن است تمدید شوند.

افزایش تعداد موارد ابتلا به معنای افزایش فشار کاری به مراکز بهداشتی و درمانی در این دو استان است. تعداد روز افزونی از بیماران مبتلا به کووید-19 در بخش مراقبتهای ویژه بستری تحت درمان قرار می گیرند. سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten با مشورت با پزشکان کنترل عفونت، استانداری ها و مناطق درمانی در این دو استان تصمیم به اعمال رهنمودهای کلی سختگیرانه تر گرفته است.

از 16 نوامبر، از اهالی استانهای  Gävleborg و Västernorrland خواسته میشود که:

 • در صورت امکان از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید. این از جمله به معنای انصراف از ترتیب دادن یا شرکت در مهمانی ها یا معاشرت های اجتماعی مشابه است. همچنین از انواع خاصی از فعالیت ها نیز اگر نمی توان آن ها را با حفظ فاصله با دیگران انجام داد، باید خودداری کرد مانند فعالیت های ورزشی تماسی یا مراقبت های بهداشتی یا زیبایی که توجیه پزشکی ندارد.
 • از بودن در محیط های بسته مانند فروشگاه ها، مراکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخرها و سالن های ورزشی خودداری کنید. مراجعات ضروری مانند رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها را می توان انجام داد.
 • از شرکت در جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات و رقابت ها خودداری کنید. تمرین های ورزشی برای کودکان و جوانان متولد سال 2005 و یا پس از آن مشمول این محدودیت نیست. تماس های نزدیک لازم به هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و یا معاینات پزشکی، مشمول این توصیه نیست. با این حال مهم است که به خاطر داشته باشید هر کس که علائمی داشته باشد که ممکن است کووید -19 باشد، باید از هرگونه تماس نزدیک با دیگران خودداری کند.
 • از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنید. سفر در مناطق یا بین مناطق می تواند به افزایش شیوع عفونت کمک کند زیرا در این سفرها انسان اغلب با افراد جدید دیدار می کند که این به نوبه خود منجر به شروع زنجیره های جدید عفونت می شود. بنابراین باید تا آنجا که ممکن است، از چنین سفرهایی خودداری شود.  این توصیه همچنین شامل سفر از مناطق دیگر به این دو منطقه میشود. این توصیه به منظور جلوگیری از سفر افراد به عنوان مثال، به محل کار، تحصیل / اشتغال یا به مراکز درمانی که به حضور فرد در محل نیاز دارد، نیست.

رهنمودهای کلی سختگیرانه تر برای محل های کار و گروه های صنفی

این تصمیم همچنین شامل رهنمودهای کلی سختگیرانه تر برای محل های کار و گروه های صنفی– برای مثال فروشگاه ها، مراکز خرید و اماکن ورزشی - در استان های Gävleborg و Västernorrland نیز هست .

 • صنف ها و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند از رهنمودهای کلی بالا پیروی کنند. اقدامات کارفرمایان می تواند تشویق کارمندان به کار از خانه، افزایش امکانات برای کار از خانه و به تعویق انداختن سفرهای کاری، کنفرانس ها و سایر جلساتی باشد که حضور فیزیکی در آنها لازم است. سایر صنف ها می توانند تعداد مراجعه همزمان مشتریان را به حداقل برسانند، ساعت مراجعه مشتریان را تنظیم کنند و گزینه های دیجیتالی ارائه دهند.

ادامه محدودیت تماشاگران تا سقف 50 نفر در هر دو استان

استانداری های Västernorrland و Gävleborg تصمیم گرفته اند که تعداد شرکت کنندگان در اجتماعات عمومی و نشست های علنی بیش از 50 نفر نباشد. این تصمیمات از 18 نوامبر تا 13 دسامبر معتبر هستند و می توانند تمدید شوند.

لینک هایی به اطلاعات بیشتر (همه صفحات به زبان سوئدی هستند):

2020-11-12 N77

 رهنمودهای کای سختگیرانه تر در Dalarna، Värmland، Västmanland و Gotland

تعداد موارد کووید-19 در استان های Dalarna، Gotland، Värmland و Västmanland به شدت افزایش یافته است. از این رو از امروز رهنمودهای کلی سختگیرانه تری برای کاهش گسترش کووید-19 در این استان ها اعمال میشود. این رهنمودها در مرحله اول تا 10 دسامبر 2020 اجرا خواهد شد اما ممکن است این زمان طولانی تر هم بشود.

از ساکنان استان های Dalarna، Gotland، Värmland و Västmanland خواسته می شود که:

 • در صورت امکان از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید. این از جمله به معنای انصراف از ترتیب دادن یا شرکت در مهمانی ها یا دیگر معاشرت های اجتماعی مشابه است. همچنین از انواع خاصی از فعالیت ها نیز اگر نمی توان آن ها را با حفظ فاصله با دیگران انجام داد، باید صرفنظر کرد مانند فعالیت های ورزشی تماسی یا مراقبت های بهداشتی یا زیبایی که توجیه پزشکی ندارد.
 • از بودن در محیط های بسته مانند فروشگاه ها، مراکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخرها و سالن های ورزشی خودداری کنید. مراجعات ضروری مانند رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها را می توان انجام داد.
 • از شرکت در جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات و رقابت ها خودداری کنید. تمرین های ورزشی برای کودکان و جوانان متولد سال 2005 و یا پس از آن مشمول این محدودیت نیست.

تماس های نزدیک لازم به هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و یا معاینات پزشکی، مشمول این توصیه نیست. کسی که علائمی داشته باشد که ممکن است کووید -19 باشد، باید از هرگونه تماس نزدیک با دیگران خودداری کند.

برای Dalarna، Värmland و Västmanland همچنین این موارد اعمال می شود:

 • از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنید. سفر می تواند به افزایش شیوع عفونت کمک کند زیرا در این سفرها انسان اغلب با افراد جدید دیدار می کند. این توصیه شامل سفر افراد به عنوان مثال، به محل کار، تحصیل / اشتغال یا به مراکز درمانی که به حضور فرد در محل نیاز دارد، نمی شود.

توصیه های کلی دقیق تر برای محل های کار و صنف ها

صنف ها و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند از رهنمودهای کلی پیروی کنند. اقدامات کارفرمایان می تواند تشویق کارکنان به کار از خانه، افزایش امکانات برای کار از خانه و به تعویق انداختن سفرهای کاری، کنفرانس ها و سایر جلساتی باشد که حضور فیزیکی در آنها لازم است. سایر صنف ها می توانند تعداد مراجعه همزمان مشتریان را به حداقل برسانند، ساعت مراجعه مشتریان را تنظیم کنند و گزینه های دیجیتالی ارائه دهند.

این خبر را در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-11-11 N76

 بیانیه دولت: ممنوعیت سرو الکل بعد از ساعت 22

وزارت رفاه و امور اجتماعی Socialdepartementet قانون جدیدی را درباره ممنوعیت موقت سرو الکل بعد از ساعت 22 پیشنهاد می کند.

این پیشنهاد به این معنی است که سرو مشروبات الکلی و فراورده های مشابه نوشیدنی های الکلی بین ساعت 22.00 تا 11.00 روز بعد ممنوع خواهد شد، اینکار برای کاهش گسترش ویروس کرونا صورت میگیرد. به گفته سازمان بهداشت عمومی سوئد، محل های سرو خوراک و آشامیدنی بویژه از نظر گسترش عفونت، مکان های پر خطری هستند که افراد در آنجا دور هم جمع می شوند و مدتی طولانی را کنار هم و در یک محیط محدود می گذرانند.

سرویس دهی در محل های اقامت خاص مانند خانه سالمندان و سرو  خوراک و آشامیدنی در اتاق هتل ها و مینی بار در اتاق هتل ها از این ممنوعیت مستثنا هستند.

پیشنهاد می شود که این دستور از 20 نوامبر لازم الاجرا شود و تا پایان فوریه 2021 اعمال گردد.

اطلاعیه مطبوعاتی دولت را بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

متن کامل دستور دولت درباره ممنوعیت سرو الکل را در اینجا بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-11-10 N75

 توصیه های کلی سختگیرانه تر در Kalmar، Västerbotten و Norrbotten اعمال می شود

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten، استانداری ها و پزشکان کنترل عفونت در منطقه های Kalmar ، Västerbotten و Norrbotten تصمیم گرفته اند که توصیه های کلی سختگیرانه تری برای اهالی این استان ها اعمال شود. هدف کاهش بیشتر ازدحام و تماس های میان مردم است. این تصمیم تا 8 دسامبر معتبر است، اما ممکن است که تمدید شود.

از 10 نوامبر از  اهالی استان های Kalmar، Norrbotten و استان Västerbotten خواسته می شود که:

 • در صورت امکان از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید. این از جمله به معنای انصراف از ترتیب دادن یا شرکت در مهمانی ها یا معاشرت های اجتماعی مشابه است. همچنین از انواع خاصی از فعالیت ها نیز اگر نمی توان آن ها را با حفظ فاصله با دیگران انجام داد، باید خودداری کرد مانند فعالیت های ورزشی تماسی یا مراقبت های بهداشتی یا زیبایی که توجیه پزشکی ندارد.
 • از بودن در محیط های بسته مانند فروشگاه ها، مراکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخرها و سالن های ورزشی خودداری کنید. مراجعات ضروری مانند رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها را می توان انجام داد.
 • از شرکت در جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات و رقابت ها خودداری کنید. تمرین های ورزشی برای کودکان و جوانان متولد سال 2005 و یا پس از آن مشمول این محدودیت نیست.
 • تماس های نزدیک لازم به هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و یا معاینات پزشکی، مشمول این توصیه نیست. با این حال مهم است که به خاطر داشته باشید هر کس که علائمی داشته باشد که ممکن است کووید -19 باشد، باید از هرگونه تماس نزدیک با دیگران خودداری کند.

برای اهالی استان های Norrbotten و Västerbotten همچنین رعایت این نکات الزامی است :

 • از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنید. سفر در مناطق یا بین مناطق می تواند به افزایش شیوع عفونت کمک کند زیرا در این سفرها انسان اغلب با افراد جدید دیدار می کند که این به نوبه خود منجر به شروع زنجیره های جدید عفونت می شود. بنابراین باید تا آنجا که ممکن است، از چنین سفرهایی خودداری شود. این توصیه به منظور جلوگیری از سفر افراد به عنوان مثال، به محل کار، تحصیل / اشتغال یا به مراکز درمانی که به حضور فرد در محل نیاز دارد، نیست.

این تصمیم همچنین شامل رهنمودهای کلی سختگیرانه تر برای محل های کار و گروه های صنفی نیز هست – برای مثال فروشگاه ها، مراکز خرید و اماکن ورزشی - در استان های Kalmar ، Norrbotten و Västerbotten. صنف ها و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند از رهنمودهای کلی بالا پیروی کنند:

اقدامات کارفرمایان می تواند تشویق کارمندان به کار از خانه، افزایش امکانات برای کار از خانه و به تعویق انداختن سفرهای کاری، کنفرانس ها و سایر جلساتی باشد که حضور فیزیکی در آنها لازم است. سایر صنف ها می توانند تعداد مراجعه همزمان مشتریان را به حداقل برسانند، ساعت مراجعه مشتریان را تنظیم کنند و گزینه های دیجیتالی ارائه دهند.

این تصمیم تا 8 دسامبر معتبر است، اما ممکن است که تمدید شود.

ادامه محدودیت تماشاگران تا سقف 50 نفر

از 11 نوامبر تا 8 دسامبر در Kalmar ، Västerbotten و Norrbotten محدودیت هایی برای تعداد شرکت کنندگان در اجتماعات عمومی و نشست های علنی اعمال می شود. این تصمیم ممکن است که تمدید شود. در این نشانی ها درباره آنچه که در Kalmar län، Norrbottens län و Västerbottens län اعمال می شود بیشتر بخوانید. (اطلاعات به زبان سوئدی است)

اطلاعیه مطبوعاتی سازمان بهداشت عمومی سوئد را بخوانید (اطلاعات به زبان سوئدی است)

 استانداری استان Kalmar درباره توصیه های سختگیرانه تر (اطلاعات به زبان سوئدی است)

 استانداری استان  Norrbotten در باره توصیه های سختگیرانه تر (اطلاعات به زبان سوئدی است)

 استانداری استان Västerbotten درباره توصیه های سختگیرانه تر (اطلاعات به زبان سوئدی است)

2020-11-10 N74

 توصیه های منطقه ای سختگیرانه تری در Blekinge اعمال می شوند

منطقه Blekinge و پزشک کنترل عفونت در آن منطقه تصمیم گرفته اند که توصیه های منطقه ای سخت گیرانه تری برای اهالی آن استان اعمال شود. هدف کاهش خطر انتشار کووید-19 است. این تصمیم تا 30 نوامبر معتبر خواهد بود اما ممکن است تمدید گردد.

از 11 نوامبر از همه اهالی استان Blekinge خواسته می شود که:

 • وقت را فقط با افرادی که روزانه و به طور معمول دیدار می کنید مانند خانواده خود یا افرادی که با آنها زندگی می کنید سپری کنید. در مهمانی ها، شام ها، دیدارهای پس از ساعت کار یا سایر گردهمآیی های خصوصی شرکت نکنید.
 • در خانه بمانید. به جایی نروید مگر اینکه کاملاً ضروری باشد. رفت و برگشت به محل کار، تحصیل یا مراکز بهداشتی و درمانی مشمول این قاعده نیست.
 • تا آنجا که ممکن است از خانه کار کنید.
 • از کارفرمایان خواسته میشود که اسباب "دورکاری" یا distansarbete را فراهم و امکانات آن را تسهیل کنند و سفرهای کاری، کنفرانس ها و سایر دیدارهایی را که حضور فیزیکی در آنها لازم است به تعویق اندازند.
 • به مراکز خرید، موزه ها، استخرها یا سالن های ورزشی که در آنها خطر ازدحام وجود دارد نروید. موارد استثنا خرید از فروشگاه های مواد غذایی و مراجعه به داروخانه ها است.
 • به جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات یا رقابت ها نروید و یا در آنها شرکت نکنید. موارد استثنایی عبارتند از: تمرینات ورزشی برای ورزشکاران حرفه ای و تمرین های ورزشی برای کودکان متولد سال 2005 یا پس از آن. تا جایی که امکان دارد در فضای باز ورزش کنید.
 • در مواقعی که ازدحام وجود دارد با وسایل نقلیه عمومی سفر نکنید. بجای آن پیاده بروید، دوچرخه بکار گیرید یا از اتومبیل شخصی خود استفاده کنید.
 • به همه صنف ها که مشتری به آنها مراجعه میکند توصیه می شود که تعداد افرادی را که همزمان در محل آنان هستند، به حداقل برسانند، ساعت کاری را تغییر دهند و گزینه های دیجیتالی را بعنوان گزینه برای بازدید حضوری به مشتری پیشنهاد کنند.

آموزش در مدارس مشمول این توصیه ها نیستند.

منطقه Blekinge همچنین همه کسانی را که نیاز به مراقبت های درمانی و یا خدمات  دندانپزشکی دارند ترغیب می کند که مطابق معمول به درمانگاه ها یا دندانپزشکان مراجعه کنند.

این توصیه تا 30 نوامبر معتبر خواهد بود اما ممکن است که تمدید شود.

ادامه محدودیت تماشاگر تا سقف 50 نفر

محدودیت تعداد شرکت کنندگان در نشست های عمومی و گردهمآیی های علنی در Blekinge län و تا 30 نوامبر همچنان ادامه دارد.

اطلاعاتی که منطقه Blekinge در مورد توصیه های سختگیرانه تر انتشار داده است (اطلاعات به زبان سوئدی است)

N73 2020-11-09

وزارت امور خارجه توصیه های بازدارنده سفر خود را تمدید می کند

وزارت امور خارجه (UD) تصمیم گرفته است توصیه های بازدارنده سفرهای غیر ضروری خود را به تمام کشورهای خارج از منطقه اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / شنگن و همچنین بریتانیا تمدید کند. این توصیه های بازدارنده سفر تا 31 ژانویه 2021 اعمال می شود.

در مارس 2020 ، وزارت امور خارجه تصمیم گرفت به دلیل تأثیر همه گیری کرونا بر سفرهای بین المللی ، توصیه کند که از سفرهای غیر ضروری به همه کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / منطقه شنگن و بریتانیا خودداری شود.

این توصیه های بازدارنده سفر اکنون تا 31 ژانویه 2021 بدلیل نامطمئن بودن وضعیت در بخشهای زیادی از جهان تمدید می شود. بسیاری از کشورها هنوز دارای مرزهای بسته یا محدودیت در ورود و خروج ، مقررات قرنطینه و مقررات منع رفت و آمد شبانه هستند.

از ماه مارس ، وزارت امور خارجه توصیه های بازدارنده سفر خود به چندین کشور در منطقه اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا / شنگن و همچنین انگلستان را لغو کرده است.

اطلاعیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه (صفحه به سوئدی است)

درباره سفرهای خارجی زیر کووید-19 بیشتر بخوانید

2020-11-05 N72

 رهنمودهای کلی سختگیرانه تر در Kronoberg و Södermanland

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten به همراه پزشکان کنترل عفونت در استان های  Kronoberg و Södermanland تصمیم گرفته اند که رهنمودهای کلی سخت گیرانه تری برای اهالی این دو استان اعمال شود. این تصمیم تا 26 نوامبر معتبر است، اما میتواند تمدید شود.

تعداد افراد مبتلا به کووید-19 به شدت در دو استان نامبرده افزایش یافته است. این به معنای افزایش فشار به مراکز درمانی است. تعداد بیماران بستری شده در مراکز درمانی با کووید-19 در حال افزایش است. از این رو اکنون اقدامات فوق العاده، علاوه بر آنچه هم اکنون در سراسر کشور اعمال میشود ضرورت یافته است.

برای کسانی که مقیم استان های Kronoberg و Södermanland هستند این رهنمودها اعمال میشود:

 • در صورت امکان، از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید. این از جمله به معنای انصراف از برپا کردن یا شرکت در میهمانی ها و یا معاشرت های اجتماعی مشابه است.
 • همچنین مطلوبست از برخی از انواع فعالیت ها در صورتی که نتوان آنها را بدون حفظ فاصله با دیگران انجام داد صرفنظر کرد مانند ورزش های تماسی یا مراقبت های بهداشتی و زیبایی که از نظر پزشکی قابل توجیه نیستند.
 • از بودن در محیط های بسته مانند فروشگاه ها، مراکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخر ها و سالن های ورزشی خودداری کنید. مراجعات ضروری مانند رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها را میتوان انجام داد.
 • از شرکت در جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات و رقابت ها خودداری کنید. تمرین های ورزشی برای کودکان و جوانان متولد سال 2005 و یا پس از آن مشمول این محدودیت نیست.

تماس های نزدیک لازم به هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و یا معاینات پزشکی مشمول این توصیه نیست.

این تصمیم همچنین شامل رهنمودهای کلی سختگیرانه تر برای گروه های صنفی - مانند فروشگاه ها، مراکز خرید و اماکن ورزشی - در استان های Kronoberg و Södermanland نیز هست:

 • کلیه صنف ها و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند از رهنمودهای کلی پیروی کنند. کارفرمایان می توانند کارکنان خود را تشویق به کار از خانه کنند، امکانات بیشتری برای کار از خانه فراهم کنند و سفرهای کاری و سایر جلساتی که نیاز به حضور فیزیکی در آنها است را به تعویق بیاندازند.
 • سایر صنف ها میتوانند تعداد کسانی که همزمان مراجعه میکنند را به حداقل برسانند، ساعات مراجعه مشتریان را تنظیم کنند و خدمات جایگزین دیجیتالی ارایه دهند.

در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد در این باره بیشتر بخوانید (اطلاعات به زبان سوئدی است)

2020-11-04 N71

 رهنمودهای کلی سخت گیرانه تر در Halland، Jönköping و Örebro

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten به همراه پزشکان کنترل عفونت در مناطق Halland ، Jönköping و Örebro و نیز استانداری های این استان ها تصمیم گرفته اند که رهنمودهای کلی سخت گیرانه تری برای اهالی این مناطق اعمال شود. این تصمیم تا 24 نوامبر معتبر است، اما میتواند تمدید شود.

 
تعداد مبتلایان به کووید-19 در سه استان نامبرده به شدت افزایش یافته است. این افزایش به نوبه خود منجر به افزایش فشار به مراکز بهداشتی و درمانی شده است، زیرا تعداد بیشتری از بیماران مبتلا به کووید-19 در مراکز درمانی و یا بخش های مراقبت ویژه بستری می شوند. تعداد افراد آلوده در SÄBO ، انواع ویژه مسکن برای سالمندان، نیز افزایش یافته است. کار آزمایش و ردیابی عفونت بشدت زیر فشار قرار گرفته است .

از این رو اکنون اقدامات فوق العاده، علاوه بر آنچه در سراسر کشور و براساس آیین نامه ها و رهنمودهای کلی سازمان  بهداشت عمومی سوئد اعمال میشود ضرورت یافته است.

برای کسانی که مقیم استان های Halland، Jönköping و Örebro هستند این رهنمودهای کلی محلی اعمال میشود:

 • از بودن در محیط های بسته مانند فروشگاه ها، مراکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخر ها و سالن های ورزشی خودداری کنید. مراجعات ضروری مانند رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و داروخانه ها را میتوان انجام داد.
 • از شرکت در جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات و رقابت ها خودداری کنید. تمرین های ورزشی برای کودکان و جوانان متولد سال 2005 و یا پس از آن مشمول این محدودیت نیست..
 • در صورت امکان از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید. این از جمله به معنای انصراف از برپا کردن یا شرکت در میهمانی ها و یا معاشرت های اجتماعی مشابه است.

تماس های نزدیک لازم به هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و یا معاینات پزشکی مشمول این توصیه نیست. با این همه مهم است که به خاطر داشته باشید هر کسی که علائمی داشته باشد که ممکن است نشانگر ابتلا به  کووید -19 باشد، باید از هرگونه تماس نزدیک با دیگران پرهیز کند.

این تصمیم همچنین شامل رهنمودهای کلی سختگیرانه تر برای گروه های صنفی - مانند فروشگاه ها، مراکز خرید و اماکن ورزشی - و محل های کار در این استان ها نیز هست:

 • کلیه صنف ها در منطقه یا بخشی از منطقه باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند در صورت شیوع موضعی کووید -19 از رهنمودهای کلی پیروی کنند. به عنوان مثال، به حد اقل رساندن تعداد کسانی که همزمان مراجعه میکنند، تنظیم ساعات مراجعه و ارایه خدمات جایگزین دیجیتالی.
 • کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا کارکنان بتوانند از رهنمودهای کلی به هنگام شیوع موضعی بیماری کووید- 19 استفاده کنند. این موارد می تواند تدابیری مانند تشویق کارکنان به کار از خانه، فراهم کردن امکانات بیشتر برای کار از خانه و به تعویق انداختن سفرهای کاری، کنفرانس ها و سایر جلساتی باشد که نیاز به حضور فیزیکی در آنها است.

این تصمیم تا 24 نوامبر 2020 معتبر است اما میتواند تمدید شود.

2020-11-04 N70

 مقررات تازه برای کاهش ازدحام در محل های سرو خوراک و آشامیدنی

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten مقررات و رهنمود های کلی برای محل های سرو خوراک و آشامیدنی مانند رستوران ها ، کافه ها و کلوپ های شبانه را تغییر داده است. این کار برای کاهش ازدحام و جلوگیری از گسترش کووید-19 است.

این تصمیم از 3 نوامبر اعمال می شود و بدان معنی است که اندازه و بزرگی یک گروه، به هشت نفر محدود می شود و  اینکه تماشاگران برای مثال کنسرت ها، باید بنشینند.

بزرگی گروهی که می تواند دور یک میز بنشیند به هشت نفر محدود می شود. اگر تعداد افراد یک گروه بیشتر از هشت نفر باشد، باید آنها را میان چندین میز که فاصله هر میز از یکدیگر دستکم یک متر باشد تقسیم کرد. اگر یک محل سرو خوراک و آشامیدنی بخواهد یک کنسرت یا چیزی مشابه آن برگزار کند، باید تماشاگران بنشینند.

سازمان بهداشت عمومی سوئد همچنین توصیه می کند که در صورت لزوم برای جلوگیری از ازدحام باید دست به اقدامات بیشتری زد.

Bitte Bråstad، مشاور حقوقی سازمان بهداشت عمومی سوئد، می گوید: برای اطمینان از اینکه ازدحام نشود، محل های سرو خوراک و آشامیدنی ها میتوانند در صورت لزوم فاصله میان حاضران را به بیش از یک متر برسانند یا تعداد آنانی که همزمان میتوانند در آن محل حضور داشته باشند را کاهش دهند.

2020-11-04 N69

رهنمود های کلی سختگیرانه تر برای استکهلم، وسترا یوتالاند و اوستر یوتلاند Östergötland

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten و پزشکان کنترل عفونت در مناطق استکهلم، وسترا یوتالاند و اوستر یوتلاند تصمیم گرفته اند که رهنمودهای کلی برای ساکنان این استان ها را سخت گیرانه تر کنند. هدف کاهش شیوع سریع کوید-19 است. این تصمیم تا 19 نوامبر اعتبار دارد اما قابل تمدید است.

از 29 اکتبر، از همه افرادی که در استان های استکهلم، وسترا یوتالاند و اوستر یوتلاند اقامت دارند خواسته میشود که:

 • از اقامت در محیط های بسته مانند فروشگاه ها، مراکز خرید، موزه ها، کتابخانه ها، استخر های شنا و سالن های ورزشی خودداری کنند. مراجعات ضروری، برای نمونه رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و یا داروخانه ها  را میتوان انجام داد.
 • از شرکت در جلسات، کنسرت ها، نمایش ها، تمرین های ورزشی، مسابقات و رقابت ها خودداری کنند. این رهنمود در مورد تمرین های ورزشی کودکان و جوانان متولد سال 2005 و بعد از آن صدق نمی کند.
 • در صورت امکان از برقراری تماس جسمی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنند خودداری کنند. این از جمله به معنای انصراف از ترتیب دادن یا شرکت در میهمانی یا دیدارهای گروهی مشابه است.

تماس های نزدیک ضروری، مانند تماس به هنگام مراجعه به مراکز درمانی و یا معاینات پزشکی، مشمول این رهنمود نیست. با این حال مهم است که به خاطر داشته باشید هر کسی که نشانه هایی از ابتلا به یک ناراحتی داشته باشد که ممکن است کووید -19 باشد، باید از هرگونه تماس نزدیک با دیگران خودداری کند.

این تصمیم همچنین شامل رهنمودهای کلی سخت گیرانه تر برای مراکز شغلی - از قبیل فروشگاه ها، مراکز خرید و اماکن ورزشی - و محل های کار در استان های استکهلم، وسترا یوتالاند و اوستر یوتلاند نیز میشود. مراکز شغلی و کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که بازدیدکنندگان و کارکنان می توانند رهنمودهای کلی را به هنگام شیوع موضعی و محلی کوید-19 دنبال و عمل کنند.

محدودیت حداکثر 50 نفر بعنوان تماشاچی ادامه دارد

در استکهلم، اوپسالا، اوستر یوتلاند و وسترا یوتالاند، استانداری ها تصمیم گرفته اند محدودیت 50 نفر را برای تعداد تماشاچیان حفظ کنند.

در استکهلم، این تصمیم تا 19 نوامبر اعمال می شود اما احتمال تمدید آن وجود دارد.

در اوستر یوتلاند، این تصمیم تا 22 نوامبر اجرا میشود اما احتمال تمدید آن وجود دارد.

در وسترا یوتالاند، این تصمیم تا 19 نوامبر اجرا میشود اما احتمال تمدید آن وجود دارد.

در اوپسالا، این تصمیم تا 17 نوامبر اعمال می شود اما احتمال تمدید آن وجود دارد

رهنمودهای سختگیرانه در اوپسالا تمدید می شوند

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten امروز با مشاوره با پزشک کنترل عفونت در منطقه اوپسالا تصمیم گرفت که اجرای رهنمودهای کلی محلی که در استان اوپسالا و برای کاهش شیوع کووید-19 اعمال میشد تا 17 نوامبر ادامه یابد.

اطلاعیه مطبوعاتی سازمان بهداشت عمومی سوئد را در اینجا بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعات بیشتر در وبسایت منطقه استکهلم (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعات بیشتر در وبسایت منطقه وسترا یوتالاند (صفحه به زبان سوئدی است)

رهنمودهای سخت گیرانه در وبسایت منطقه اوستر یوتلاند (صفحه به سوئدی است)

2020-11-04 N68

تشدید رهنمود های کلی در Skåne

از تمام کسانی که در استان اسکونه اقامت دارند خواسته می شود از استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خودداری کرده و از ماندن در فروشگاه ها و مراکز خرید پرهیز کنند. اینها دو رهنمود سختگیرانه تری است که سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten و منطقه اسکونه Region Skåne بر روی آن توافق کرده اند.

 

از 27 اکتبر، از همه کسانی که در استان اسکونه اقامت دارند خواسته می شود که:

 • همه باید از بودن در فضاهای بسته که در آنجا خطر ازدحام وجود دارد مانند فروشگاه ها و مراکز خرید خودداری کنند. مراجعات ضروری مانند رفتن به فروشگاه های مواد غذایی و یا داروخانه ها میتواند صورت بگیرد. از محیط ها و مکان هایی که افراد زیادی در آنجا و همزمان هستند پرهیز کنید. تلاش کنید برای تمرینات ورزشی گزینه های دیگری پیدا کنید تا به این ترتیب از ازدحام در تاسیسات ورزشی، باشگاه های ورزشی و حمام های عمومی دوری کرده باشید.
 • همه باید از معاشرت با افراد دیگری غیر از آنانی که با آنها زندگی یا هر هفته ملاقات می کنند، خودداری نمایند. از ترتیب دادن میهمانی ها یا شرکت در آنها و سایر گردهمایی های خصوصی خودداری کنید. ملاقات با کسانی علاوه بر افرادی که با آنها زندگی یا به طور منظم با آنها دیدار می کنید، خطر ابتلا را افزایش می دهد.
 • همه باید از رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی یا سایر وسایل حمل و نقل عمومی خودداری کنند. رفت و آمدهای ضروری و غیر قابل اجتناب مانند رفت و آمد به محل کار، مدرسه یا رفت و آمد به مراکز درمانی را می توان انجام داد. به کاهش ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی کمک کنید تا کسانی که نیاز به رفت و آمد دارند و گزینه دیگری برای این کار خود ندارند بتوانند با خیال راحت سفر کنند. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، مراقب باشید و بگذارید دیگران قبل از سوار شدن شما، پیاده شوند.
 • به افراد بالای 15 سال توصیه می شود که از انجام فعالیتهای ورزشی خودداری کنند. ورزشکاران حرفه ای و دانش آموزان رشته های ورزشی در دبیرستان ها از این شرط مستثنا هستند. به همه افراد، صرف نظر از سن و سالشان، توصیه می شود که از ترتیب دادن یا شرکت در مسابقات و جام های ورزشی که در آن افراد زیادی با هم دیدار می کنند و برای بودن در آن سفر کردن لازم است، پرهیز کنند.
 • همه مشاغل باید گام هایی را برای به حداقل رساندن تعداد بازدید کنندگان به طور همزمان ، تنظیم ساعات کار خود و ارائه گزینه های دیجیتالی بردارند. کمک کنید تا ازدحام نشود. از سازمان دهی فعالیت هایی که باعث تجمع افراد زیادی می شود، خودداری کنید.
 • کارفرمایان باید شرایط را فراهم کرده و کارکنان خود را تشویق کنند که در صورت امکان از خانه کار کنند. از سفرهای کاری، کنفرانس ها و سایر جلساتی که لازمه آن حضور فیزیکی باشد باید خودداری شود.

این رهنمودها تا 17 نوامبر اجرا میشود اما ممکن است که تمدید گردد.

استانداری استان اسکونه تصمیم گرفته است که تنها 50 تن می توانند در اجتماعات و گردهمایی های عمومی در استان اسکونه شرکت کنند. با رعایت محدودیت 50 نفر و  اجرای رهنمودهای کلی سازمان بهداشت عمومی سوئد می توان کنسرت و انواع مجالس و نمایشگاه ها را برپا کرد. این تصمیم تا 30 نوامبر معتبر است.

2020-10-23 N67

 دولت ممنوعیت ورود را تمدید میکند

برای کاهش اثرات انتشار ویروس کرونا دولت ممنوعیت موقت ورود به سوئد را تا 22 دسامبر 2020 تمدید می کند.

مانند گذشته این ممنوعیت برای کلیه شهروندان خارجی است که از کشورهایی غیر از کشورهای اتحادیه اروپا ، انگلستان ، نروژ ، ایسلند ، لیختن اشتاین و سوئیس به سوئد سفر می کنند. شهروندان سوئدی مشمول این ممنوعیت نمی شوند.

پرسش و پاسخ درباره ممنوعیت موقت ورود در وبسایت دولت (اطلاعات به زبان سوئدی است)

لینک به وبسایت اخبار دولت (اطلاعات به زبان سوئدی است)

در باره سفر به سوئد از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و منطقه همکاری های اقتصادی اروپا در وبسایت پلیس  (اطلاعات به زبان سوئدی است)

2020-10-22 N66

 تعداد حاضران در گردهمایی ها به 300 تن افزایش می یابد

دولت امروز اعلام کرد که سقف حاضران نشسته در رویدادهای فرهنگی و ورزشی به 300 نفر افزایش می یابد. این تصمیم از 1 نوامبر اعمال خواهد شد.

پیش شرط گردهمایی های با حداکثر 300 شرکت کننده، این است که حاضران بتوانند هر یک با دستکم یک متر فاصله از هم به روی یک صندلی بنشینند. با این حال ممکن است دو نفر که با هم در یک گردهمایی شرکت میکنند بتوانند به فاصله کمتری از هم بنشینند.

هم چنین برای مقابله با ازدحام در کلوپ های شبانه، دولت تصمیم گرفته است که گردهمایی های عمومی برای رقصیدن برای بیش از 50 تن در زیر یک سقف دوباره ممنوع شود.

اطلاعات بیشتر در وبسایت دولت (صفحه به زبان سوئدی است)

2020-10-22 N65

 توصیه های ساده تر شده برای سالمندان

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten اعلام کرده است که از این پس افراد بالای 70 سال و گروه های در معرض خطر مشمول همان توصیه هایی میشوند که برای سایر گروه های جامعه سفارش شده است.

 از اول آوریل افراد سالمند و گروه های در معرض خطر با توصیه های ویژه و متفاوتی در مقایسه با افراد دیگر در جامعه زندگی می کنند. از آنها خواسته شده است که تماس های فیزیکی خود را محدود کنند، از رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی پرهیز کنند و از خرید در فروشگاه ها خودداری کنند. اما سازمان  بهداشت عمومی سوئد اکنون تصمیم گرفته است که آن توصیه های ویژه را حذف کند. از این به بعد، همه مشمول همان توصیه های عمومی خواهند بود. این تغییر، از جمله با توجه به سلامت روحی و جسمی این گروه ها ایجاد می شود.

 گزارش جدید سازمان بهداشت عمومی سوئد پیامدهای منفی برای سالمندان را نشان می دهد. به عنوان نمونه، نبود زمینه های اجتماعی، ناامیدی و احساس تبعیض. نگرانی و اضطراب در گروه بیشتر شده و با خطوط تلفنی اختصاص داده شده برای کمک و حمایت، بیشتر افرادی تماس می گیرند که معتقدند علاقه ای به زندگی ندارند. علاوه بر این، در  این گروه یک نیاز به مراقبت های درمانی سرکوفته نیز وجود دارد.

 یوهان کارلسون، مدیر کل سازمان بهداشت عمومی سوئد می گوید:

- این گروه مسئولیت زیادی را به هنگام شیوع این بیماری فراگیر به عهده گرفت. این کار تاثیر داشته است اما منطقی نیست که وقتی چنین تأثیرات منفی زیادی را می بینیم، چنین مسئولیت بزرگی را بر عهده گروه های در معرض خطر بگذاریم. اکنون همه باید مسئولیت کاهش شیوع کووید-19 را به عهده بگیرند تا بتوانیم از کسانی که بیشتر در معرض خطر ابتلا به یک بیماری جدی هستند، محافظت دایم داشته باشیم.

2020-10-20 N64

بازگشت به مقرراتپیشین برای گواهینامه های پزشکی

صندوق بیمه همگانی اعلام کرد که از تاریخ 1 نوامبر 2020 مقررات پیشین برای داشتن گواهی پزشکی در مورد حقوق بیماری sjukpenning و مراقبت از کودکان vård av barn (vab) اعمال می شود. داشتن گواهی پزشکی از روز هشتم برای مراقبت از کودک و از روز پانزدهم برای دریافت حقوق بیماری لازم است.

 اگر روز اول بیماری قبل از 1 نوامبر باشد صندوق بیمه همگانی بین روزهای 15 تا 21 درخواست گواهی پزشکی می کند. اگر روز اول بیماری اول نوامبر یا بعد باشد صندوق بیمه همگانی از روز 15 درخواست گواهی پزشکی می کند.

 از تاریخ 1 نوامبر برای مراقبت از کودکان اگر دوره بیماری کودک 8 روز یا بیشتر باشد، گواهی پزشکی لازم است.

 خبر را در وبسایت صندوق بیمه همگانی بخوانید (لینک به اطلاعات به زبان سوئدی)

 اطلاعات بیشتر در مورد مقرری ها و کووید-19 در وبسایت صندوق بیمه همگانی (لینک به اطلاعات به زبان سوئدی)

N63 2020-10-22

توصیه های عمومی دقیق تر در استان اوپسالا

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten و پزشک کنترل عفونت در منطقه اوپسالا توصیه های عمومی سختگیرانه تری را برای افرادی که در استان اوپسالا اقامت دارند صادر کرده اند. هدف کاهش شیوع سریع کوید 19 است.

 

از 20 اکتبر، از همه کسانی که در شهرستان اوپسالا اقامت دارند خواسته می شود:

 • از مسافرت با وسایل حمل و نقل عمومی یا سایر وسایل نقلیه عمومی خودداری کنید ( منظور دانش آموزان مدرسه در درجه نخست نیستند) ،
 • تا آنجا که ممکن است، از تماس فیزیکی با افرادی غیر از کسانی که با آنها زندگی می کنید خودداری کنید (از مهمانی ها و دیگر اجتماعات اجتماعی خودداری کنید).

مراکز شغلی و کارفرمایان باید تدابیری اتخاذ کنند تا همه بتوانند از رهنمودهای کلی سختگیرانه تر پیروی کنند. برای نمونه کارفرمایان می توانند کار از خانه را تشویق کنند و سفر و جلسات حضوری را محدود سازند. سایر مشاغل باید سعی کنند تعداد مراجعه کنندگان را به حداقل برسانند.

توصیه های سختگیرانه عمومی برای اوپسالا تا 3 نوامبر اعمال می شود اما قابل تمدید است.

اطلاعات بیشتر در وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد (لینک به اطلاعات به زبان سوئدی)

تصمیم سازمان بهداشت عمومی سوئد (لینک به اطلاعات به زبان سوئدی)

اطلاعیه مطبوعاتی منطقه لندستینگی اوپسالا (لینک به اطلاعات به زبان سوئدی)

N62 2020-10-07

ممنوعیت سفرهای توریستی به مالت و اسلوونی خاتمه یافت

وزارت امور خارجه می­گوید از روز پنجشنبه 8 اکتبر ممنوعیت سفر توریستی به مالت و اسلوونی برداشته میشود.

سفر از سوئد به اسلوونی دیگر مستلزم ده روز قرنطینه نیست. مالت هم ممنوعیت سفر از سوئد به آن کشور را لغو کرده است.

برای سفرهای غیر ضروری به سایر کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای عضو منطقه همکاری­های اقتصادی اروپا و کشورهای عضو پیمان شِنگِن، ممنوعیت سفر تا 21 اکتبر 2020 تمدید می­شود.

این خبر را در وبسایت دولت بخوانید  (اطلاعات بزبان سوئدی است)

اطلاعات بیشتر درباره سفرهای خارجی را در وبسایت krisinformation.se بخوانید

N61 2020-10-02

اگر فردی در خانوار شما مبتلا به کووید-19 است، در خانه بمانید

بسیاری از افراد را کسان دیگری در خانه آلوده می سازند. کسانی که با فردی زندگی می کنند که تایید شده است که دارای کووید-19 است، بایستی مقررات خاصی را دنبال کنند.

با کسی که مشمول این مقررات باشد، برای ردیابی آلوده شدن احتمالی دیگران تماس گرفته می شود و اطلاعات بیشتری درباره آنچه که انجام خواهد شد در اختیار او گذاشته می شود. ممکن است این مقررات، از جمله به این معنی باشد که آن فرد به مدت هفت روز اجازه نداشته باشد که به محل کار خود برود.

سازمان بهداشت عمومی سوئد Folkhälsomyndigheten موارد زیر را توصیه می کند:

 • شاگردان کودکستان ­ها، دانش آموزان کلاسهای اول تا نهم، دانش آموزان مدارس ابتدایی دیگر و همچنین شاگردان دبیرستان­ های دانش آموزان استثنایی می توانند به مدرسه رفتن ادامه دهند.
 • آنهایی که پیش از این آزمایش PCR مثبت داشته­اند یا در شش ماه گذشته پادتن یا آنتی بادی داشته­اند از این مقررات مستثنی هستند.

همگام با اینکه گسترش همه گیری چگونه خواهد بود، سازمان بهداشت عمومی سوئد آن تغییرات را پیگیری می کند.

N60 2020-09-30

توصیه هایی برای بازدید از خانه های سالمندان

در اول اکتبر ممنوعیت ملاقاتی عمومی در خانه سالمندان برداشته خواهد شد. سازمان بهداشت عمومی توصیه هایی را در مورد چگونگی جلوگیری از شیوع سرایت در طول وزش ها توسعه داده است.

ممنوعیت ملاقاتی در اول آوریل برای حفاظت از سالمندان در خانه سالمندان در برابر کووید-۱۹ معرفی شد. در عین حال این ممنوعیت تأثیر منفی عمده ای بر زندگی سالمندان داشته است و به همین دلیل هم اکنون در حال برداشته شدن است.

افراد بالای ۷۰ سال در معرض خطر بالای بیمار شدن جدی در  کووید-۱۹ قرار دارند و زمانی که وقت آن رسیده است که برای برنامه ریزی بازدید از یک خانه سالمندان برنامه ریزی کنیم چیزهای متعددی برای در نظر گرفتن وجود دارد. در اینجا چگونگی کمک به حداقل رساندن شیوع سرایت وجود دارد:

 • هنگامی که احساس بیماری می کنید، حتی در علائم خفیف، در خانه بمانید.
 • بهتر است از مراجعه خودداری کنید تا خطر انتقال عفونت به محل اقامت.
 • دست ها را قبل، حین و بعد از بازدید با صابون و آب حداقل به مدت ۲۰ ثانیه بشویید. عوامل عفونی می توانند بر روی دست های شما گیر کرده و شیوع را بیشتر کند زمانی که شما دست کسی را  و یا از طریق اشیاء می گیرید. استفاده از الکل دست کنید زمانی که شما قادر به شستن دست نیستید.
 • فاصله خود را در طول بازدید حفظ کنید، هم به افرادی که اقامت در محل سکونت دارند و همچنین به کارکنان و بازدید کنندگان دیگر. همچنین به این فکر کنید که تماس فیزیکی با فردی که بازدید می کنید را نیز محدود کنید. 

خانه های سالمندان باید برنامه های روزمره ای را برای این که بازدید کنندگان چگونه می توانند فاصله خود را از سایر افراد ساکن در محل اقامت و کارمندان ایجاد کنند ، تهیه کنند. توصیه ها باید با شرایط محلی در خانه های مختلف سالمندان سازگار شوند. نمونه هایی از روتینها:

 • توافق با بازدید کنندگان در زمان بازدید.
 • بازدید کنندگان را درب منزل ملاقات کنید.
 • آسان‌تر کردن بازدیدها می توانند در آپارتمان یا محل زندگی ساكن به طور خاص برای این منظور انجام شوند.
 • محل و مبلمان محل اقامت را مرور کنید.

N59 2020-09-30

درباره مورد استثنا از سقف ۵۰ نفر

دولت در حال بررسی قوانین مربوط به میزان مجاز بودن تعداد شرکت کنندگان در زمینه های مختلف در طول بیماری همه گیر است.

محدودیت ۵۰ شرکت کننده به عنوان یک قانون اصلی ثابت خواهد ماند ، اما روز پنجشنبه دولت در مورد استثناء تصمیم می گیرد. این بدان معناست که رویدادهای موجود در رستوران ها ، مانند رستوران ها و کافه ها ، از سقف ۵۰ نفر استفاده نمی کنند. این اصلاحیه از ۸ اکتبر اعتبار دارد.

دولت همچنین قصد دارد استثناهای بیشتری از جمله برای رویدادهای فرهنگی و ورزشی با تماشاگران نشسته معرفی کند، اگر وضعیت عفونت اجازه آن را بدهد. به سازمان بهداشت عمومی سفارش داده شده است تا بررسی کند که آیا می توان استثناهای بیشتری را در آینده مطرح کرد یا نه.  

دولت کار بر روی توسعه یک چارچوب نظارتی موقت را آغاز کرده است که بهتر از قانون نظم کار می کند. هدف این است که فعالیت هایی که در حال حاضر تحت پوشش قرار نمی گیرند، مانند مراکز خرید، حمل و نقل عمومی و مناطق حمام کردن نیز می توانند به همین شیوه تنظیم شوند.  

N58 2020-09-25

زمان جبران خسارت به گروه های در معرض خطر تمدید می شود

گروه های در معرض خطر، بستگان و والدین برخی از کودکان به طور جدی بیمار می توانند تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ درخواست غرامت کنند.

اقداماتی که تمدید می شوند شامل:

 • کمک هزینه والدین موقت پیشگیرانه برای والدین با برخی از کودکان تازه به طور جدی بیمار
 • مقداری حقوق  بیماری برای قصد پیشگیری برای برخی گروه های  در معرض خطر
 • مقداری غرامت مالی ویژه‌ی شخص عامل سرایت  برای برخی از اقوام گروه های در معرض خطر.

اخبار را در  Regeringen.se بخوانید
(اطلاعات به سوئدی است)

درباره جبران خسارت به گروه های  در معرض خطر  (اطلاعات به سوئدی است)

N57 2020-09-22

لغو عدم توصیه سفر برای فنلاند و اسلواکی

وزارت امور خارجه، UD، عدم توصیه سفر های غیر ضروری را برای فنلاند و اسلواکی بر می دارد. این تصمیم از ۲۱ سپتامبر اعتبار دارد.

این تصمیم بر مبنای از جمله آسان تر شدن محدودیت ها برای مسافرین سوئدی در کشور به اجرا رسیده است، گرفته شده است.  فنلاند ارزش های مرزی کشور برای شیوع سرایت را تغییر داده است، که این منجر به اجازه سفر به کشور برای مسافرین سوئد در حال حاضر می شود. در هنگام سفر به اسلواکی مسافرین سوئدی دیگر شامل شرایط قرنطینه و تست کووید - ۱۹ نمی باشند.

برای سایر کشورها در اتحادیه اروپا EES، EU (شورای همکاری اقتصادی اروپایی) و منطقه شنگن عدم توصیه سفر برای سفرهای غیر ضروری تا ۱۷ اکتبر تمدید می شود.

وزارت امور خارجه در این اواخر عدم توصیه سفر را برای سفر به چندین کشور در اروپا لغو کرده است.  این بدین معنی نمی باشد که وضعیت دوباره به روال عادی می باشد. مقررات محلی، محدودیت ها و الزامات قرنطینه ای که بر مسافران سوئدی تاثیر می گذارد، می توانند مجددا مطرح شوند.

N56 2020-09-18

ممنوعیت ملاقاتی برای خانه سالمندان ۱ اکتبر لغو می شود.

دولت تصمیم گرفته است که ممنوعیت ملاقاتی خانه های سالمندان کشو را از ۱ اکتبر لغو کند.

شرکت کسب و کار مسئول این می باشد که ملاقاتی به یک روش امنیتی انجام شود. سازمان بهداشت عمومی توصیه هایی را برای حمایت این ملاقاتی ها فراهم خواهد کرد.  آنها شامل دستورالعمل هایی در مورد روتین های ملاقاتی با تمرکز بر مسافت و بهداشت خواهند بود.

اگر شیوع سرایت افزایش محلی یابد سازمان بهداشت عمومی در حال بررسی امکان صدور محدودیت های محلی و هر گونه توصیه در مورد ملاقاتی است.  

تا آن زمان، هنگامی که ممنوعیت ملاقاتی هنوز اعتبار دارد، امکان قائل شدن استثنا از این ممنوعیت می باشد اگر شرایط ویژه ای وجود داشته باشد.  با کمون خود یا شخص مسئول آن شرکت در محل سکونت مربوطه برای دریافت اطلاعاتی که مربوط به شما است تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر از سازمان بهداشت عمومی در مورد لغو ممنوعیت ملاقاتی (صفحه به سوئدی)

اطلاعات بیشتر از مدیریت خدمات اجتماعی  (صفحه به سوئدی)

اطلاعات بیشتر در وب سایت دولت   (صفحه به سوئدی)

N55 2020-09-14

وزارت امور خارجه توصیه عدم سفر به بریتانیای بزرگ را لغو می کند.

وزارت امور خارجه، UD، توصیه عدم سفر را برای سفرهای غیر ضروری به بریتانیای بزرگ را بر می دارد.  این تصمیم تا ۱۴ سپتامبر اعتبار دارد.

این تصمیم از جمله بر مبنای این می باشد که سوئد شامل گروه کشورهایی می باشد که بریتانیای بزرگ به این نظر می باشد که خطر کمتری برای کووید - ۱۹ را دارند. این بدین معنی می باشد که شهروندان سوئدی دیگر شامل مقررات قرنطینه این کشور نمی باشند.

وزارت امور خارجه UD، در این اواخر عدم توصیه سفر را برای سفرهای غیر ضروری به چندین کشور در اروپا لغو کرده است. این بدین معنی نمی باشد که وضعیت دوباره به روال عادی می باشد. مقررات محلی، محدودیت ها و الزامات قرنطینه ای که بر مسافران سوئدی تاثیر می گذارد، می توانند مجددا مطرح شوند.

مهم نیست که به کجا سفر کنید، مسئولیت بزرگی به عهده شخص مسافر است. هر مسافر بایستی خود را به طور مناسب برای سفر آماده کند، از مقررات فعلی ورود به کشور با اطلاع باشد و توصیه ها و دستورالعمل های مقامات محلی را در محل انجام دهد.

N54 2020-09-11

وزارت امور خارجه ممنوعیت سفر به قبرس را لغو می کند.

وزارت امور خارجه، UD، توصیه عدم سفر را از سفرهای غیر ضروری به قبرس از ۱۰ سپتامبر بر می دارد.  این تصمیم از جمله بر مبنای این می باشد که قبرس محدودیت های سفر را برای مسافران سوئدی آسان کرده است.

سوئد دیگر شامل مقررات قرنطینه قبرس نمی باشد تا زمانی که مسافرین بتوانند یک گواهی نشان دهند که جواب منفی کووید - ۱۹ ذکر شده باشد.

برای سایر کشورها در اتحادیه اروپا، EES (شورای همکاری اقتصادی اروپا) و منطقه شنگن بعلاوه بریتانیای بزرگ عدم سفر برای سفرهای غیرضروری تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰  تمدید می شود.

N53 2020-09-08

فشار زیادی برای انجام تست در بسیاری از منطقه ها

افزایش علاقه برای انجام تست عفونت متوالی کووید - ۱۹.  این باعث افزایش زمان انتظار در خیلی از منطقه ها شده است، از جمله در کرونوبری، سرملند، دالارنا و منطقه اسکونه. 

خدمات پزشکی برای افزایش ظرفیت و کوتاه کردن زمان انتظار برای انجام تست و نتیجه نمونه برداری کوشش می کنند.

اگر شما علائم بیماری را دارید توصیه می شود که خودتان را تست کنید.  این نیز برای کودکان در کلاس کودکستانی اعتبار دارد.  در حال حاضر تمام منطقه ها تست را برای کودکان در سنین های جوانتر انجام می دهند.  

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمونه برداری، با منطقه خود یا ۱۱۷۷ راهنمایی خدمات پزشکی تماس بگیرید.

بیشتر در مورد علائم عادی بیماری کووید - ۱۹ بخوانید.

بیشتر در مورد نمونه برداری کووید - ۱۹ بخوانید.

N52 2020-08-31

کودکان و جوانان با علائم بیماری کووید - ۱۹ توصیه می شوند که تست شوند

کودکان و جوانانی که علائم بیماری کووید - ۱۹ را دارند، توصیه می شوند که تست - PCR را انجام دهند، برای اینکه سریع تر بتوانند به مدرسه ها برگردند.

سازمان بهداشت عمومی یک راهنمایی را تهیه کرده است برای حمایت منطقه ها در کارشان که نشان دهنده باشد که اگر یک عفونت کووید - ۱۹ متوالی در کودکان و جوانان وجود داشته باشد. سازمان بهداشت عمومی توصیه می کند که کودکان در کلاسهای کودکستان، سال درسی ۱-۹ یا سن های دبیرستانی تست شوند اگر آنها علائم بیماری دارند که نشان دهنده کووید - ۱۹ می باشد. بدین روش کودکان سریع تر می توانند به مدرسه برگردند اگر آنها یک جواب آزمایش منفی دارند و وضعیت سلامتی عمومی آنها در غیر صورت این اجازه را می دهد.

کودکان و جوانان سلامتی بهتری خواهند داشت اگر بتوانند  در مدرسه و سایر فعالیتهای روزمره شرکت کنند، این یک دلیل مهمی برای آزمایش کردن این گروه سنی است .  قبلا برای این گروه توصیه شده بود که در هنگام بروز کوچکترین علائم بیماری در خانه بمانند .  کارین تک مارک ویزل رئیس بخش سازمان بهداشت عمومی می گوید، با این تست آنها می توانند  تا حد بیشتری به مدرسه برگردند حتی اگر علائم خفیف باقی مانده داشته باشند همراه با جوااب آزمایش منفی .

N51 2020-08-31

سالمندان و گروههای در معرض خطر بایستی اول واکسن بزنند

اشخاصی که ۷۰ سال و بالاتر هستند، گروههای در معرض خطر دیگر بعلاوه پرسنل ها در خدمات پزشکی و مراقبت بایستی اولویت داده شوند وقتی که یک واکسن تایید شده ضد کووید - ۱۹ در سوئد وجود داشته باشد.  این را یک قسمتی از گزارش برای برنامه ملی برای واکسن های ضد کووید - ۱۹ نشان می دهد که سازمان بهداشت عمومی آن را به دولت تحویل داده است.

در مفهوم کارکنان خدمات پزشکی و مراقبت، پرسنل های خانه سالمندان، سلامتی - و درمان پزشکی بعلاوه سایر پرسنل های مراقبت که نزدیک کسانی که کار می کنند که خطر دچار شدن بیماری کووید - ۱۹ می باشد، شامل هستند.

این اولین گزارش جزئی می باشد و طبق سازمان بهداشت عمومی، عواملی مانند نوع واکسن و محافظت از واکسن در ارزیابی نهایی سنجیده می شود.  در حال حاضر هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که چه زمانی ما می توانیم یک واکسن تایید شده در سوئد داشته باشیم.

برنامه ملی برای واکسن زدن در مقابل کووید - ۱۹ با همکاری بین سازمان بهداشت عمومی، مدیریت خدمات پزشکی، اداره آمادگی و مراقبت از جامعه، کمون های سوئد و منطقه ها، هماهنگ کنندگان ملی برای کووید - ۱۹ تهیه می شود، بعلاوه دکتر محافظت از عفونت و نمایندگان از منطقه ها.

N50 2020-08-28

تمدید ممنوعیت سفر به داخل کشور در سوئد

دولت تصمیم گرفته است که ممنوعیت موقت سفر به داخل کشور را تمدید کند از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و EES تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ .

این ممنوعیت به قصد کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا می باشد و سفر به داخل کشور سوئد از سایر کشورها به جز کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیای بزرگ، نروژ، ایسلند، لیختن اشتاین و سوئیس.

بیشتر در مورد ممنوعیت سفر به داخل کشور بخوانید

N49 2020-08-27

وزارت امور خارجه توصیه عدم سفر را برای بلژیک، هلند و رومانی لغو می کند.

وزارت امور خارجه توصیه عدم سفر را برای سفرهای غیر ضروری برای بلغارستان، هلند و رومانی لغو می کند. این از 27 اوت 2020 می باشد.  

برای سایر کشورهای داخل اتحادیه اروپا، EES ، (شورای همکاری اقتصادی اروپا) و منطقه شنگن و بریتانیای بزرگ توصیه عدم سفر برای سفرهای غیر ضروری تا 9 سپتامبر 2020 تمدید می شود.

همزمان توصیه عدم سفر برای سفرهای غیر ضروری به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، EES و منطقه شنگن و بریتانیای بزرگ  تا 15 نوامبر 2020 تمدید می شود.

N48 2020-08-26

الآن درخواست کردن حقوق برای گروه در معرض خطر باز می شود.

امروز درخواست کردن برای حقوق در صندوق بیمه همگانی باز می شود برای اشخاصی که بایستی از کار کردن صرف نظر کنند برای آنهایی که جزو گروه در معرض خطر برای کووید - ۱۹ می باشند .  این حقوق را می توانید درخواست دهید برای ماه های گذشته از زمان ۱ ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر. 

درخواست حقوق از  وب سایت صندوق بیمه همگانی انجام می شود.  متقاضی بایستی بتواند یک گواهی دکتر نشان دهد که ذکر شده باشد که این شخص جزو گروه در معرض خطر برای کووید - ۱۹ می باشد که می تواند حق دریافت حقوق را داشته باشد. 

این امکان درخواست حقوق برای کسانی می باشد که یک استخدامی دارند و یا یک شرکت دار هستند و اینکه امکان کار کردن از منزل را ندارند.  مورد نیاز است که کارفرما امکان ارائه دادن مسئولیت کاری دیگری را ندارد یا اینکه در حالت دیگر امکان پذیر نمی باشد که موقعیت کاری را وفق داد به طوری که شیوع سرایت امکان جلوگیری داشته باشد.

بیشتر در وب سایت صندوق بیمه همگانی بخوانید (صفحه به سوئدی است)

N47 2020-08-24

استثنا از مقررات - ۵۰ بررسی می شود

دولت سبک کردن مقرراتی که تجمعات عام را ممنوع می کند را بررسی می کند و مجلس های عام با بیش از ۵۰ شرکت کننده. مرز ۵۰ شرکت کننده هنوز به عنوان مقررات اصلی اعتبار دارد.

 این استثنا احتمالی در مورد دو بخش می باشد.

یکی از مکان های سرویس غذایی، به طور مثال کافه ها و رستوران هایی که موسیقی زنده دارند. در آنجا امکان تدارک کنسرت یا نمایش های دیگر امکان پذیر است.

پیشنهاد دیگر برای آماده کردن برای استثنا قائل شدن برای برخی برنامه‌ی تفریحی با تماشاچی های نشسته می باشد. این شامل به طور مثال ورزش و اجرای نمایش ها مختلف دیگر می باشد.

این پیشنهاد مستلزم این است که برگزارکنندگان اقدامات لازم را انجام دهند برای تماشاچیان که آنها بتوانند فاصله خود را با یکدیگر حفظ کنند. لذا این رویدادها قابل اجرا به یک روش ایمنی از عفونت شود .

این پیشنهاد الان برای دریافت اظهارنظر، از جمله به سازمان بهداشت عمومی فرستاده خواهد شد.

N46 2020-08-24

سوئد شامل قرارداد اتحادیه اروپا در مورد واکسن - کووید - ۱۹ می باشد

سوئد در یک قرارداد میان کمیسیون - اتحادیه اروپا و Astra Zeneca در مورد خرید واکسن - کووید - ۱۹ شرکت خواهد کرد . دولت این را تصمیم گرفته است.

قرارداد بین کمیسیون - اتحادیه اروپا و شرکت داروسازی سوئدی - بریتانیایی Astra Zeneca برای تعداد ۳۰۰ میلیون مقدار معین واکسن می باشد.  این خرید در حالتی می باشد که واکسن تایید شده باشد، دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنج شنبه بعدازظهر اعلام کرد.

طبق این قرارداد هر کشوری به تعداد مقدار معین با توجه به جمعیت خود دسترسی خواهند داشت. برای سوئد این مقدار حدودا ۶ میلیون مقدار معین می باشد. کشورها به این مقدار معین شده همزمان دسترسی پیدا خواهند کرد.

کدامین گروهها از مردم در اولین وحله پیشنهاد واکسن داده خواهند شد را سازمان بهداشت عمومی در نظر خواهد گرفت. در ۳۱ اوت این سازمان برنامه واکسن ملی خود را معرفی خواهد کرد.

N45 2020-08-24

ممنوعیت ملاقاتی برای خانه سالمندان تمدید می شود

دولت تصمیم گرفته است که ممنوعیت ملاقاتی را برای خانه سالمندان تا ۳۰ سپتامبر تمدید کند.

دولت همچنین به سازمان بهداشت عمومی و مدیریت خدمات اجتماعی ماموریت می دهد که بررسی کنند آیا ممنوعیت ملاقاتی موقت برای خانه سالمندان نیاز به ادامه تمدید پس از ۳۰ سپتامبر دارد یا نه.

حفاظت از سالمندان یک سوال الویت داده شده برای دولت خواهد بود . همزمان مهم است که محدودیت ها در روزمره سالمندان متناسب با توسعه بیماری همه گیر کرونا باشد و چگونه شیوع سرایت در سطح جامعه به نظر می رسد، لنا هالن گرن وزیر خدمات اجتماعی می گوید.

اگر این دو اداره به این تصمیم می رسند که ممنوعیت ملاقاتی موقت  در ۳۰ سپتامبر تمام شود، آنها اقدامات دیگری را معرفی خواهند کرد که می تواند از شیوع سرایت در خانه سالمندان جلوگیری کند.

اطلاعات جمع آوری شده برای شمایی که بالاتر از ۷۰ سال یا در گروه معرض خطر هستند.N44 2020-08-17

اداره راهنمایی و رانندگی تنها در صورت لزوم‌ از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید- در ساعات شلوغ ترافیک از سفر اجتناب کنید

بعد از مرخصی ها و تعطیلات تابستانی خطر ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی و  توقف های طولانی بیشتر می شود. در مصاحبه مطبوعاتی سازمانها که روز پنج شنبه برگزار شد، اداره راهنمایی و رانندگی به عموم یادآور شد که در طی فصل پاییز نیز برای سلامت عمومی احساس مسئولیت کرده از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند.  

- « این سیستم به خوبی عمل میکند ولی هم اکنون که زمان بازگشت افراد از مرخصی و تعطیلات تابستانی است هر فرد باید به تنهایی مسئولیت سفر ایمن برای خود و دیگران را بر عهده بگیرد‌ . استفاده از اتومبیل های شخصی نیز راه حل خوبی نیست چون باعث ترافیک بیشتر و مسدود شدن راهها برای سفرهای ضروری خواهد شد.» روبرتو مایورانا ، رییس حوزه اداری ترافیک شهری، مسئول برنامه ریزی و مدیریت ترافیک.

در مورد سفرهای داخلی بیشتر بخوانيد.

N43 2020-08-13

تغییرات در توصیه عدم سفر

بعد از ۱۲ اوت توصیه عدم سفر برای سفرهای غیر ضروری به لیختن اشتاین و اتریش لغو می شود .
از پیش وزارت امور خارجه توصیه عدم سفر را لغو کرده است برای سفرهای غیر ضروری به آندورا، بلژیک،

دانمارک، فرانسه، یونان، ایسلند، ایتالیا، کروآسی، لوکزامبورگ، موناکو، نروژ، لهستان، پرتغال، سان مارینو، سوئیس، اسپانیا، چک، آلمان، مجارستان و شهر واتیکان.

برای سایر کشورهای داخل اتحادیه اروپا، EES، منطقه شنگن و بریتانیای بزرگ توصیه عدم سفر برای سفرهای غیر ضروری از ۲۶ اوت ۲۰۲۰ تمدید می شود.

وزارت امور خارجه از قبل برای کشورهای بیرون اتحادیه اروپا، EES و شنگن و بریتانیای بزرگ توصیه عدم سفرهای غیر ضروری تا ۳۱ اوت ۲۰۲۰ تصمیم گرفته شده است.

بیشتر درباره سفرهای خارجی و اقامت کردن در خارج از کشور

N42 2020-07-31

 کار کردن را از خانه ادامه دهید اگر امکانش وجود دارد

آنهایی که امکان این را دارند که از خانه کار کنند بایستی در طول پاییز نیز ادامه دهند، سازمان بهداشت عمومی پیشنهاد می دهد. این کمک می کند که ارتباط های نزدیک کمتر شود و ازدحام را ازجمله در ترافیک همگانی کاهش می دهد.

کووید - ۱۹ هنوز در سوئد شیوع پیدا می کند. برای کاهش تعداد موارد کووید - ۱۹ مهم است که حفظ فاصله را ادامه دهید و تعداد تماس با دیگر انسانها را کاهش دهید.  

خیلی ها این امکان را ندارند که از خانه کار کنند، برای مثال آنهایی که در بخش خدمات و سرویس یا داخل درمان و مراقبت کار می کنند. برای اینکه آنها بتوانند در حد ممکن خیلی با امنیت به سر کار بروند و برگردند، مهم است که تلاش کنند از ازدحام پرهیز کنند.

سازمان بهداشت عمومی توصیه می کند برای اینکه خیلی ها در حد ممکن کار کردن از خانه را ادامه دهند.   کار کردن در خانه در مدت طولانی خیلی بیشتر مهم است که کارفرما مسئولیت محیط کار خود را در نظر بگیرد.

این پیشنهاد تا زمانی اعتبار دارد که آن توصیه های عمومی اعتبار دارند، در حال حاضر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ .

اخبار را نزد سازمان بهداشت عمومی بخوانید (صفحه به زبان سوئدی است)

اطلاعات برای کارمندان، کارفرماها و شرکت ها

درباره سفرهای داخلی و ترافیک همگانی

اطلاعات برای شمایی که نگرانی بدلیل ویروس کرونا احساس می کنید

درباره مدرسه ها و مراقبت های کودکان

N41 2020-07-31

تغییرات در توصیه عدم سفر

بعد از ۲۹ ژوئیه توصیه عدم سفرهای غیر ضروری به دانمارک، نروژ، سوئیس و چک لغو می شود. 

وزارت امور خارجه قبلا توصیه عدم سفر های غیر ضروری را به آندورا، بلژیک، فرانسه، یونان، ایسلند، ایتالیا، کره، موناکو، لوکزامبورگ، لهستان، پرتغال، سان مارینو، اسپانیا، آلمان، مجارستان و شهر واتیکان را لغو کرده است.

برای بقیه کشورهای داخل اتحادیه اروپا، EES و مناطق شنگن و همچنین بریتانیای بزرگ توصیه عدم سفر از سفرهای غیر ضروری حتی در ۱۲ اوت ۲۰۲۰ تمدید می شود.

 وزارت امور خارجه از قبل برای کشورهای بیرون اتحادیه اروپا، EES و  شنگن و بریتانیای بزرگ توصیه عدم سفرهای غیر ضروری تا ۳۱ اوت ۲۰۲۰ تصمیم گرفته شده است.

N40 2020-07-22

سازمان بهداشت عمومی در مورد مصونیت در مقابل کووید – ۱۹

شمایی که تایید شده است عفونت کووید – ۱۹ دارید ریسک خیلی کمی وجود دارد که مجددا حداقل در طول شش ماه بیمار شوید. این را سازمان بهداشت عمومی در یک راهنمایی به منطقه ها و کمون ها می نویسد.

 تایید شده بدین معنی می باشد که یا شما تست شده اید و نتیجه مثبت می باشد در یک عفونت که هنوز دارید و سالم شده اید، یا اینکه شما پادتن دارید.  پس از یک عفونت ، نوعی دفاع ایمنی احتمالا توسعه یافته است حتی اگر شما سطح قابل اندازه گیری از پادتن ها را نداشته باشید ، سازمان بهداشت عمومی می نویسد.

آنهایی که قضاوت می شوند یک نوع مصونیت را دارند و کاملا از علائم بیماری خلاص هستند، دارای ریسک کمتری هستند که خودشان دچار سرایت شوند و یا عامل شیوع سرایت باشند.
 این بدین معنی است که امکان معاشرت با دیگران را دارند، حتی داخل منزل، فرقی ندارد که چه کسانی را ملاقات می کنید و یا خودشان جزو یک گروه در معرض خطر می باشند.

هر شخصی بایستی خودش یک قضاوت کند که آیا می توانند معاشرت کنند یا نه.
 همگان بایستی توصیه های کاهش شیوع سرایت را همچنان دنبال کنند. در خدمات پزشکی و – سلامتی بایستی روتین های بهداشت و تجهیزات حفاظت دنبال شود.

بدین طریق ما شیوع سرایت را کاهش می دهیم:

 • در خانه بمانید اگر شما عوامل بیماری کووید – ۱۹ را دارید.
 • دستهایتان را زیاد بشویید.
 • فاصله خود را با دیگران حفظ کنید.
 • مواظب باشید وقتی که سالمندان را ملاقات می کنید اگر آنها جزو گروه در معرض خطر هستند.
 • از تجمعات اجتماعی بزرگتر ممانعت کنید.

N39 2020-07-16

تغییرات در توصیه عدم سفر از طرف وزارت امور خارجه

 وزارت امور خارجه، UD ، توصیه عدم سفر را به آندورا، لهستان و آلمان بعد از ۱۵ ژوئیه لغو می کند.
 ولی توصیه ممنوعیت سفر به سوئیس را دوباره اعمال می کند که از ۱۵ ژوئیه تا ۲۹ ژوئیه اعتبار دارد.

 وزارت امور خارجه بروز رسانی های مکرر برای آسان کردن برنامه ریزی در مورد تغییرات توصیه های عدم سفر در تابستان دارد، و به خاطر اینکه وضعیت خیلی سریع می تواند به دلیل کووید – ۱۹ تغییر کند.

توصیه های عدم سفر از قبل برای سفرهای غیر ضروری برای ۱۴ کشور لغو شده بود، الآن به این لیست سه کشور اضافه می شود: آندورا، لهستان و آلمان، ولی برای سوئیس توصیه های عدم سفر برای سفرهای غیر ضروری دوباره اعمال می شود به طور مثال سفرهای تعطیلاتی.

برای سایر کشورها در اتحادیه اروپا، EES و منطقه شنگن، بریتانیای بزرگ توصیه های عدم سفر برای سفرهای غیر ضروری تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰ تمدید می شود.

برای کشورهای دیگر بیرون از اتحادیه اروپا، EES و شنگن و بریتانیای بزرگ، توصیه های عدم سفر تا ۳۱ اوت ۲۰۲۰ برپا می باشد.

در اینجا تمام لیستی که وزارت امور خارجه توصیه عدم سفر را می کند، وجود دارد.
 (صفحه به زبان سوئدی اس

N38 2020-07-06

تمدید ممنوعیت سفر موقت در سوئد تا ۳۱ اوت

دولت امروز تصمیم گرفته است که ممنوعیت موقت سفر به سوئد را تا ۳۱ اوت تمدید کند. همزمان دولت تصمیم گرفته است که محدودیت ها را برای بیشتر مسافران کاهش دهد.

ممنوعیت سفر موقت از ۱۹ مارچ آغاز شد و برای شروع ۳۰ روز اعتبار داشت. پس از آن با توجه به توصیه های کمیسیون اتحادیه اروپا تمدید شد.

دولت همچنین تصمیم گرفته است که محدودیتهای سفر به داخل سوئد را نیز کاهش دهد. پیش از این, شهروندان اتحادیه اروپا و اعضای خانواده آنها و همچنین افرادی دارای اجازه اقامت در سوئد هستند، اجازه ورود به سوئد را دارند، در صورتی که هدف از بازگشت به خانه های خود باشد.  تصمیم امروز بدین معنی می باشد که شرط ورود به منظور بازگشت به خانه برداشته می شود. بدین خاطر سفر به داخل کشور از جمله به شهروندان اتحادیه اروپا و افراد با اجازه اقامت اجازه داده می شود که این سفرها با صرف نظر از هدف سفر انجام شود. شرط بازگشت به خانه نیز برای اعضای خانواده آنها برداشته شده است.

دایره افرادی که می توانند وارد شوند نیز افزایش یافته است از طریق افرادی که در بعضی از کشورهای ذکر شده خارج از اتحادیه اروپا ساکن هستند الآن از این ممنوعیت استثناء قائل می شوند.

این تغییرات ۴ ژوئیه اجرا می شود.

N37 2020-07-03

آسانتر می توانید معاشرت کنید اگر شما پادتن کووید – ۱۹ را دارید.

سازمان بهداشت عمومی ارزیابی می کند که افرادی که تا حدی زیادی تست پادتن مثبت دریافت کرده اند می توانند با اقوام و دوستان نزدیک خودشان معاشرت کنند.
 این می تواند خیلی بیشتر پرمعنا باشد برای اشخاص بالای ۷۰ سال و آنهایی که در گروه خطر هستند.

یک تست مثبت پادتن ارزیابی می شود که منجر به کاهش خطر آلودگی و در نتیجه کاهش خطر سرایت به دیگران می شود. این ارزیابی در شرایطی اعتبار دارد که شما بایستی توصیه ها و محدودیتهای عام مقامات اداری را دنبال کنید بعلاوه قوانینی که برای کاهش شیوع سرایت در جامعه وجود دارد را دنبال کنید. به طور مثال مهم است که ادامه دهید و دستهایتان را بشویید، فاصله خود را با اشخاص دیگر بیرون از شبکه معاشرت خود حفظ کنید و در منزل بمانید اگر احساس بیماری می کنید.

یک تست مثبت پادتن احتمالا یک حفاظت کامل یا تا حدی در مقابل یک عفونت جدید را تا نیم سال می دهد از زمانی که آن شخص نتیجه تست خود را دریافت کرده است. ولی با افزایش دانش این به روز خواهند شد.

در حال حاضر ما ارزیابی می کنیم که یک تست پادتن مثبت امکان معاشرت را در وحله اول با نزدیکان افزایش می دهد، و این خیلی پرمعنا می تواند باشد برای اشخاص بالای ۷۰ سال و اشخاصی که جزو گروه خطر می باشند.
 آنها نیز در حد بیشتری می توانند نزدیکان خود را که پادتن دارند ملاقات کنند حتی اگر آنها خودشان پادتن را ندارند.
 کارین تگ مارک ویسل رئیس بخش در سازمان بهداشت عمومی می گوید، ولی آدم همیشه نیاز دارد که خود را ارزیابی کند با توجه به موقعیت شخصی خود و به عنوان یک فرد مسئولیت پذیر باشد.

برای امکان استفاده از نتیجه تست مهم است که آنها عملکرد بسیار بالا و ارائه یک نتیجه تست قابل اعتماد باشند.

N36 2020-06-30

مدیریت خدمات اجتماعی: تعداد کمتری در هنگام بیماری همه گیر به اورژانس مراجعه می کنند

دیدارها در مطب های اورژانس کشور به شدت کاهش پیدا کرده است از زمانی که کووید – ۱۹ در سوئد شیوع پیدا کرد.
 مدیریت خدمات اجتماعی برای عوارض جانبی هشدار می دهد.

بین هفته ۱۰ و ۱۴ تعداد دیدار با ۳۱ درصد در مطب های اورژانس کاهش یافته است.
 در وحله اول سن و سال های ۰ – ۱۷ سال و گروه ۷۰ سال یا بالاتر می باشد که دیدارها کاهش یافته است.
تیا انهور نینگ محقق در مدیریت خدمات اجتماعی می گوید، آنهایی که علائم بیماری خفیف دارند به طور مثال بیماری قلبی، سرطان و سایر بیماریهای با امکان خطر و آنهایی که در انتظار برای دریافت درمان پزشکی هستند، امکان دچار ناگهانی عوارض جانبی جدی می باشند، معلولیت یا در بدترین حالت می میرند.
در مطب های اورژانس روانپزشکی دیدارها حدودا ۲۲ درصد در هنگام بیماری همه گیر کرونا کاهش یافته است.

بررسی و شناسایی نشان می دهد که حتی تعداد دیدارگاههای خدمات دندان پزشکی تا حدودی نصف شده است از هفته ۲ – ۱۰ تا هفته ۱۴ – ۱۶ ، که در آن زمان تعداد کمترین بوده است.
نگرانی برای سرایت بعلاوه یک عدم تمایل برای ایجاد بار سنگین برای خدمات پزشکی می تواند برخی از توضیحات باشد، یک بررسی و شناسایی نشان می دهد که مدیریت خدمات اجتماعی انجام داده است.

N35 2020-06-25

دولت ممنوعیت سفر به سوئد را تمدید می کند

برای ترمیم کردن اثرات شیوع ویروس کرونا دولت ممنوعیت موقت سفر به سوئد را تا ۷ ژوئیه تمدید می کند.
ممنوعیت موقت سفر به سوئد از ۱۹ مارچ شروع شد و در سه دفعه تمدید شده است. در پنج شنبه دولت اطلاع داد که ممنوعیت سفر به سوئد تا ۷ ژوئیه تمدید می شود.
 این تصمیم با توجه به توصیه کمیسیون اتحادیه اروپا گرفته شده است.

هدف با ممنوعیت ورود به سوئد ترمیم اثرات شیوع ویروس کرونا می باشد و کاهش شیوع بیماری کووید – ۱۹.

این ممنوعیت اعتبار دارد مانند قبل برای تمام شهروندان خارجی که به سوئد از کشورهای دیگر سفر می کنند غیر از کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیای بزرگ، نروژ، ایسلند، لیختن اشتاین و سوئیس.
 شهروندان سوئدی شامل این ممنوعیت نمی شوند.

N34 2020-06-18

وزارت امور خارجه توصیه ها را برای ده کشور در ۳۰ ژوئن لغو می کند.

وزارت امور خارجه در ۳۰ ژوئن توصیه ها را برای ده کشور لغو خواهد کرد.  بلژیک، فرانسه، یونان، ایسلند، ایتالیا،      
کروآسی، لوکزامبورگ، پرتغال، سوئیس و اسپانیا. همزمان توصیه ها برای کشورهای دیگر پابرجا خواهد بود.

دلیل اینکه برای ده کشور لغو می شود، این است که آن کشورها خودشان مرزهایشان را برای مسافرین از سوئد و کشورهای دیگر EU باز کرده اند. وزارت امور خارجه می گوید UD، این نا امنیتی را برای مسافرین سوئدی کاهش می دهد.

همزمان این مقام اداری تاکید می کند که مسئولیت بزرگی بر خود اشخاص می باشد: اشخاصی که به این کشورها سفر می کنند نیاز به ارزیابی دارند که آیا واقعاً این سفر ضروری است، آمادگی خیلی خوب داشته باشند به کشورهایی که سفر می کنند و آماده برای دنبال کردن توصیه ها و اطلاعات مقامات اداری محلی آن کشور در آن مکان باشند. اگر عوامل بیماری کووید – ۱۹ را دارید، نبایستی اصلا سفر کنید. کشورهای مختلف طرز عملکرد مختلفی در مورد شیوع دارند، به طور مثال با کنترل تب، درخواست ماسک دهان و مقرراتی در مورد حفظ فاصله اجتماعی.

برای کشورهای دیگر در EU ،  ESS و شنگن توصیه های سفرهای غیر ضروری تا ۱۵ ژوئیه اعتبار دارد.
 همزمان وزارت امور خارجه توصیه های سفرهای غیر ضروری به کشورهای خارج از EU ،  ESS و منطقه شنگن را تمدید می کند و این توصیه تا ۳۱ اوت اعتبار دارند.

یک قسمت مهم از پیام وزارت امور خارجه UD این است که نه وزارت امور خارجه UD و نه مقامات اداری خارج از کشور می توانند حمل و نقل به سوئد را تدارک دهند اگر احتمالا دشواری هایی برای برگشتن به خانه ایجاد شوند با توجه به عواملی که ناشی از وضعیت بوجود آمده باشد.

 برای بروز رسانی خود وزارت امور خارجه UD توصیه می کند که اپلیکیشن UD Resklar را نصب کنید و به اطلاعات سفر در وب سایت سوئد خارج از کشور دسترسی پیدا کنید.
 صفحه به زبان سوئدی می باشد.

N32 2020-06-16

ممنوعیت ملاقات در خانه های سالمندان تمدید می شود

بر اساس گفته وزیر امور اجتماعی، لنا هالن گرن، در مصاحبۀ مطبوعاتی روز دوشنبه ممنوعیت ملی ملاقات خانه های سالمندان تا تاریخ 31 آگوست تمدید می شود. هدف از ممنوعیت ملاقات کاهش خطر گسترش بیماری کوید 19 است.
به دلیل تمدید ممنوعیت ملاقات دولت میخواهد که سالمندان ساکن خانه های سالمندان کمک های لازم را برای تماس با خویشاوندان خود دریافت کنند. بر اساس دستور دولت، سازمان تامین اجتماعی باید پشتیبانی های خود را به شرکتهای نگهداری از سالمندان بیشتر کند تا بتوانند دیدار از سالمندان را تا حد امکان با ایمنی بیشتری انجام دهند. این پشتیبانی ها میتوانند شامل خرید تجهیزات ایمنی، دیدار در فضای باز و یا توسط ابزارهای دیجیتالی مانند تبلت ها باشد.

N31 2020-06-15

کووید – ۱۹ از چندین کشور به سوئد وارد شد

سازمان بهداشت عمومی شناسایی، ثبت و مقایسه کرده است ماده ژنتیکی در ویروس کرونا را برای کسانی که از سفرشان به خانه برگشته اند. یکی از نتایج این است که کووید – ۱۹ احتمالا در چندین دفعه از کشورهای مختلف وارد سوئد شده است.
 
به غیر از آن واردات چندین مورد معروف از ایتالیا و اتریش تحلیل نشان می دهد که سرایت به سوئد از جمله بریتانیا، فرانسه و هلند و آمریکا نیز وارد سوئد شده است.

نتیجه گیری سازمان بهداشت عمومی پس از مقایسه کردن ماده ژنتیکی در ویروس این می باشد که محافظت از عفونت در مناطق تا حد زیادی مانع از آلودگی ایتالیا در سوئد شده است.

تحلیل ها همچنین نشان می دهد که ویروس کرونا بین مسافران از چندین کشور مختلف اروپایی و آمریکا از قبل، در اواخر فوریه و اوایل مارچ پیش آمده است.
 بدین خاطر این سرایت خیلی زودتر در این کشورها شیوع پیدا کرده است نسبت به گزارشی که داده شده است.

N30 2020-06-10

محدودیتهای بیشتر برای دادن جواز برای تظاهرات

برای کاهش خطر شیوع سرایت کووید - ۱۹ پلیس الآن جواز تظاهرات را با محدودیت های بیشتری صادر می کند.  پیش زمینه این است که محدودیت با حد اکثر ۵۰ نفر  در چندین مورد اخیر رعایت نشده است.

در یک پیام مطبوعاتی پلیس به قانون انتظامات رجوع می کند  و تصدیق می کند که جواب رد به صدور جواز برای تجمعات عمومی برای مبارزه با  اپیدمی داده اند.   بیماری همه گیر فعلی طبق این تصمیمات می باشد.

N29 2020-06-10

ملاقاتی مطبوعاتی کمتر در مورد کووید - ۱۹ در طول تابستان

از ۱۰ ژوئن ملاقاتی های مطبوعاتی مشترک اداره ها در مورد کووید - ۱۹ سه شنبه ها و پنج شنبه ها خواهد بود. 
از اوایل مارچ سازمان بهداشت عمومی، مدیریت خدمات اجتماعی و اداره حفاظت از جامعه و آماده باش  (MSB)  هر روز هفته بدون تعطیلات ملاقاتی مطبوعاتی بدلیل اپیدمی کووید - ۱۹ را داشته اند.  از ۱۰ ژوئن ملاقاتی های مطبوعاتی سه شنبه ها و پنج شنبه ها در ساعت ۰۰ : ۱۴ خواهد بود. ملاقاتی های مطبوعاتی به زبان سوئدی خواهد بود و زبان اشاره ترجمه خواهد شد.

N28 2020-06-05

توصیه ها برای مسافرت های داخل کشور کاسته می شوند

نخست وزیر استفان لوون می گوید، از ۱۳ ژوئن اشخاص بدون عوامل بیماری می توانند به سوئد سفر کنند.
 
دولت و سازمان بهداشت عمومی اعلام می کنند، چیزی که خیلی بیشتر نسبت به قبل مهم می باشد برای اینکه کاهش توصیه ها بتوانند کارکرد داشته باشند، بایستی همگان مقررات حفظ فاصله فیزیکی را با دقت رعایت کنند.
برای سلامتی روح و روان و بدنی مهم است که تعطیلات پرمعنا و مفیدی را داشته باشید.

 یوهان کارلسون مدیر کل سازمان بهداشت عمومی می گوید، ولی می خواهم تاکید کنم که بسیار مهم است که توصیه های ما را دنبال کنید و همچنان ادامه دهید که در خانه بمانید اگر کوچکترین عوامل بیماری را دارید، دستهایتان را با دقت بشویید، فاصله خود را با دیگران حفظ کنید و از ازدحام جلوگیری کنید.

دولت حتی تاکید می کند که خطر از بین نرفته است و سوئد هنوز در یک موقعیت جدی قرار دارد.

N27 2020-06-04

تست رایگان بیماری کوید-19

تمام کسانی که علائم بیماری دارند میتوانند آزمایش کوید-19 را انجام دهند. بر اساس گفتۀ دولت این آزمایش ها رایگان خواهند بود. علاوه بر این تعداد آزمایش های آنتی بادی نیز بیشتر خواهند شد.
این آزمایشات در ابعاد وسیع در تمام کشور انجام خواهند شد. دولت  برای هزینه های اضافی این آزمیشات غرامتهایی به تمامی مناطق کشور پرداخت خواهد کرد.

کسانی که علائم احتمالی کوید-19  را دارند امکان انجام آزمایش را خواهند داد. افراد خود این آزمایش را انجام خواهند داد بدین صورت که بستۀ تست این بیماری به خانۀ فرد بیمار فرستاده می شود تا در خانه آنرا انجام دهد و سپس توسط پیک ها جمع آوری می شوند. گزینۀ دیگر ایستگاه های مخصوص اتومبیل هستند که شما با اتومبیل خود وارد آنها می شوید و تست را انجام میدهید.

انجام آزمایش های آنتی بادی نیز افزایش خواهد یافت.

- به منظور انجام رایگان این تست برای کارکنان بهداشت و درمان و همچنین کارکنان مراقبت ونگهداری، خانه های بیماران خاص، خدمات خانه داری و سایر تشکیلات مهم اجتماعی نیز مبلغی در نظر گرفته شده است. به گفتۀ لنا هالن گرن، وزیر امور اجتماعی، تمرکز دولت بر این است که تست آنتی بادی برای بقیۀ جمعیت نیز به ازای پرداخت حق ویزیت ارائه شود.

N26 2020-06-04

دولت تصمیم گرفته است که کارگران فصلی در کشاورزی، جنگلداری و باغبانی به لیست اشخاصی که از ممنوعیت سفر به کشور استثنا قائل می شوند، اضافه شوند.
 بیشتر در مورد ممنوعیت سفر به کشور را در اینجا بخوانید

N25 2020-06-03

خط تلفنی ملی در مورد ویروس جدید کرونا به چندین زبان

سازمان بهداشت عمومی و منطقه ها اطلاع می دهند که خط تلفنی منطقه استکهلم به چندین زبان در مورد ویروس کرونا الآن ملی می شود.
 
خط تلفنی مجهز به خدمه می شود از طریق ارتباطات سلامتی و اطلاعات سلامتی در منطقه ها.
 آنها به زبانهای عربی سومالیایی، فارسی، تیگرینایی، آمارینا و روسی صحبت می کنند.
 شماره تلفن است:
  ۰۰ ۶۸۰ ۱۲۳  - ۰۸

این خط روزهای عادی باز است در ساعتهای:
 ۰۰ : ۱۲ – ۰۰ : ۰۹  و  ۰۰: ۱۳ – ۰۰ : ۱۵ به اینجا همه مردم می توانند برای دریافت پاسخ سوالهای خودشان در مورد ویروس جدید کرونا تماس تلفنی بگیرند.
 
این خط تلفنی به عنوان اطلاع خدمات پزشکی کار نمی کند، اگر امکان دریافت کمک با موردهای بخصوص مریضی وجود ندارد، در این صورت بایستی به راهنمایی خدمات پزشکی ۱۱۷۷ مراجعه فرمایید.
 آنها به زبان انگلیسی و سوئدی پاسخ می دهند.

در صورت بروز مشکلات حاد و تهدید کننده جانی با شماره ۱۱۲ تماس بگیرید.
 برای سوالهای عمومی در مورد ویروس جدید کرونا همچنین شماره تلفن  ۱۳ ۱۱۳  برای اطلاعات ملی نیز وجود دارد.

در Krisinformation.se شما اطلاعات به زبان های مختلف در مورد ویروس جدید کرونا را پیدا می کنید.

N24 2020-05-29

دولت: مدرسه های دبیرستانی می توانند دوباره باز کنند.
 

دانش آموزان در مدرسه دبیرستانی می توانند در تابستان و پاییز به سالن های مدارس خود برگردند.
 این تغییرات از ۱۵ ژوئن اعتبار دارد.
 
سازمان بهداشت عمومی توصیه های قبلی را سبک تر می کند و شروط تدریس از را دور را بر می دارد.
 از ۱۵ ژوئن مدرسه های دبیرستانی می توانند به فعالیتهای عادی خود دوباره برگردند. این پیام تا اطلاع ثانوی اعتبار دارد.
دانش آموزان دبیرستانی که نیاز به مدرسه تابستانی دارند، در این صورت می توانند در محل مدرسه در طول تابستان درس بخوانند.
برای تحصیلات بزرگسالان در کمووکس، دانشکده حرفه ای و دانشگاه و دانشکده قسمتی از تدریس نیاز به انجام از راه دور برای کاهش شیوع سرایت می باشد.
- با پیام امروز می توانیم از ۱۵ ژوئن به نمایندگی از دبیرستان به تدریس منظم در محوطه مدرسه برگردیم.
 آنا اكستروم (S) ، وزیر آموزش و پرورش می گوید ، این بدان معناست كه ما اکنون شرایط برنامه ریزی را برای دوره تابستان و پاییز فراهم می كنیم ، كه می دانم برای مدرسه برای امکان انجام مأموریت خود مهم است.
در مورد شیوع سرایت در جامعه که اگر دوباره افزایش پیدا کند، دولت آماده است که اقداماتی را برای بازگشت دوباره به تدریس از راه دور انجام دهد.
مقرراتی که برای جشن دانشجویی وجود دارد غیر متغیر می باشد، جشن های کوچک برای کاهش شیوع سرایت مورد توجه قرار دارند.
 ما از قبل منتشر کرده ایم که اتاقک بار کامیون برای دانشجویی ممنوع است، که آژانس حمل و نقل سوئد در این مورد تصمیم گرفته است.

N23 2020-05-28

محدوده سنی برای گروههای در معرض خطر باقی است

سازمان بهداشت عمومی به قضاوت خود ادامه می دهد که محدوده سنی برای افرادی که جزو گروه در معرض خطر محسوب می شوند، بایستی در ۷۰ سال باقی بماند.
 وزیر رفاه و تامین اجتماعی لنا هالن گرن و مدیر کل سازمان بهداشت عمومی یوهان کارلسون در کنفرانس مطبوعاتی در ۲۶ گفته اند.
 
سازمان بهداشت عمومی توصیه های بخصوصی را تهیه کرده است برای اشخاص بالای ۷۰ سال و کسانی دیگر که جزو یک گروه معرض خطر هستند.
 هنوز هم مهم است که گروههای در معرض خطر تا بیشترین حد امکان تماس های جسمی خود را با دیگر افراد به حداقل برسانند.
 همزمان مدیر کل یوهان کارلسون اهمیت برقرار کردن تماس اجتماعی و کاهش تنهایی میان سالمندان برای حفظ کردن سلامتی و کیفیت زندگی را تاکید کرد.

برای برقرار کردن رابطه های اجتماعی، تماسهای بیرون از مکان و با فاصله توصیه می شود.
 این بدین دلیل که خطر شیوع سرایت خیلی کمتر می باشد.
 سرایت قطره ای در هنگام تماس نزدیک بیرون از مکان آسان تر منتقل می شود.
 ممنوعیت ملاقاتی در خانه های سالمندان هنوز اعتبار دارد.

در مورد توصیه های اشخاص بالاتر از ۷۰ سال بیشتر بخوانید.

N22 2020-05-29

چراغ سبز برای ورزش در تابستان

ورزش اجازه شروع کردن مجدد را دارد، از ۱۴ ژوئن – ولی فقط بیرون از مکان و بدون تماشاچی.
دولت و سازمان بهداشت عمومی تصمیم خود را در جمعه اطلاع دادند.  این تصمیم برای تمامی ورزش ها اعتبار دارد، در تمام مرحله ها، هم برای بانوان و آقایان. ولی در زیر شرایطی که تمرینات بیرون از مکان و مطابق با محدودیت ها در رویدادهای عمومی اجرا شود.
 محدودیت حداکثر ۵۰ نفر در تجمعات عمومی و رویدادها ثابت می باشد، به این معنی است که مسابقه ها و رقابت ها بایستی بدون تماشاچی اجرا شود.

ورزش معنای زیادی برای خیلی ها دارد، بیشتر از همه در زمان های بحران و تغییرات زیاد. آماندا لیند (MP)  می گوید، بنابراین مثبت است که سازمان بهداشت عمومی هم اکنون براساس شرایط حاکم بر محافظت از عفونت ارزیابی می کند که می توان مسابقات ورزشی را برگزار کرد ، حتی اگر باید تحت شرایط خاصی برگزار شود .

N21 2020-05-19

ارودی کودکان در تابستان ممکن می باشد.

این مهم است که کودکان بتوانند تا حد امکان به فعالیتهای عادی خود ادامه دهند.
 بدین خاطر سازمان بهداشت عمومی اجازه اردوی کودکان در تابستان و فعالیتهای کمپینگ را در تابستان در گروههای کوچک در نزدیکی منطقه خانه خود را اجازه می دهد.

مسئولین این فعالیتها بایستی رسیدگی کنند که خط شیوع بیماری کورونای کووید – ۱۹ کاهش پیدا کند.
 سازمان بهداشت عمومی یک ابزار کمکی قضاوت ریسک تهیه کرده است برای کمک به شناسایی اقدامات محتاطانه که مورد نیاز می باشد.

تمرین و فعالیتها بایستی بطور مثال بیرون از مکان اجرا شوند.
 این همچنین خوب می باشد که فاصله بین مکانهای خواب و در سالن غذاخوری حفظ شود.

این مهم است که کودکان در خانه بمانند اگر بیمار شوند، حتی اگر آنها علائم بیماری خفیفی دارند.
 اگر کسی در هنگام این زمان بیمار شود امکان رساندن به خانه خود بایستی وجود داشته باشد.

N20 2020-05-14

دولت ممنوعیت ورود به سوئد را تمدید می کند


برای ترمیم دادن اثرات شیوع ویروس کرونا دولت ممنوعیت موقت ورود به سوئد را  تا ۱۵ جولای تمدید می کند.
 
ممنوعیت موقت ورود به سوئد از ۱۹ مارچ شروع به اعتبار کرد و از قبل یک بار تمدید شده است.
 در پنجشنبه نخست وزیر استفان لوون اطلاع داد که دولت ممنوعیت ورود به سوئد را تا ۱۵ جولای دوباره تمدید می کند.
 این تصمیم با توجه به توصیه کمیسیون اتحادیه اروپا گرفته شده است.

هدف با ممنوعیت ورود به سوئد ترمیم اثرات شیوع ویروس کرونا می باشد و کاهش شیوع بیماری کووید – ۱۹.

این ممنوعیت اعتبار دارد مانند قبل برای تمام شهروندان خارجی که به سوئد از کشورهای دیگر سفر می کنند غیر از کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیای بزرگ، نروژ، ایسلند، لیختن اشتاین و سوئیس.
 شهروندان سوئدی شامل این ممنوعیت نمی شوند.

N19 2020-05-14

آژانس حمل و نقل سوئد: جشن بر روی اطاقک های دانشجویی ممنوع می شود.

از ۱۵ مای سوار شدن بر اطاقک های دانشجویی ممنوع است.
 این تصمیم را آژانس حمل و نقل سوئد به درخواست سازمان بهداشت عمومی گرفته است.
 
سفر کردن بر روی اطاقک کامیون یا واگن یدکی که توسط کامیون کشیده می شود، تراکتور یا ابزار موتوری در رابطه با پایان مدارس، کارناوال یا مشابه اینها مجاز نمی باشد، طبق مقررات آژانس حمل و نقل سوئد.

این ممنوعیت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ اعتبار دارد.

N18 2020-05-14

وزارت امور خارجه توصیه می کند که به سفرهای خارج از کشور ممانعت شود


سفرهای خارج از کشور بایستی به تاخیر بیافتد.
وزارت امور خارجه توصیه ممانعت از سفرهای خارج از کشور را یک ماه تمدید می کند.

شیوع ویروس جدید کرونا به معنای این است که ناامنیتی برای سفرهای بین المللی ادامه دارد.
بدین خاطر وزارت امور خارجه در یک گردهمایی مطبوعاتی اطلاع می دهد که توصیه عدم سفرهای غیرضروری به سایر کشورها تمدید می شود.
این توصیه تا ۱۵ جولای ۲۰۲۰ اعتبار دارد.

این تصمیم در اصل ۱۴ مارچ ۲۰۲۰ اطلاع رسانی شده است و یک بار پیشین تمدید شده است.

N17 2020-05-12

بررسی - SIFO
 افراد کمتری گزارش تغییر در رفتار می دهند.

افراد کمتری ارائه داده اند که آنها از فعالیتهای اجتماعی یا ترافیک عمومی نسبت به یک هفته پیش ممانعت کرده اند. 
 یک تحقیقات که Kantar Sifo انجام داده است به ماموریت از اداره حفاظت از جامعه و آماده باش MSB ، نشان می دهد.
 
در یک تحقیقات که حدوداً ۵۰۰۰ افراد سوال و پاسخ را داشته اند و جواب داده اند که آنها چگونه رفتار خود را تغییر داده اند از زمانی که بحران کرونا شروع شده است.
 تا هفته پیش می توانستیم یک افزایش ثابت ببینیم از جواب دهندگانی که ارائه میدهند که آنها رفتار خود را به خاطر بیماری همه گیر تغییر داده اند.
 ولی بررسی اخیر یک شکست روند را نشان می دهد. از جمله درصدی از افراد ارائه می دهند که آنها  از حمل و نقل عمومی ممانعت کرده اند و صرفنظر کردن از فعالیتهای اجتماعی کاهش یافته است.

چندین نمونه:
 

 • کمتر شرکت کردن در فعالیتهای اجتماعی در خارج از خانه از ۷۴ به ۶۶ درصد کاهش یافته است.

 • ” ممانعت از مکانهای عمومی که در آنجا آدمهای زیادی وجود دارد” از ۷۲ به ۵۶ درصد کاهش یافته است.

 • ”حمل و نقل عمومی کمتر در زندگی روزمره” از ۵۰ به ۴۲ درصد کاهش یافته است.

تمام این تحقیقات را در msb.se بخوانید.

N16 2020-04-29

سازمان بهداشت عمومی از زنان باردار می خواهد که احتیاط کنند.


ما می خواهیم پیش گیری کنیم که زنان باردار بیشتری مریض یا نیاز به مراقبت های ویژه در بیمارستان را نداشته باشند، اندرش تگنل در سازمان بهداشت عمومی می گوید.
طبق سازمان بهداشت عمومی زنان باردار بایستی بیشتر محتاط باشند و بخصوص در اواخر بارداری و هنگام زایمان.
 این بدلیل این  که یک عفونت در مجرای تنفس در دوران اواخر بارداری می تواند برای وی خطر داشته باشد.

زنان باردار با عوامل خطر مانند فشار خون بالا، دیابت و چاقی بایستی با دکتر مامای یا دکتر خود مشاوره کنند و تماس خود را با افراد خارج از خانوار خود محدود کنند.

N15 2020-04-28

دانشجویی محدود امسال

امسال جشن دانشجویی بزرگی برگزار نخواهد شد، هیچ گروه بزرگ در رابطه با بیرون زدن دانش آموزان ، یا هیچ دانش آموزی در روی اتاقک بار کامیون و هیچ جشن بزرگ دیگری برگزار نخواهد شد.
 این را سازمان بهداشت عمومی واضح و روشن کرده است.
 

مراسم بزرگتر، تجمعات یا رژه ها برای تمام مدرسه نبایستی برگزار شوند، و کلاسهای مدرسه بر روی اتاقک بار کامیون نبایستی عملی شود.
 حتی پایان تحصیلات برای کلاسها غیر از پایان کلاسهای دبیرستانی نباید برگزار شوند.

توزیع نمرات و مراسم کوچکتر برای کلاسهای فارغ التحصیل در دبیرستان قابل امکان است اگر آنها به طریقی تدارک داده شوند که خطر شیوع کووید – ۱۹ را به حداقل برساند.

بیرون زدن دانش آموزان  برای فارغ التحصیلی می تواند انجام شود اگر یک کلاس نوبت به نوبت یا در گروه های کوچکتر اجرا کنند.
 این بایستی بیرون از مکان در فضای آزاد انجام شود که فاصله بین یکدیگر حفظ شود.
 گروههای در معرض خطر و افرادی که علائم کووید – ۱۹ را دارند نبایستی حضور داشته باشند.

سازمان بهداشت عمومی همچنین می نویسد که حتی دعوت های شخصی بزرگتر نامناسب است، حتی اگر آنها در داخل یا خارج از منزل برگزار شوند.

N14 2020-04-27

مدیریت خدمات اجتماعی: سن حق رسیدگی به درمان را تعیین نمی کند.


به دلیل بحث و گفتگویی که در رسانه شده است در مورد افراد سن بالا که به آنها مراقبت های ویژه در بیمارستان داده نمی شود، مدیریت خدمات اجتماعی واضح و روشن می کند که اینطور نمی باشد.
 در اساس و مبنای بین المللی برای اولویت مراقبت های ویژه در بیمارستان ذکر شده است که همه مردم درمان به شرایط یکسان خواهند داشت، بدون توجه به سن، چیزی از مدت زمانی پیش در قانون تعیین شده است.

 
مجاز نیست که اولویت ها رخ دهد با توجه به سن به ترتیب تاریخی بیماران، وضعیت اجتماعی، موقعیت یا معلولیتهایی اگر وجود داشته باشد.
در موقعیت هایی که مکانهای مراقبت ویژه در بیمارستان کفی نمی باشد، الویت داده می شود به کسانی که شانس زنده ماندن بیشتری را دارند. حتی اگر به فردی مراقبت ویژه در بیمارستان انکار شود، درمان به روش دیگری در دسترس خواهد بود.
 درمانهای دیگری نیز وجود دارد برای فردی که نیاز به درمان دارد به غیر از وضعیت کووید – ۱۹، ولی بعضی از این اقدامات می تواند به صورت نیاز به تاخیر بی افتد .

N13 2020-04-23

سازمان بهداشت عمومی:  والبوری امسال متفاوت خواهد بود.


اداره سازمان بهداشت عمومی گزارش می دهد، به خاطر شیوع کووید – ۱۹ جشن والبوری امسال متفاوت خواهد بود. ما باید از مهمانی ها دوری کنیم و به خاطر داشته باشیم که جمعیت را تشکیل ندهیم. مهم است که فاصله خود را نسبت به دیگران، حتی بیرون از خانه حفظ کنید.
کسانی که کوچکترین احساس سرماخوردگی می کنند بایستی خود را کاملا دور نگه دارند.
 و همچنین مهم است کسانی که ۷۰ ساله شده اند تماس های خود را محدود کنند، حتی در طول جشن عصر سی ام آوریل والبوری.

همان محدودیت ها برای تعداد افراد که جمع آوری می شود، اعتبار دارد در هنگام اول مای – که در آنجا جواز تظاهرات به بیشتر از ۵۰ نفر داده نمی شود. این همچنین برای روزهای بزرگداشت در طول بهار، مانند رمضان و عید فطر اعتبار دارد. مسجدها به دلیل حفاظت از سرایت بسته خواهد بود.

N12 2020-04-23

آژانس  محصولات دارویی توصیه می کند در عدم  انجام خودآزمایی کووید – ۱۹ که .

آژانس محصولات دارویی توصیه می کند  در عدم  انجام  خودآزمایی برای تشخیص کووید – ۱۹.
 آژانس اعلام می کند که این چنین تست ها برای خرید در اینترنت وجود دارد ولی خطر دارد که بیشتر صدمه بزنند لذا آنها به مقدار کافی قبل اطمینان نیستند.

آژانس محصولات دارویی اعلام می کند. کیت تست برای افراد شخصی بایستی بخصوص بیشتر قابل امنیت و آسان قابل استفاده باشند ولی در حال حاضر همچنین تولیداتی در بازار وجود ندارد. 

 

حتی تست هایی که برای درمان بیماری هستند نتیجه هایی را نشان می دهند که اشتباه است یا اشتباه ترجمه می شوند اگر آنها را افراد شخصی استفاده کنند.
 اوا لنا هارتمن ، رئیس گروه در بخش آژانس محصولات دارویی برای تکنیک داروها می گوید، یک نتیجه اشتباه می تواند باعث شود که افراد سرایت را شیوع کنند.

آژانس محصولات دارویی توصیه می کند ممانعت استفاده از تست های نمونه برداری یا تست که خدمات پزشکی را ارائه می دهند.

N11

 مدیریتخدماتاجتماعی: اطلاعاتجدیددرموردگروهدرمعرضخطربرایکووید – ۱۹

دریکگزارشجدیدمدیریتخدماتاجتماعیشناساییمیکندگروههاییکهدرمعرضبیشترخطرهستندکهدچاردورهبیماریجدیبخصوصیمیشوندهنگامیآنهادرکووید – ۱۹بیمارمیشوند.
طبق گفته مدیریت خدمات اجتماعی اشخاصی که در گروه خطر هستند آنهایی هستند که

 • سن بالا، ۷۰ سال یا بیشتر. 
 • چاقی با BMI بالاتر از ۴۰.
 • بیماری سرطان یا بیماران سرطانی که در حال درمان دهی هستند یا درمانشان به اتمام رسیده است.
 • بیماریهای عصبی و عضلات مانند پارکینسون، MS و ALS با تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد عضلات.
 • معلولیت فکری و حرکت بدنی (معلولیت چندگانه)
 • افراد با حداقل دو مورد از بیماریهای زیر، بیماریهای قلبی – عروقی، گرفتگی رگ، نارسایی قلبی، سکته مغزی، فشار خون، دیابت با مریضی های پیچیده مثل بیماریهای مزمن کلیه و نارسایی کلیه، بیماری مزمن ریوی (به غیر از آسم) یا بیماری مزمن کبد.
 • افراد با بیماریهای جدی دیگر مانند کمبود نیروی امنیتی بدن، بیماریها یا عوارض مانده از بیماری یا بیماریهایی که عملکرد اعضای داخلی بدن را تحت تاثیر می گذارد، صدمه نخاع با نیاز متوالی کمک به تنفس و درمانی که به نیروی دفاعی بدن را در مقابل عفونت ویروس  بدتر می کند.

 ترکیب چندین عامل خطر باعث افزایش بیشتر خطر می شود.

در گزارشی که امروز به دولت داده شده است مدیریت خدمات اجتماعی همچنین پیشنهاد می دهد که افرادی که با اشخاصی زندگی می کنند که خطر افزایش داده شده موقتی دارند، صرفنظر کنند از کار کردن بیرون از خانه اگر وضعیت کاری طوری است که توصیه های سازمان بهداشت عمومی در مورد حفاظت از سرایت قابل دنبال و اجرا کردن نیست.
این لیست بر مبنای دانش از زمان شیوع ویروس کرونا از ژانویه تا به امروز درست شده است.
 این آژانس می نویسد،
دانش در مورد عامل خطر در حال حاضر مختصر است و این ارزیابی می تواند احتیاج به بررسی مجدد داشته باشد و قابل توسعه باشد.

N10 2020-04-17

روزهای بزرگداشت بهار امسال متفاوت خواهد بود

N9 2020-04-03

محدودیت در برداشت دارو

از امروز دیگر این امکان وجود ندارد که دارو از داروخانه بیشتر از نیازتان به مدت سه ماه برداشت داشته باشید. این تصمیم را دولت پس از افزایش بیش از حد متقاضیان دارو در روزهای اخیر گرفته است. 

این محدودیت برای تمام داروها با نسخه اعتبار دارد و فرقی ندارد اگر داروها شامل حفاظت هزینه بالا هستند و حتی اگر بیمار بخواهد هزینه دارو را خودش بدهد. فقط با دلایل بخصوص، استثناء قائل می شوند.

تصمیم به این معنی است که دو سوم از داروها بایستی استفاده شده باشد قبل از اینکه داروهای بیشتری بخواهید از داروخانه بگیرید. قصد این است که دچار کمبود دارو بخاطر انبار کردن نشویم.

در زمان های بحرانی مثل الان خیلی مهم تر است نسبت به روال عادی که دسترسی به داروها یکسان باشد. اگر مردم داروها را انبار کنند خطر این که بعضی از داروها برای همه نرسد، وجود دارد. وزیر رفاه و تامین اجتماعی می گوید، به این دلیل ما اقدام به این محدودیت ها را می کنیم.

این محدودیت ها هم برای داروهای انسان ها است و هم برای داروهای حیوانات.

N8 2020-04-01

سازمان بهداشت عمومی:  توصیه سازمان بهداشت عمومی برای کاهش شیوع سرایت

طبق سازمان بهداشت عمومی توصیه جدید عمومی بایستی از انسجام های اجتماعی بزرگتر جلوگیری شود و اشخاص بالاتر از ۷۰ سال بایستی بیشتر محتاط باشند.  هدف با این توصیه جلوگیری از سرایت کووید – ۱۹ است و مهمتر از همه حفاظت از کسانی که بیشتر در معرض خطر در جامعه هستند – گروه در معرض خطر و سالمندان.

برای جلوگیری از شیوع کووید – ۱۹ نیاز است که در خانه بمانید اگر نشانه بیماری را دارید، خیلی دقیق بهداشت دست را مراعات کنید و فاصله خود را با دیگران حفظ کنید.  اشخاص بالاتر از ۷۰ سال و کسانی دیگری که شامل گروه خطر هستند بایستی تماس نزدیک فیزیکی خود را با دیگران محدود کنند و کاملا از استفاده وسایل حمل و نقل عمومی ممانعت کنند. آنها حتی بایستی ممانعت کنند از خرید در فروشگاهها مثل داروخانه و فروشگاههای دیگر مواد غذایی و یا اینکه دیدار در مکانهایی که اشخاص زیادی جمع آوری می شوند را جلوگیری کنند.

طبق سازمان بهداشت عمومی اولین گروه در معرض خطر اشخاص با سن بالا که بیماریهای دیگری را نیز دارند، هستند. بطور مثال فشار خون بالا، بیماریهای قلبی و عروق، بیماریهای ریوی و دیابت. افرادی که بیماری های دیگری از قبل دارند بیشتر در معرض خطر هستند که دچار بیماری جدی شوند.
 

تمام اشخاص در سوئد یک مسئولیتی دارند که جلوگیری از شیوع کنند، همچنین مشاغل. این توصیه سازمان بهداشت عمومی به مشاغل است.

انجمن های ورزشی بایستی تا آنجایی که امکان دارد تمرینها و فعالیتهای ورزشی دیگر را در فضای بیرون انجام دهند، مسابقه ها را به تعویق بیاندازند، مسابقه های تمرینی، رقابت ها و مسابقات جامی و تعداد تماشاچی ها را محدود کنند.
 

انجمن های غیرانتفاعی بایستی نشست های سالیانه خود ومشابه را به تعویق بیاندازند، اگر ملاقاتی نیاز به این دارد که شرکت کنندگان بایستی در یک مکان دیدار داشته باشند.

در حمل و نقل های همگانی و وسیله های نقلیه همگانی بایستی تعداد مسافران را محدود کنند و تعداد تردد آنها بایستی متناسب باشد که جلوگیری از ازدحام شود.

کارفرما بایستی رسیدگی کند که پرسنل ها و دیدار کننده ها فاصله بین یکدیگر را رعایت کنند، و اینکه کارگران بتوانند از خانه کار کنند و جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری شود.

بوتیک ها، مراکز خرید و گالری ها بایستی تعداد مشتری ها را محدود کنند که بتواند همزمان در سالن ها باشند.  آنها همچنین بایستی راه حل های جایگزین ارائه دهند برای صف ها در صندوق یا اینکه نشان دهند که چه فاصله ای مشتری ها می تواند بین یکدیگر داشته باشند.

دستورالعمل سازمان بهداشت عمومی و توصیه همگانی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ اعتبار دارد ولی قابل لغو شدن است پیش از این تاریخ، و یا اینکه در مورد نیاز تمدید شود.

 

 N7 2020-03-31

افزایش نمونه برداری برای کووید – ۱۹

سازمان بهداشت عمومی از دولت ماموریت گرفته است که یک پیشنهاد دهد که چگونه تعداد بیشتری از مردم می توانند آزمایش کووید – ۱۹ شوند.

سازمان بهداشت عمومی این کار را رهبری خواهد کرد با به دست آوردن یک استراتژی که چگونه تعداد این آزمایش ها می تواند افزایش پیدا کند. این سازمان نیز همچنان هماهنگ خواهد کرد بین مناطق مختلف، کمون ها و دیگران که نیاز برای نمونه برداری دارند، و این کار انجام خواهد شد به تعداد خیلی بیشتر و با نگه داشتن همان کیفیت. سازمان بهداشت عمومی می نویسد، مهمترین این است که بیماران و پرسنل های درمانی ضمانت آزمایش را داشته باشند.

مهم است که گروهایی که امروز الویت دارند  ضمانت آزمایش را در آینده داشته باشند. کارین تگ مارک ویسل رئیس دکتر و رئیس بخش در سازمان بهداشت عمومی در مورد بهداشت و مراقبت های اجتماعی می گوید. بالاترین الویت این است که تشخیص بیماری قبل از بستری شدن یا در هنگام بستری شدن داده شود تا اینکه ما شیوع سرایت را به طور مثال در داخل بیمارستانها نداشته باشیم بین سالمندان و آنهایی که ضعیف ترین هستند.

2020-03-27 N5

ممنوعیت تجمعات عمومی بیش از 50 نفر

از روز یکشنبه 29 ماه مارس تجمعات عمومی و رویدادهای دسته جمعی حداکثر با شرکت 50 نفر امکان پذیر خواهد بود. این تصمیم روز جمعه (27 ماه مارس) توسط دولت گرفته شده است.
پلیس ممکن است تجمعات عمومی و یا رویدادهای دسته جمعی بالای 50 نفر را لغو و یا منحل کند. کسی که رویدادی را برگزار کند که این بر خلاف این قانون باشد میتواند متحمل جریمه و یا زندان به مدّت حداکثر شش ماه بشود.
قبلاً این قانون شامل تجمعات عمومی بیش از 500 نفر بود، ولی هم اکنون بنا به درخواست سازمان بهداشت عمومی سوئد تغییر کرده است. دلیل این کار محدود کردن شیوع عفونت ویروس کرونا و بیماری کویید 19 می باشد.
تجمعات عمومی
منظور از تجمعات عمومی موارد زیر است:
• تجمعاتی که برای تظاهرات و یا برای مباحثه، بیان عقاید و یا روشنگری در امور فردی یا جمعی است.
• سخنرانی ها و نطق برای آموزش و یا اطلاع رسانی برای عموم و یا آموزش های مدنی
• تجمعات عمومی که برای مراسم مذهبی برگزار می شوند
• اجرای تئاتر، سینما، کنسرت ها و سایر تجمعات هنری
• تجمعات دیگر که برای آزادی تجمع انجام می شوند

رویداد های عمومی
منظور از رویدادها ی عمومی موارد زیر است:
• مسابقات و نمایش های ورزشی، بدنی و پرواز
• نمایش رقص ها
• پارکهای تفریحی و مهمانی ها
• بازارچه ها و نمایشگا ها
• رویداد های دیگر که که جزو تجمعات عمومی و یا برگزاری سیرک محسوب نمیشوند
مدارس، حمل و نقل عمومی، رویداد های خصوصی و دیدار در فروشگاه ها شامل این گروه نمی شوند.

2020-03-24 N4

سازمان بهداشت عمومی: ورزش بکنید با کمال میل ولی با امنیت

ورزش – و فعالیتهای ورزشی می توانند ادامه داشته باشند ولی بعضی اقدامات امنیتی نیاز است برای کاهش خطر برای شیوع سرایت، طبق سازمان بهداشت عمومی.

فعالیتهای بدنی خوب است برای سلامتی و ورزش و تمرین بدنسازی به همین خاطر بایستی ادامه داشته باشد، به نظر سازمان بهداشت عمومی.  ورزش، مسابقه ها و مسابقات محلی نیازی به منحل شدن ندارند به دلیل اپیدمی. باشگاه بدنسازی، استخرها، سالن های ورزشی می توانند همچنین باز باشند.

 

ولی این فعالیتها نیاز به وفق دادن دارند برای به حداقل رساندن خطرهای شیوع سرایت، به طور مثال از طریق ورزش بیرون از خانه.  سازمان بهداشت عمومی یک گفتگو داشته است از جمله با فدراسیون ملی ورزش و از جمله این سفارش ها را می کند به آنهایی که مسئولیت ورزش – و فعالیتهای ورزشی را دارند.

 

• اگر بیمار هستید ، حتی با علائم خفیف ، در تمام فعالیت ها شرکت نکنید ، و تا دو روز پس از بهبودی در خانه بمانید. اگر در طول فعالیتهای ورزشی مریض شوید بلافاصله به خانه بروید.

• اشخاص بالای ۷۰ سال نبایستی در فعالیتهای گروهی بیرون از خانه شرکت کنند. مهم است برای سلامتی سالمندان که ادامه به تحرکشان دهند، فعالیتهای فیزیکی، پیاده روی بیرون از خانه توصیه می شود.

• قسمتهای تماس نزدیک را کاهش دهید، فعالیتهای دیگری را جایگزین کنید.

• بطری آب را شریک نشوید، حفاظت دهان و مشابه می تواند آب دهان را منتقل کند.

• شستشوی دست و الکل دست اگر امکان دارد در دسترس باشد و تشویق به بهداشت خوب کنید.

• از ازدحام جمعیت جلوگیری کنید به طور مثال در هنگام تماشاچی در جایگاه و هنگام فروش.

2020-03-24 N3

سازمان بهداشت عمومی: ازدحام جمعیت در رستوران ها غیر مجاز است، کافه ها و بارها

ازدحام جمعیت در صف ها، در میزها، بوفه ها یا میزهای بار در رستورانها، کافه ها و بارها نبایستی ایجاد شود، طبق دستورالعمل جدید از سازمان بهداشت عمومی
.

دستوالعمل جدید سازمان بهداشت عمومی ۲۵ مارش شروع به اعتبار می کند و به این معنی است که رستورانها، بارها و کافه ها در تمام کشور بایستی اقدامات جدیدی را اجرا کنند برای کاهش خطر شیوع کووید-۱۹.

 

دستورالعمل های جدید بایستی عملی شوند در کسب و کارهایی شامل می شوند از گزارش طبق پاراگراف ۱۱ دستورالعمل اداره کنترل کیفیت مواد غذایی (LIVSFS 2005:20) در مورد بهداشت مواد غذایی، به طور مثال رستورانها، رستوران پرسنل ها، بارها، کافه ها، سالن های غذایی مدارس و کسب و کار کیترینگ.

 

هر کسب و کاری بایستی تضمین امنیت کند که مهمانها بتوانند فاصله هایشان را با یکدیگر مراعات کنند. مهمانها فقط اجازه غذا خوردن و نوشیدن در حالت نشسته در کنار میز را دارند یا اینکه غذا را با خود ببرند خانه. سرو کردن در حالت ایستاده در بارها مجاز نیست. غذای آماده برای بردن به طور روال معمول می تواند اجرا شود، تا زمانی که بدون ازدحام جمعیت باشد.

 

کسی که مسئول کسب و کار است طبق سازمان بهداشت عمومی همچنین بایستی دارای روتین باشد برای کاهش دادن شیوع سرایت تا آنجایی که ممکن است.

 

دکتر کنترل بیماریهای عفونتی می تواند با مشاورت کمون تصمیم بگیرد که ممنوع کند کاسب هایی که این تقاضا ها را پر نمی کنند.

2020-03-19 N2

سازمان بهداشت عمومی: دوباره مجددا فکر کنید که آیا این سفر واقعا ضروری است

به دلیل شیوع ویروس کرونا سازمان بهداشت عمومی توصیه می کند به تمام مردم که به سفرهای برنامه ریزی شده آخر هفته خود در سوئد دوباره فکر کنند که آیا واقعا انجام آن ضرورت دارد. کسی که مریض است نبایستی سفر کند.

الآن  نشانی های واضح وجود دارد که کووید -۱۹ شیوع دارد در جامعه، بخصوص در مناطق بزرگ شهرها. در مقابل تعطیلات و در طول زمان عید پاک خیلی مهم است که به سفرهای خود مجددا فکر کنید.

 

- تعطیلات بلند معمولا تعطیلات سفری هستند. تجربه نشان داده است که حداقل ایتالیا و مجارستان که سفرهای تعطیلاتی چه تاثیراتی می تواند بدهد به شیوع جغرافیایی در یک کشور. اندرش تگنل می گوید، اپیدمیولوژیست دولت در سازمان بهداشت عمومی.

 

سازمان بهداشت عمومی به این خاطر توصیه می کند که شما بایستی مجددا فکر کنید در مورد سفر به طور مثال به شهرهای بزرگ، تجهیزات کوهی یا به دیگر مناطق سفر محبوب که آدمهای زیادی در آنجا ملاقات دارند در یک مکان که آیا این سفرها انجامشان واقعا ضروری است.

 

2020-03-17 N1

تدریس از راه دور توصیه می شود برای تمام دانش آموزان دبیرستان، دانشکده ها و دانشگاه ها.

سازمان بهداشت عمومی به دبیرستانهای سوئد، مدارس بزرگسال کمونها، دانشکده ها و دانشگاه ها برای تدریس از راه دور به دلیل ویروس جدید کرونا توصیه می کند

این توصیه ها به این قصد هستند که شیوع کرونا -۱۹ را در جامعه ترمز کنند.

 

عقلانی است که در این وضعیت از دبیرستانها، دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کرد تبدیل شوند به تدریس از راه دور.  در این صورت تدریس می تواند اجرا شود بدون اینکه دانش آموزان و دانشجوها جمع شوند در کلاس ها و سالن های آموزش، می گوید یوهان کارلسون، مدیر کل سازمان بهداشت عمومی.

 

مدارس ابتدایی و کودکستان ها تحت تاثیر قرار می گیرند در حال حاضر از این توصیه ها
 دولت همراه با حزب های دیگر در کمیته آموزش در تحقیق هستند که اگر امکان دارد قانونی جدیدی را تصویب کنند که بتوانند این امکان را بدهد برای دولت که ضمانت کند امکان مراقبت از کودکانی که والدینشان کار کلیدی در جامعه دارند اگر ما در وضعیتی قرار بگیریم که مدارس ابتدایی و کودکستان ها نیاز به بسته شدن شود.2021-01-15 N107

 

واکسن مدرنا Moderna تحت پوشش بیمه دارویی قرار دارد

توافق نامه جدیدی امضا شده است که بر پایه آن دولت هزینه عوارض جانبی احتمالی واکسن Moderna علیه کووید-19 را می پردازد.

این توافق نامه که از طرف دولت توسط سازمان دولتی خدمات حقوقی، مالی و اداری Kammarkollegiet امضا شد، بدین معناست که کلیه واکسنهای کووید-19 که قبلاً در بیمه دارویی گنجانده نشده بودند اکنون تحت این پوشش قرار می گیرند.

به این ترتیب واکسن مدرنا علیه کووید-19 بلافاصله به بیمه دارویی متصل می شود.

این توافقنامه برای یک دوره انتقالی اعمال خواهد شد تا قانون تازه ای در این باره به تصویب برسد.

وزیر امور اجتماعی Lena Hallengren ، می گوید: " این مهم است که در صورت بروز عواقب احتمالی منفی یک واکسن، پوشش بیمه ای برای فرد قوی باشد."

در وبسایت دولت در این باره بیشتر بخوانید (به زبان سوئدی)

در وبسایت Kammarkollegiet در این باره بیشتر بخوانید (به زبان سوئدی)

همه باید فاصله خود را حفظ و از محیط های شلوغ پرهیز کنند.

همه باید زمانی که کار اجازه می دهد از خانه کار کنند. فقط کارکنانی که باید در محل کار باشند حق حضور در محل کار را دارند.

تنها مسافران نشسته در وسایل حمل و نقل عمومی برای مسافت های طولانی

در وسایل حمل و نقل عمومی در صورت نبود امکان حفظ فاصله استفاده از ماسک دهان توصیه می شود

مکان های تجارتی: مانند گذشته شرط حداقل 10 متر مربع برای هر نفر و جلوگیری از ازدحام اعمال می شود.

مکان های فرهنگی و تفریحی: شرط 10 متر مربع برای هر نفر و جلوگیری از ازدحام اعمال می­شود. فعالیت هایی که صرفاً برای کودکان و نوجوانان انجام می شود مانند تمرینات و مسابقات از این شرط مستثنا هستند.

آموزش در محل برای مدارس ابتدایی، سایر اشکال مدارس، دبیرستان ها و دبیرستان های ویژه توان خواهان پایه اصلی کار است. مطلوب خواهد بود که اقداماتی مانند حضور در فضای باز تا حد امکان، پرهیز از تجمع با گروه های بزرگ در فضای بسته و تا حد امکان دوری از آمیختن دانش آموزان کلاس های گوناگون انجام شود

N2206

 

توصیه دوز تکمیلی واکسن کووید-19 دستکم بعد از سه ماه

سازمان بهداشت عمومی کشور توصیه می کند که دوز تکمیلی واکسن کووید-19 را می توان دستکم از سه ماه پس از آخرین دوز واکسیناسیون اولیه تزریق کرد. به عبارت دیگر  اکنون فاصله زمانی کوتاه تری نسبت به قبل اعمال میشود.

به گفته سازمان بهداشت عمومی کشور، گسترش شدید کووید-19 در سوئد باعث شده است که دوز تقویت کننده را اکنون پس از سه ماه از آخرین دوز واکسیناسیون اولیه توصیه کنند.

دوز تکمیلی در حال حاضر برای افراد 18 سال و بالاتر توصیه می شود. عفونت قبلی کووید-19 مانعی برای واکسیناسیون نیست.

Översättningsmanus 2022-02-02 N2207

 

محدودیت ها از 9 فوریه برداشته می شوند

بیشتر محدودیت‌ها و توصیه‌های عمومی مربوط به پاندمی از 9 فوریه حذف خواهند شد. برداشته شدن محدودیت ها از جمله در مورد محدودیت های شرکت در گردهمایی ها، گواهی واکسیناسیون و لزوم رعایت فاصله میان افراد و گروه ها خواهد بود. با این حال، برخی از رهنمود ها و توصیه ها همچنان باقی خواهند ماند.

پوشش بالای واکسیناسیون در ترکیب با نوع omicron پاندمی که باعث کمتر شدن موارد بیماری جدی می شود، فشار کاری به روی مراکز درمانی را کاهش داده است. از این رو سازمان بهداشت عمومی کشور تصمیم گرفته است که از چهارشنبه 9 فوریه اکثر اقدامات علیه کووید-19 را حذف کند. این سازمان همچنین درخواست کرده است که دولت و پارلمان سوئد تصمیم بگیرند که کووید-19 دیگر نباید به عنوان یک بیماری زیان آور و خطرناک برای جامعه طبقه بندی شود.

برخی از رهنمود ها و توصیه ها باقی خواهد ماند. این شامل توصیه های ویژه برای افرادی است که واکسینه نشده اند و اینکه هر فردی که نشانه کووید-19 دارد باید در خانه بماند و از تماس با دیگران خودداری کند.

نمونه هایی از محدودیت هایی که در 9 فوریه برداشته می شوند:

      سقف شرکت افراد در نشست های عمومی و گردهمآیی های علنی، نمایشگاه های تجاری و نشست های خصوصی. این امر مستلزم تصمیم دولت است.

      قانون موقت اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی در رستوران ها. این شامل از جمله محدودیت هایی است برای تعداد افراد حاضر در یک محل، لزوم گرفتن فاصله میان افراد و گروه ها، گواهی واکسیناسیون و اینکه رستوران ها باید در ساعت 23 بسته شوند.

رهنمودها و توصیه های عمومی که در 9 فوریه به پایان می رسند:

      رهنمود استفاده از ماسک در صورت ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی

      رهنمود درباره کار از خانه. با این حال، طبق گفته سازمان بهداشت عمومی کشور بازگشت به محل کار باید به تدریج انجام شود.

      رهنمود به انجمن های فرهنگی، ورزشی و فعالیت های اوقات فراغت درباره خودداری از برگزاری مسابقات و اردوها در محیط های بسته.

      توصیه برای انجام بخشی از آموزش بزرگسالان از راه دور.

توصیه ها و رهنمودهایی که بعد از 9 فوریه باقی می ماند:

      همه افراد بالای 12 سال باید هرچه زودتر واکسینه شوند.

      در صورت داشتن نشانه هایی که ممکن است کووید-19 باشد، در خانه بمانید و از تماس با دیگران خودداری کنید.

      بزرگسالانی که واکسینه نشده اند بهتر است از ازدحام و محل های تجمع گروه های بزرگی از افراد در فضای بسته دوری کنند.

      به منظور محافظت از آسیب پذیرترین افراد، اقدامات کاهش خطر آلودگی در مراکز بهداشتی و مراقبت از سالمندان باید باقی بماند.

اخبار سازمان بهداشت عمومی کشور را بخوانید