Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Västra Götalands län

Uppdaterad: 24 maj 2022 11:13

Viktigt meddelande till allmänheten på Hisingen i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Det brinner i en industribyggnad på Kongahällavägen, mellan Björlanda och Säve flygplats, med kraftig rökutveckling. Räddningsledaren uppmanar alla i området inom en radie av 3 km att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

Sveriges Radio

113 13 – informations-nummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.
Uppdaterades

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Allmänheten kan även ringa 113 13 och lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Bakgrund till numret

113 13 har tagits fram på uppdrag av regeringen. Detta för att komplettera och avlasta nödnumret 112. Bakgrunden är att det vid olyckor och kriser ofta uppstår hård belastning på nödnumret. Akuta nödsamtal måste alltid få omedelbar hjälp. Utöver detta finns även ett ökande behov av information till och från allmänheten.

Läs mer om 113 13 hos SOS Alarm  

Informationen kommer från SOS Alarm.