Eldningsförbud

Kartan uppdateras när eldningsförbud införts eller ändrats. Uppdateringstiden på sidan avser texten i anslutning till kartan. Om du planerar att elda, kontrollera om det råder eldningsförbud hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning.
Uppdaterades

Elda aldrig om det råder eldningsförbud

Det finns två typer av eldningsförbud för skog och mark – eldningsförbud och skärpt eldningsförbud. På din kommuns webbplats kan du få information om vad som gäller hos dig. Du hittar länkar till de olika kommunernas webbplatser under "Mer information" när du klickar på kommunerna i kartan. 

En kommun kan ha andra eldningsförbud eller regler för att exempelvis motverka skador på miljö och hälsa i tätbebyggt område eller skydda speciella byggnader. Information om sådana förbud söks hos respektive kommun. (Dessa visas ej i denna karta.)

Om en kommun är grå i kartan saknas information om eldningsförbud eller så används inte tjänsten av länsstyrelsen. Observera att eldningsförbud ändå kan råda, för mer information om eldningsförbud kontrollera med länsstyrelsen eller  kommunen.

Varje länsstyrelse ansvarar själv för informationen om eldningsförbud råder i länets kommuner.

Källa: Länsstyrelsernas karttjänst eldningsförbud i skog och mark