Aktuellt om covid-19

Här publicerar vi korta notiser om covid-19 från myndigheter. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
  • 2/5: Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en beredskapsplan för införande av råd, rekommendationer och andra eventuella smittskyddsåtgärder i händelse av ökad spridning av covid-19 under 2022.
  • 28/4: Den omfattande smittspridningen av covid-19 i vintras, i kombination med att fler barn och unga vaccinerades, ledde till en stor ökning av andelen barn och unga med antikroppar mot viruset, skriver Folkhälsomyndigheten
  • 22/4: Folkhälsomyndigheten tror på möjlig ökning av covid-19 under våren. 
  • 21/4: Analyser gjorda av Läkemedelsverket och nordiska myndigheter visar att mRNA-vaccin mot covid-19 ökar förekomsten av hjärtmuskelinflammation, myokardit, bland framför allt unga män. Risken för myokardit är högre efter två doser med Spikevax än efter två doser med Comirnaty. Förekomst av myokardit och perikardit (hjärtsäcksinflammation) efter vaccination är mycket sällsynt.
  • 14/4: Antalet fall av bekräftad covid-19 minskade under vecka 14 jämfört med föregående vecka, men spridningen i Sverige fortsätter, skriver Folkhälsomyndigheten
  • 13/4: Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för införande av råd, rekommendation och eventuella andra smittskyddsåtgärder i händelse av ökad smitta av covid-19. 

Äldre notiser