Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Västra Götalands län

Uppdaterad: 24 maj 2022 11:13

Viktigt meddelande till allmänheten på Hisingen i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Det brinner i en industribyggnad på Kongahällavägen, mellan Björlanda och Säve flygplats, med kraftig rökutveckling. Räddningsledaren uppmanar alla i området inom en radie av 3 km att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

Sveriges Radio

Jordbruksverket

Jordbruksverket är ansvarig myndighet när det gäller kriser som kan drabba jordbruket. Det kan gälla allt från djursjukdomar till radioaktivt nedfall.
Uppdaterades
Jordbruksverket har hög beredskap för att snabbt kunna få igång en krisorganisation för att kunna hantera ett utbrott av en smittsam djursjukdom eller någon annan form av kris. Foto: Anna Tubbin/Jordbruksverket

En kris kan till exempel vara ett utbrott av en smittsam djursjukdom, förorenat djurfoder, angrepp av växtskadegörare eller radioaktiva nedfall som kan drabba jordbruket och få allvarliga konsekvenser. Jordbruksverket har ett ansvar för beredskap och för att bekämpa och hantera dessa kriser.

Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar har Jordbruksverket ett övergripande ansvar enligt epizootilagen och zoonoslagen, vilket innebär ett ansvar för beredskap och bekämpning. Dessutom är djurägare och alla som kommer i kontakt med djur skyldiga att anmäla misstanke om smittsamma djursjukdomar.

Samarbetar med andra

I en krissituation samarbetar Jordbruksverket med andra expertmyndigheter och organisationer som Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Vid en kris ska Jordbruksverket också stödja regeringen, länsstyrelserna och de områdesansvariga och samordnande myndigheterna som samarbetet sker med.

Beredskapsplaner för olika händelser

För att kunna hantera kriser arbetar Jordbruksverket med att ta fram beredskapsplaner för olika händelser. Jordbruksverket har hög beredskap för att snabbt kunna få igång en krisorganisation för att kunna hantera ett utbrott av en smittsam djursjukdom eller någon annan form av kris. Jordbruksverket har även ett informationsansvar när det gäller kriser inom verkets ansvarsområde.

Ersättning vid allvarliga smittsamma djursjukdomar

Om djuren drabbas av en smittsam djursjukdom har djurägaren rätt till ersättning enligt epizootiförordningen (1999:659). Jordbruksverket är den myndighet som betalar ut ersättningen i samband med en kris.

Informationen kommer från Jordbruksverket.